Aarhus Universitets segl

Tekniske Anvisninger

Tekniske anvisninger for NOVANA-overvågning beskriver kravene til prøvetagning, undersøgelser m.v. i felten samt datalagring.

Tekniske anvisninger udarbejdes af fagdatacentrene. Links til tekniske anvisninger: