Aarhus Universitets segl

Miljøbiblioteksbøger

Miljøbiblioteket

Miljøbiblioteket er en populærfaglig serie om natur og miljø i Danmark og Grønland. Serien formidler vigtig viden om naturen og samfundet til den natur- og miljøinteresserede læser og ønsker at synliggøre naturens kvaliteter, samfundets interesse heri og hvorfor det overhovedet er vigtigt at forske i miljøforhold. Bøgerne i serien beskriver bredt appellerende fænomener i naturen og fortæller om forskernes arbejde med at undersøge og løse miljøproblemer.

Miljøbiblioteket udgives i et samarbejde mellem DCE ─ Nationalt Center for Miljø og Energi og Aarhus Universitetsforlag.

Følgende miljøbiblioteksbøger er udgivet:

Miljørisikoanalyse (2021)
Redigeret af Hans Sanderson

Kalaallit Nunaanni avatangiisit pisuussutillu uumaatsut (Miljø og råstoffer i Grønland)(2019)
Redigeret af David Boertmann.
Oversat af Kelly Berthelsen
Gratis e-bog

Havets ressourcer (2017)
Redigeret af Bo Riemann

Danmarks truede arter. Den danske Rødliste (2014)
Af Peter Wind og Rasmus Ejrnæs. Med bidrag af Tom Fenchel, Claus Emmeche og Anne Gry Haugland