Aarhus Universitets segl

Kemi og risiko

KEMI OG RISIKO

Her kan du finde oplysninger om kemiske stoffer og genetisk modicerede organismer (GMO) - til lands, til vands og i luften. 

Aarhus Universitets indsats

Aarhus Universitet arbejder med at vurdere effekten af kemiske stoffer - herunder nanomaterialer -  mikroorganismer og GMO'er i miljøet. Vi forsker i bæredygtig bioteknologi, og forsker og rådgiver om menneskets eksponering for kemikalier og mikroorganismer fra miljøet.  Vi undersøger effekter af økologisk og konventionelt landbrug og undersøger effekter af forsuring, eutrofiering, klima- og andre slags stress. Endelig arbejder vi med udvikling af metoder til miljøvenlig bekæmpelse af skadedyr.

Forskning

Forskning i kemi og risikovurdering foregår i Institut for Miljøvidenskab i følgende sektioner:

Desuden foregår der forskning i risikovurdering af blandt andet GMO'er, nanomaterialer, råstofudvinding og oliehåndtering i Institut for Ecoscience i faggrupperne:

Rådgivning af myndigheder

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi rådgiver myndigheder og andre om kemi og bioteknologi, bl.a. via rammeaftalen mellem Aarhus Universitet og Miljøministeriet.

Inden for emnet Kemi og Bioteknologi rådgiver DCE Miljøministeriet om følgende emner:

  • Miljøkemi
  • Mikrobiologi
  • Effekter og risikovurdering af GMP, kemikalier, pesticider og nanopartikler
  • Atmosfæriske miljøfremmede stoffer

Øvrig rådgivning

DCE tilbyder serviceydelser og rådgivning til øvrige offentlige og private kunder indenfor alle vores ekspertiseområder. Alle konsulentydelser er baseret på internationalt anerkendt forskning.

Her finder du yderligere oplysninger om DCE's rådgivning.