Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Faglige rapporter nr. 650-699 / NERI Technical Reports No. 650-699

Nr. 699: Omsætning af formalin i danske dambrug. Sortkjær, O., Pedersen, L-F. & Ovesen, N. B. 2008. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 126 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 699. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (999 kB)

No. 698: Environmental monitoring at the Nalunaq Gold Mine, South Greenland, 2008. Glahder, C.M., Asmund, G. & Riget, F. 2009. National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark. 30 pp. – NERI Technical Report No. 698. Sammenfatning | SummaryHele rapporten i pdf-format (1.141 kB)

Nr. 697: OML-spredningsberegninger på basis af 10 års meteorologi i relation til Luftvejledningen. Løfstrøm, P. 2008. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 35 s.- Faglig rapport fra DMU nr. 697. Sammenfatning | SummaryHele rapporten i pdf-format (1.106 kB)

Nr. 696: Beregning af skovtilstand – tilstandsvurderings af Habitatdirektivets skovtyper. Fredshavn, J.R., Johannsen, V.K., Ejrnæs, R., Nielsen, K.E. & Rune, F. 2008. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 48 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 696. Sammenfatning |Hele rapporten i pdf-format (611 kB)

No. 695: Værdisætning af natur- og kulturgoder. Et metodestudie af betydningen for ændringer i skala og betalingsformat. Hasler B., 1), Jacobsen, J.B., 2), Lundhede, T.H., 2), Martinsen, L., 1), Thorsen, B.J., 2). Institutioner: 1) Afdeling for Systemanalyse, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.  2) Skov og Landskab, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 78 s. - Faglig rapport fra DMU Nr. 695. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (899 kB)

No. 694: Life in the marginal ice zone: oceanographic and biological surveys in Disko Bay and south-eastern Baffin Bay April-May 2006. Frederiksen, M., Boertmann, D., Cuykens, A.B., Hansen, J., Jespersen, M., Johansen, K.L., Mosbech, A., Nielsen, T.G. & Söderkvist, J. 2008: Life in the marginal ice zone: oceanographic and biological surveys in Disko Bay and south-eastern Baffin Bay - April-May 2006. National Environmental Research Institute, Aarhus University , Denmark . 92 pp. – NERI Technical Report no. 694.SammenfatningSummary | Eqikkaaneq | Full report  i pdf-format (8.528 KB)

No. 693: The NERO line. A vegetation transect in Kobbefjord, West Greenland.Bay, C., Aastrup, P. & Nymand, J. 2008.National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark. 40 p. – NERI Technical Report no. 693. SammenfatningSummary | Eqikkaaneq | Full reportin pdf-format (2.816 KB)

Nr. 692: Skovmårens biologi og levevis i Danmark. Elmeros, M., Birch, M.M., Madsen, A.B., Baagøe, H.J. & Pertoldi, C. 2008. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 62 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 692. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (2.419 kB)

No. 691: Control of Pesticides 2007. Chemical Substances and Chemical Preparations. Krongaard, T. 2008: Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 23 s.- Faglig rapport fra DMU nr. 691. SammenfatningSummaryFull report   in pdf-format (353 KB)

Nr. 690: Hvor nedlægges krondyrene - og hvorfor? Sunde, P., Asferg, T., Andersen, P.N. & Olesen, C.R. 2008: Hvor nedlægges krondyrene - og hvorfor? Betydningen af landskab, urbanisering og tidligere udbredelse for det lokale jagtudbytte af krondyr i Jylland i jagtsæsonen 2001/02. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 38 s. – Faglig rapport fra DMU nr.690. SammenfatningRapporten i pdf-format (1.787 KB)

Nr. 689: Kvælstofbelastning af naturområder på Bornholm og Sjælland. Geels, C, Frohn, L.M., Madsen, P.V. & Hertel, O. 2008. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 58 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 689. Sammenfatning  | Rapporten i pdf-format (5.545 kB)

Nr. 688: Partikelprojekt 2005-2008 . Wåhlin, P. 2008. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 31 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 688. Sammenfatning | Rapporten i pdf-format (603 kB)

Nr. 687: Udsætning af gråænder i Danmark og påvirkning af søers fosforindhold. H. Noer, M. Søndergaard & T. Bramming: Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 44 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 687. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (635 kB)

No. 686: Danish emission inventories for road transport and other mobile sources. Winther, M. 2008: National Environmental Research Institute, University of Aarhus. 219 pp. – NERI Technical Report No. 686. SammenfatningSummary |  Hele rapporten i pdf-format (3.272 kB)

Nr. 685: Analyse af miljøtilstanden i Mariager Fjord fra 1986 til 2006. Stiig Markager, Marc Bassompierre & Ditte L. Jansen Petersen 2008: Analyse af miljøtilstanden i Mariager Fjord fra 1986 til 2006. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 55 sider. Faglig rapport fra DMU nr. 685. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (3.137 KB) Bilag 1 | Bilag 2Bilag 2 (som regneark)

No. 684: Environmental monitoring at the lead-zinc mine in Maarmorilik, Northwest Greenland, 2007. Johansen, P., Asmund, G., Rigét, F. & Johansen, K. 2008: National Environmental Research Institute, University of Aarhus. 54 pp. – NERI Technical Report No. 684. Sammenfatning | Summary | EqikkaaneqHele rapporten i pdf-format (3.795 kB)

No. 683: Macroalgae and phytoplankton as indicators of ecological status of Danish coastal waters. Carstensen, J., Krause-Jensen, D., Dahl, K. & Henriksen, P. 2008. National Environmental Research Institute, University of Aarhus. 90 pp. - NERI Technical Report No. 683. SammenfatningSummary | Full report in pdf format (7,402 kB)

Nr. 682: Arealanvendelse i Danmark siden slutningen af 1800-tallet. Levin, G., & Normander, B. 2008: Arealanvendelse i Danmark siden slutningen af 1800-tallet. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 46 sider. - Faglig rapport fra DMU nr. 682. Sammenfatning | SummaryHele rapporten i pdf-format (2.132 kB)

No. 681: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2007. Kemp, K., Ellermann, T., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M. & Jensen, S.S., 2008: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2007. National Environmental Research Institute, University of Aarhus. 47 pp. - NERI Technical Report No. 681. Sammenfatning |Summary | Full report i pdf-format (1,544 kB)

Nr. 680: Skarver og fisk i Ringkøbing og Nissum Fjorde. En undersøgelse af skarvers prædation og effekter af skarvregulering 2002-2007. Thomas Bregnballe og Jane I. Grooss m.fl., 2008:  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. - Faglig rapport fra DMU nr. 680. 125 s. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (12,201 kB) | Hele rapporten i pdf-format - lav opløsning (6,109 kB)

Nr. 679: Økologisk risikovurdering af genmodificerede planter i 2007. Rapport over behandlede forsøgsudsætninger og markedsføringssager. Kjellsson, G., Damgaard, C., Strandberg, M. & Simonsen, V. 2008. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 34 sider. - Faglig rapport fra DMU nr. 679. Sammenfatning | Hele rapporten  i pdf-format (534 kB)

Nr. 678: GIS-baseret national vej- og trafikdatabase 1950-2005. Jensen, S.S., Hvidberg, M., Petersen, J., Storm, L., Stausgaard, L., Becker, T., Hertel, O. 2008:  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 74s – Faglig rapport fra DMU nr. 678, 2009. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten  i pdf-format (9.300 kB)

Nr. 677: Modellering af dioxindeposition i Danmark. Hansen, K. M. & Jesper H. Christensen; 2008. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 27 sider. - Faglig rapport fra DMU nr. 677. Sammenfatning | Summary   | Hele rapporten  i pdf-format (1.654 kB)

Nr. 676: Fodring af kortnæbbede gæs om foråret i Vestjylland. Biologiske fakta til understøttelse af fremtidig forvaltningsstrategi. Madsen, J. 2008. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 20 sider. - Faglig rapport fra DMU nr. 676. SammenfatningSummary  | Hele rapporten i pdf-format (424 kB)

No. 675: Annual Danish Emission Inventory Report to UNECE. Inventories from the base year of the protocols to year 2006. Nielsen, O-K., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Hoffmann, L., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Jensen, M.T., Plejdrup, M.S. & Illerup, J.B. 2008. National Environmental Research Institute, <st1:place w:st="on"><st1:PlaceType w:st="on">University</st1:PlaceType> of <st1:PlaceName w:st="on">Aarhus</st1:PlaceName></st1:place> . 504 pp. – NERI Technical Report No. 675. SammenfatningSummary  | Full report in pdf-format (4,160 kB)

No. 674: Environmental monitoring at the cryolite mine in Ivittuut, South Greenland, 2007. Johansen, P., Asmund, G., Riget, F. & Johansen, K. 2008. National Environmental Research Institute, University of Aarhus. 32 pp. – NERI Technical Report no. 674. Sammenfatning |Summary|  Eqikkaaneq |Full report i pdf-format ( 2,032 kB)

Nr. 673: Kvælstofbelastning af naturområder i Østjylland. Opgørelse for udvalgte Natura 2000 områder. Frohn, L.M., Geels, C., Madsen, P.V. & Hertel, O. 2008. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 48 sider. - Faglig rapport fra DMU nr. 673. Sammenfatning | Hele rapporten  i pdf-format (6.662 kB)

No. 672: Revised emission factors for gas engines including start/stop emissions. Sub-report 3 (NERI). Nielsen, M., Illerup, J.B. & Birr-Petersen, K. 2008: National Environmental Research Institute, University of Aarhus. 69 pp. - NERI Technical Report No. 672. Summary  | SammenfatningFull report in pdf-format (649 kB)

Nr. 671: DEVANO. Decentral Vand- og Naturovervågning. Programbeskrivelse 2008. Bijl, L. van der, Boutrup, S. & Jensen, P.N. (red.) 2008:  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 34 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 671. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (430 kB)

Nr. 670: Prioriteringsmetoder i forvaltningen af Habitatdirektivets naturtyper og arter i Natura 2000-områder. Skov F., Fredshavn J., Damgaard C. & Strandberg B. 2008. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 36 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 670. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (1,207 kB)

Nr. 669: Identifikation af referencevandløb til implementering af vandrammedirektivet i Danmark.Kristensen, E.A., Baattrup-Pedersen, A., Skriver, J., Jørgensen, J., Kronvang, B., Andersen, H.E., Hoffmann, C.C. & Wiberg-Larsen, P. 2008. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 56 sider. - Faglig rapport fra DMU nr. 669. |Sammenfatning |Hele rapporten i pdf-format (4,155 kB)

Nr. 668: Brændefyring i hjemmet - praksis, holdninger og regulering. Petersen, L.K. & Martinsen, L. 2008. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet  51 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 668. SummarySammenfatningHele rapporten i pdf-format (591 kB)

No. 667: Denmark’s National Inventory Report 2008. Emission Inventories 1990-2006 – Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change: Nielsen O. K.; Lyck E.; Mikkelsen, M. H.; Hoffmann, L.; Gyldenkærne, S.; Winther, M.; Nielsen, M.; Fauser, P.; Thomsen, M.; Plejdrup, M. S.; Illerup, J., B.; Sørensen, P. B.; Vesterdal, L. 2008: National Environmental Research Institute, University of Aarhus. - NERI Technical Report no. 667.  Summary | SammenfatningFull report  i pdf-format (7,294 kB)

Nr. 666: Agerhønens biologi og bestandsregulering. En gennemgang af den nuværende viden. Kahlert, J., Asferg, T. & Odderskær, P. 2008: Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 62 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 666. Summary | SammenfatningHele rapporten i pdf-format (987 kB)

No. 665: Individual traffic-related air pollution and new onset adult asthma: A GIS-based pilot study. Jensen, S.S. 2008. National Environmental Research Institute, University of Aarhus. 23 pp.- NERI Technical Report No. 665. Summary | SammenfatningFull report  i pdf-format (372 kB)

Nr. 664: Aluminiumsmelter og vandkraft i det centrale Vestgrønland - Datagrundlag for natur og ressourceudnyttelse i forbindelse med udarbejdelse af en Strategisk Miljøvurdering (SMV).  Johansen, P., Aastrup, P., Boertmann, D., Glahder, C., Johansen, K., Nymand, J., Rasmussen, L.M. & Tamstorf, M. 2008. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 110 sider. - Faglig rapport fra DMU nr. 664. Sammenfatning | Summary | Eqikkaaneq |Hele rapporten  i pdf-format ( 11,252 kB)

No. 663: Tools to assess conservation status on open water reefs in Nature-2000 areas. Dahl, K. & Carstensen, J. 2008: National Environmental Research Institute, University of Aarhus. 25 pp. – NERI Technical Report No. 663. Summary | Sammenfatning | Full report i pdf-format (3,003kB).

No. 662: Environmental monitoring at the Nalunaq Gold Mine, South Greenland, 2007. Glahder, C.M., Asmund, G. & Riget, F. 2008: National Environmental Research Institute, University of Aarhus, Denmark. 32 pp. – NERI Technical Report No. 662. Sammenfatning | Summary | Eqikkaaneq | Full Report in pdf-format (1,722 kB)

Nr. 661: Tilstandsvurdering af levesteder for arter. Søgaard, B., Pihl, S., Wind, P. & Fredshavn, J. 2008: Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 72 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 661. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (609 kB)

Nr. 660: Opdatering af vurdering af anvendelse af SCR-katalysatorer på tunge køretøjer som virkemiddel til nedbringelse af NO² forureningen i de største danske byer. Ketzel, M. & Palmgren F. 2008. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 28 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 660. Summary | SammenfatningHele rapporten i pdf-format (1,000 kB)

Nr. 659: Optimering af behandlingseffekten i akvakultur. Minimering af forbrug og udledning af hjælpestoffer. Sortkjær, O., Henriksen, N.H., Heinecke, R.D. & Pedersen, L-F. 2008. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 124 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 659. Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (2.431kB).

Nr. 658: Danske kystklitter – vegetation og jordbundskemi. Analyse af NOVANA-data 2004-2006. Damgaard, C., Nygaard, B. & Nielsen, K.E. 2008: Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 66 P. – Faglig rapport fra DMU nr. 658. Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3.192kB). | Supplement  Exel-fil (248 kB)

No. 657: High density areas for harbour porpoises in Danish waters. Teilmann, J., Sveegaard, S., Dietz, R., Petersen, I.K., Berggren, P. & Desportes, G. 2008: National Environmental Research Institute, University of Aarhus. 84 pp. – NERI Technical Report No. 657.

Summary | SammenfatningFull report i pdf-format (7,196 kB)  | Full appendix (18,949 kB) | Appendix 1 (6,881 kB) | Appendix 2-3 (2,122kB) | Appendix 4-5 (9,621 kB) | Appendix 6 (416 kB)

Nr. 656: Manglende indberetninger til vildtudbyttestatistikken i jagtsæsonen 2006/07. Asferg, T. 2008: Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. - Faglig rapport fra DMU nr. 656. 22 s.

Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (609 kB)

No. 655: Projection of SO2, NOX, NMVOC, NH3 and particle emissions - 2005 to 2030. Illerup, J.B., Nielsen, O-K., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Nielsen, M., Fauser, P. & Gyldenkærne, S. 2008. National Environmental Research Institute, University of Aarhus. 121 pp. – NERI Technical Report no. 655. Summary | SammenfatningHele rapporten i pdf-format (1.625 kB)

Nr. 654: Rapportering af Luftemissioner på Grid. Metoder og Principper. Jensen, M.T., Nielsen, O-K., Mikkelsen, M.H., Winther, M., Gyldenkærne, S., Viuf, P.Ø. & Illerup J.B. 2008. - Faglig rapport fra DMU nr. 654. 58 s. Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3.745 kB)

No. 653: Control of Pesticides 2006 - Chemical Substances and Chemical Preparations. Krongaard T., Petersen K.K., Christoffersen C. 2008. - Technical Report from NERI no. 653. 25 pp. Summary | Sammenfatning | Full report in pdf-format (351 kB)

No. 652: A preliminary strategic environmental impact assessment of mineral and hydrocarbon activities on the Nuussuaq peninsula, West Greenland. Boertmann, D., Asmund, G., Glahder, C. & Tamsdorf, M. 2008. - Technical Report from NERI no. 652, 66 pp. Sammenfatning |Summary |Eqikkaaneq | Full Report in pdf-format (7.490 kB)

Nr. 651: Undersøgelse af jordhandler i forbindelse med naturgenopretning. Jensen P. L., Schou J. S. og Ørby, P.V. 2008. - Faglig rapport fra DMU nr. 651. 45 s. Sammenfatning | Hele rapporten  i pdf-format (682 kB)

N0. 650: Fuel consumption and emissions from navigation in Denmark from 1990-2005 - and projections from 2006-2030. Morten Winther. 2008. - Technical Report from NERI no. 650. 109 pp. Summary | Sammenfatning | Full report in pdf-format (2,211 kB)