Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Faglige rapporter nr. 800-849 / NERI Technical Reports No. 800-849

Nr. 842: Renseeffektivitet på model 1 dambrug. Rapportering af WP4 under dambrugsteknologiprojektet. Svendsen, L.M., Larsen, S.E., Dalsgaard, A.J.T., Plesner, L.J. & Michelsen, K. 2011. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 105 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 842. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (4,19 MB)

No. 841: Projection of Greenhouse Gas Emissions 2010 to 2030. Nielsen, O-K., Winther, M., Nielsen, M., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Gyldenkærne, S., Plejdrup, M., Hoffmann, L., Thomsen, M., Hjelgaard, K. & Fauser, P., 2011: Projection of Greenhouse Gas Emissions 2010 to 2030. National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark. 176 pp. - NERI Technical report no. 841. Summary | SammenfatningFull report in PDF-format (4,09 MB).

Nr. 840: Etablering af P-ådale
Kronvang, B., Søndergaard, M., Hoffmann, C.C., Thodsen, H., Ovesen, N.B., Stjernholm, M., Nielsen, C.B., Kjærgaard, C., Schønfeldt, B. & Levesen, B. 2011. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 67 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 840. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (3 MB)

Nr. 839: Undersøgelser af pattedyrs brug af faunabroer på rute 18 ved Herning. En biologisk vurdering med anbefalinger til forbedringer og fremtidig praksis for faunabroer. Elmeros, M., Viñas, M.M., Andersen, P.N. & Baagøe, H.J. 2011. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 48 s. –Faglig rapport nr. 839. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i PDF-format (2,29 MB).

No. 838: Underwater noise from the drillship Stena Forth in Disko West, Baffin Bay, Greenland. Kyhn, L.A., Tougaard, J. & Sveegaard, S. 2011. National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark. 30 pp. – NERI Technical Report No. 838. Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Full report in PDF-format (1,20 MB).

No. 837: Particle project report 2008 - 2010. Particulate contribution from traffic in Copenhagen. Andreas Massling, Jacob Klenø Nøjgaard, Thomas Ellermann, Matthias Ketzel & Claus Nordstrøm 2011: Particle project report 2008 – 2010. Particulate contribution from traffic in Copenhagen. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 62 pp.- NERI Technical report No. 837. Summary | SammenfatningFull report in PDF-format (2,33 MB).

No. 836: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2010. Ellermann, T., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M. & Jensen, S.S. 2011: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2010. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 55 pp. -NERI Technical Report No. 836. Summary | Sammenfatning | Full report in PDF-format (4,97 MB).

Nr. 835: Vådområders omkostningseffektivitet. En erfaringsopsamling og analyse af omkostningerne ved at gennemføre vådområdeprojekter under vandmiljøplanerne VMPI og VMPII. Hansen, L.B., Källstrøm, M., Jørgensen, S.L. & Hasler, B. 2011. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet 63 s. –Faglig rapport nr. 835. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i PDF-format (2,31 MB)

Nr. 832: Bestøvningsforhold og –behov i dyrkede afgrøder. Axelsen, J. A., Enkegaard, A., Strandberg, B., Kryger, P. & Sørensen, P. B. 2011. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 47 s. –Faglig rapport nr. 832. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i PDF-format (1,03 MB).

Nr. 831: Bestøvning og biodiversitet. Strandberg, B., Axelsen, J. A., Kryger, P., Enkegaard, A. 2011. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet 86 s. –Faglig rapport nr. 831.
Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i PDF-format (1,21 MB).

Nr. 830: Hvad er effekten af miljøzoner for luftkvaliteten? - Vurdering for København, Frederiksberg, Aarhus, Odense, og Aalborg. Slutrapport. Jensen, S.S., Ketzel, M., Nøjgaard, J. K. & Becker, T. 2011. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet 110 s. –Faglig rapport nr. 830. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i PDF-format (8,62 MB).

Nr. 829: Naturkvalitetsanalyser i bynaturen. Hald, A.B. 2011. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 89 sider – Faglig rapport fra DMU nr. 829. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i PDF-format (5,58 MB).

No. 828: Environmental Oil Spill Sensitivity Atlas for the Northern West Greenland (72°-75° N) Coastal Zone. Stjernholm, M., Boertmann, D., Mosbech, A., Nymand, J., Merkel, F., Myrup, M., Siegstad, H., Clausen, D. & Potter, S. 2011. National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark. 210 pp. – NERI Technical Report No. 828. Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Full report in PDF-format (10,2 MB).

No. 827: Denmark’s National Inventory Report 2011 - Emission Inventories 1990-2009 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol. Nielsen, O.-K., Mikkelsen, M.H., Hoffmann, L., Gyldenkærne, S., Winther, M., Nielsen, M., Fauser, P., Thomsen, M., Plejdrup, M.S., Albrektsen, R., Hjelgaard, K., Bruun, H.G., Johannsen, V.K., Nord-Larsen, T., Bastrup-Birk, A., Vesterdal, L., Møller, I.S., Rasmussen, E., Arfaoui, K., Baunbæk, L. & Hansen, M.G. 2011. National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark. 1199 pp. – NERI Technical Report no. FR827. Summary | SammenfatningFull report in PDF-format (12,84 MB).

Nr. 826: Prioritering af indsatsbehovet i Natura 2000-planlægningen. Habitatdirektivets terrestriske naturtyper. Fredshavn, J.R. & Bladt, J. 2011. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 26 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 826. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1,7 MB)

Nr. 825: Luftkvalitetsvurdering for udvidelse af motorvej syd om Odense. VVM redegørelse. Jensen, S.S., Ketzel, M., Becker, T., Løfstrøm, P. & Olesen, H.R. 2011. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 56 sider – Faglig rapport fra DMU nr. 825. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (6,19 MB).
Vejdirektoratets VVM-redegørelse (eksternt link)

Nr. 824: Luftkvalitetsvurdering for 3. Limfjordsforbindelse. VVM redegørelse. Jensen, S.S., Ketzel, M., Becker, T., Hertel, O., Løfstrøm, P., Olesen & H.R. 2011. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 86 sider – Faglig rapport fra DMU nr. 824. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (12,61 MB).
Vejdirektoratets VVM-redegørelse (eksternt link)

No. 823: Spatial distribution of emissions to air – the SPREAD model. Plejdrup, M.S. & Gyldenkærne, S. 2011. National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark. 72 pp. – NERI Technical Report no. FR823. Summary | SammenfatningFull report in PDF-format (8,78 MB).

No. 822: Breeding birds in the Ramsar site Heden and in a proposed Ramsar replacement area, Jameson Land, East Greenland. Glahder, C.M., Meltofte, H., Walsh, A. & Dinesen, L. 2011. National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark. 98 pp. – NERI Technical Report No. 822. Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Full report in PDF-format (6,6 MB).

No. 821: Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE. Emission inventories from the base year of the protocols to year 2009. Nielsen, O.-K., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Hoffmann, L., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Plejdrup, M.S., Albrektsen, R., Hjelgaard, K. & Bruun, H.G. 2011. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 601 pp. – NERI Technical Report No. 821. Summary | SammenfatningFull report in PDF-format (6,46 MB).

Nr. 820: Status og plejemuligheder for klokkelyngdomineret våd hede. Strandberg, M., Nielsen, K. E., Damgaard C. & Degn, H. J. 2011. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 52 sider – Faglig rapport fra DMU nr. 820. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i PDF-format (4,25 MB).

No. 819: Content of dimethyl fumarate in footwear. Chemical Substances and Chemical Preparations.Krongaard, T., Petersen, K.K. & Johansen, E. 2011. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 22 pp.- NERI Technical report No. 819. Summary | Sammenfatning | Full report in pdf format (1.6 MB).

No. 818: Assessment of the impact of alternative regulations of the sulphur content in maritime fuel.Olesen, H.R., Ellermann, T., Christensen, J.H. 2011. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 42 pp. – NERI Technical Report No. 818. Summary | SammenfatningFull report in PDF-format (6,66 MB).

No. 817: Improving the Greenlandic Greenhouse Gas Inventory. Nielsen, O.-K., Baunbæk, L., Gyldenkærne, S., Bruun, H.G., Lyck, E., Thomsen, M., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Hoffmann, L., Fauser, P., Winther, M., Nielsen, M., Plejdrup, M.S., Hjelgaard, K. 2011. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 46 pp. – NERI Technical Report No 817. SummarySammenfatning | Eqikkaaneq | Full report in PDF-format (3,04 MB).

Nr. 816: Ændringer i arealet af beskyttede naturtyper 1995-2008 – en stikprøveundersøgelse.Nygaard, B., Ejrnæs, R., Juel, A. & Heidemann, R. 2011. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 82 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 816. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (4,8 MB)

Nr. 815: Danmarks biodiversitet 2010 – status, udvikling og trusler. Ejrnæs, R., Wiberg-Larsen, P., Holm, T.E., Josefson, A., Strandberg, B., Nygaard, B., Andersen, L.W., Winding, A., Termansen, M., Hansen, M.D.D., Søndergaard, M., Hansen, A.S., Lundsteen, S., Baattrup-Pedersen, A., Kristensen, E., Krogh, P.H., Simonsen, V., Hasler, B. & Levin, G. 2011. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 152 sider – Faglig rapport fra DMU nr. 815. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (5,46 MB)| Appendiks i pdf-format (424 kB).

Nr. 814: Bynaturen i hverdagslivet. Petersen, L.K. & Nielsen, S.S. 2011. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 80 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 814. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i PDF-format (4,25 MB)

No. 813: Environmental monitoring at the Seqi olivine mine 2010. Søndergaard, J. & Asmund. G. 2011. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 36 pp. - NERI Technical Report No 813. SummarySammenfatning | Eqikkaaneq | Full report in PDF-format (1,96 MB).

No. 812: Environmental monitoring at the cryolite mine in Ivittuut, South Greenland, in 2010. Johansen, P., Asmund, G., Rigét, F. & Schledermann, H. 2010. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 34 pp. – NERI Technical Report No. 812. Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Full report in PDF-format (2,98 MB).

No. 811: Environmental monitoring at the Nalunaq Gold Mine, South Greenland, 2010. Glahder, C.M., Søndergaard, J., Asmund, G. & Rigét, F. 2010: National Environmental Research Institute, Aarhus University. 32 pp. - NERI Technical Report No. 811.
SummarySammenfatning | Eqikkaaneq | Full report in PDF-format (1,67 MB).

No. 810: Danish emission inventories for agriculture. Inventories 1985 - 2009. Mikkelsen, M.H. Albrektsen, R. & Gyldenkærne, S. 2011: National Environmental Research Institute, Aarhus University. 136 pp. – NERI Technical Report No. 810. Summary | SammenfatningFull report in PDF-format (4,30 MB).

No. 809: Review, improvement and harmonisation of the Nordic particulate matter air emission inventories. Nielsen, O.-K., Illerup, J.B., Kindbom, K., Saarinen, K., Aasestad, K., Hallsdottir, B., Winther, M., Sjodin, Å., Makela, K. & Mikkola-Pusa, J. 2010. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 77 pp. – NERI Technical report No. 809. Summary | SammenfatningFull report in PDF-format (1,71 MB).

No. 808: Temporal and spatial variations in the long-term fluctuations of wildlife populations in Greenland. Moshøj, C.M., Forchhammer, M. & Aastrup, P. 2011. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 36 pp. – NERI Technical Report No. 808.
SummarySammenfatning | Eqikkaaneq | Full report in PDF-format (3,19 MB). Database ZIP-fil

No. 807: Evaluation of local contamination sources from the former mining operation in Maarmorilik.Johansen, P., Asmund, G., Schiedek, D. & Schledermann, H. 2010. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 44 pp. - NERI Technical Report No. 807. | Summary | SammenfatningEqikkaaneqFull report in PDF-format (4.19 MB).

Nr. 806: Vandmiljø og Natur 2009. NOVANA. Tilstand og udvikling – faglig sammenfatning. 2010.Nordemann Jensen, P., Boutrup, S., Bijl, L. van der, Svendsen, L.M., Grant, R., Wiberg-Larsen, P., Bjerring, R., Ellermann, T., Petersen, D.L.J., Hjorth, M., Søgaard, B., Thorling, L. & Dahlgren. K. 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 108 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 806. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (9,43 MB)

Nr. 805: Arter 2009. NOVANA. Søgaard, B., Pihl, S., Wind, P., Clausen, P., Andersen, P.N., Bregnballe, T. & Wiberg-Larsen, P. 2010: Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 114 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 805. Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (6,59 MB)

Nr. 804: Vandløb 2009. NOVANA. Wiberg-Larsen, P., Windolf, J., Baattrup-Pedersen, A.., Bøgestrand, J., Ovesen, N.B., Larsen, S.E., Thodsen, H., Sode, A., Kristensen, E. & Kjeldgaard, A. 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 98 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 804. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (5,84 MB)

Nr. 803: Søer 2009. NOVANA. Bjerring, R. Johansson, L.S., Lauridsen, T.L., Søndergaard, M., Landkildehus, F., Sortkjær, L. & Wiindolf, J. 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 96s. – Faglig rapport fra DMU nr. 803. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (4,59)

Nr. 802: Landovervågningsoplande 2009. NOVANA. Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Jensen, P.G., Hansen, B. & Thorling, L. 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 124 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 802. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (4,04 MB)

Nr. 801: Atmosfærisk deposition 2009. NOVANA. Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 95 s.- Faglig rapport fra DMU, nr. 801. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (3,47 MB)

Nr. 800: Marine områder 2009. NOVANA. Tilstand og udvikling i miljø- og naturkvaliteten. Petersen, D.L.J. & Hjorth, M. (red.) 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 127 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 800. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i PDF-format (5,79 MB)