Aarhus Universitets segl

Internationalt

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi er indgangen for såvel nationale som internationale myndigheder, erhverv, interesseorganisationer og offentlighed til Aarhus Universitets faglige miljøer inden for natur, miljø og energi. DCEs internationale aktiviteter omfatter aktiviteter indenfor:

  • International rådgivning
  • Internationale konventioner
  • Internationale netværk

International rådgivning

DCE leverer rådgivning til internationale institutioner og private virksomheder, enten selvstændig eller i samarbejde med danske eller udenlandske institutioner.

Vi afholder internationale kurser og workshops om forskningsbaseret rådgivning af myndigheder i samarbejde med DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. Læs mere på hjemmesiden her: www.ghentgroup.org 

Internationale konventioner

DCE deltager i det internationale samarbejde i medfør af HELCOM konventionen om beskyttelse og overvågning af havmiljøet i Østersøen og OSPAR konventionen i den del, der omfatter det nordøstlige Atlanterhav.

Internationale netværk

DCE er medlem af følgende internationale netværk: