Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Faglige rapporter nr. 750-799 NERI Technical Reports No. 750-799

No. 799: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2009. Ellermann, T., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M. & Jensen, S.S. 2010. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 61 pp. - NERI Technical Report No. 799. SummarySammenfatning |Full report in PDF-format (2,70 MB).

Nr. 798: Økologisk risikovurdering af genmodificerede planter i 2009. Rapport over behandlede forsøgsudsætninger og markedsføringssager. Kjellsson, G., Damgaard, C., Strandberg, M., Sørensen, J.G. & Krogh, P.H., 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 46 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 798. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1,29 MB)

Nr. 797: Samfundsøkonomisk well-to-wheel-analyse af biobrændstoffer. Scenarieberegninger for rapsdiesel (RME) og 1.- og 2.-generations bioethanol. Slentø, E., Møller, F., Winther, M. & Mikkelsen, M.H. 2010 Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 130 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 797. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3,45 MB)

Nr. 796: Samfundsøkonomisk well-to-wheel-analyse af biobrændstoffer. Analysemetoden eksemplificeret ved produktionen og brugen af rapsdiesel (RME). Møller, F. & Slentø, E. 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 75 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 796. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (2,65 MB)

No. 795: Danish Emission Inventories for Stationary Combustion Plants. Inventories until 2008. Nielsen, M., Nielsen, O.-K., Plejdrup, M. & Hjelgaard, K., 2010. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 236 pp. – NERI Technical Report No. 795. Summary | Sammenfatning | Full report in pdf (2,78 MB)

Nr. 794: Kviksølvforbindelser, HCBD og HCCPD i det danske vandmiljø. NOVANA screeningsundersøgelse. Strand, J., Vorkamp, K., Larsen, M.M., Reichenberg, F., Lassen, P., Elmeros, M. & Dietz, R. 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 36 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 794. SummarySammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (2,56 MB)

No. 793: Projection of Greenhouse Gas Emissions 2009 to 2030. Nielsen, O-K., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Gyldenkærne, S., Lyck, E., Plejdrup, M., Hoffmann, L., Thomsen, M., Hjelgaard, K. & Fauser, P., 2010. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 143 pp. – NERI Technical Report No. 793. Summary |Sammenfatning | Full report in pdf (3,76 MB) 

Nr. 792: Naturtilstand på terrestriske naturarealer – besigtigelser af § 3-arealer. 2. udgave. Fredshavn, J.R., Nygaard, B. & Ejrnæs, R. 2010. udgave. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 72 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 792. Sammenfatning Hele rapporten i pdf-format (1,43 MB)

No. 791: Control of Pesticides 2009. Chemical Substances and Chemical Preparations. Krongaard, T., Petersen, K.K. & Christoffersen, C. 2010. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 21 pp. - NERI Technical Report No. 791. Summary | Sammenfatning | Full report in pdf (2,93 MB)

Nr. 790: Sammenligning af overvågningsprogrammer i Danmark, Slesvig-Holsten, Holland og Irland.Nordemann Jensen, P., Holm, T.E., Kemp, K., Ellermann, T. & Stockmarr, J. 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 90 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 790. | Sammenfatning Hele rapporten i pdf-format (1,64 MB)

Nr. 789: Forekomst og regulering af fritlevende mink i Danmark i jagtsæsonen 2007/08. Asferg, T. 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 28 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 789. | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (2,06 MB)

Nr. 788: Forekomst af antikoagulante rodenticider i danske rovfugle, ugler og små rovpattedyr. En basisundersøgelse. Christensen, T.K., Elmeros, M. & Lassen, P. 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 84 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 788. Summary | SammenfatningHele rapporten i PDF-format (2,84 MB)

Nr. 787: Effekter af øgede kvælstoftilførsler på miljøet i danske fjorde. Markager, S., Carstensen, J., Krause-Jensen, D., Windolf, J. & Timmermann, K. 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 54 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 787. SummarySammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1,73 MB)

No. 786: Emissions from decentralised CHP plants 2007 - Energinet.dk Environmental project no. 07/1882. Project report 5 – Emission factors and emission inventory for decentralised CHP production. Nielsen, M., Nielsen, O.-K. & Thomsen, M. 2010. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 113 pp. – NERI Technical Report No. 786. Summary | Sammenfatning | Full report in pdf (1,24 MB)

No. 785: Guidelines to environmental impact assessment of seismic activities in Greenland waters. 2nd edition. Boertmann, D., Tougaard, J., Johansen, K. & Mosbech, A. 2010. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 42 pp. – NERI Technical Report No. 785. Summary | Full report in PDF-format (4,07 MB).

No. 784: Denmark’s National Inventory Report 2010. Emission Inventories 1990-2008 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol. Nielsen, O.-K., Lyck, E., Mikkelsen, M.H., Hoffmann, L., Gyldenkærne, S., Winther, M., Nielsen, M., Fauser, P., Thomsen, M., Plejdrup, M.S., Albrektsen, R., Hjelgaard, K., Johannsen, V.K., Vesterdal, L., Rasmussen, E., Arfaoui, K. & Baunbæk, L. 2010. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 1178 pp. – NERI Technical Report No. 784. Summary | Sammenfatning | Full report in pdf (10,2) MB 

Nr. 783: Miljøøkonomiske beregningspriser for emissioner. Andersen, M.S. 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 33 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 783. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (972 KB)

Nr. 782: Screening for kloralkaner i sediment. Relevans for NOVANA. Larsen, M.M., Hjorth, M. & Sortkjær, O. 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 22 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 782. SummarySammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (3,22 MB)

Nr. 781: Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 - Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882. Delrapport 5 Emissionsfaktorer og emissionsopgørelse for decentral kraftvarme, 2006.Nielsen, M., Nielsen, O.-K. & Thomsen, M. 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 105 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 781. Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (1,23 MB)

No. 780: Heavy Metal Emissions for Danish Road Transport. Winther, M. & Slentø, E. 2010. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 99 pp. – NERI Technical Report No. 780.Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (1,92 MB)

Nr. 779: Brændefyrings bidrag til luftforurening. Nogle resultater fra projektet WOODUSE. Olesen, H.R., Wåhlin, P. & Illerup, J.B. 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 71 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 779. Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (1,54 MB)

Nr. 778: Ynglefugle i Tøndermarsken og Margrethe Kog 1975-2009. En analyse af udviklingen i fuglenes antal og fordeling med anbefalinger til forvaltningstiltag. Clausen, P. & Kahlert, J. (red.) 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 206 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 778. | Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (7,62 MB)

No. 777: Air pollution from residential wood combustion in a Danish village. Measuring campaign and analysis of results. Wåhlin, P., Olesen, H.R., Bossi, R. & Stubkjær, J. 2010. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 49 pp. – NERI Technical Report No. 777. Summary | Sammenfatning | Full report in pdf (2,21 MB) 

No. 776: Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE. Emission inventories from the base year of the protocols to year 2008. Nielsen, O-K., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Hoffmann, L., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Plejdrup, M.S., Albrektsen, R. & Hjelgaard, K. 2010. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 565 pp. – NERI Technical Report No. 776. Summary | Sammenfatning | Full report in pdf (4.7 MB) 

No. 775: Environmental monitoring at the former lead-zinc mine in Maarmorilik, Northwest Greenland, in 2009. Johansen, P., Asmund, G., Rigét, F., Johansen, K. & Schledermann, H. 2010. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 32 pp. – NERI Technical Report No. 775. Summary | Sammenfatning |Eqikkaaneq | Full report in pdf (2.32 MB) 

Nr. 774: Kvælstofbelastningen ved udvalgte terrestriske habitatområder i Sønderborg kommune.Frohn, L. M., Skjøth, C. A., Becker, T., Geels, C. & Hertel, O. 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 30 s. Faglig rapport fra DMU nr. 774. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (4,2 MB)

No. 773: Geese, seabirds and mammals in North and Northeast Greenland. Aerial surveys in summer 2009. Boertmann, D. & Nielsen, R.D. 2010. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 66 pp. – NERI Technical Report No. 773. Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Full report in pdf (4,28 MB) 

No. 772: Environmental monitoring at the Nalunaq Gold Mine, South Greenland, 2009. Glahder, C.M., Asmund, G. & Riget, F. 2010. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 32 pp. – NERI Technical Report No. 772. Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Full report in pdf (1.85 MB) 

No. 771: OMLHighway within the framework of SELMAGIS. Final Report. Jensen, S.S., Becker, T., Ketzel, M., Løfstrøm, P., Olesen, H.R. & Lorentz, H. 2010:  National Environmental Research Institute, Aarhus University, 26 pp. - NERI Technical Report No. 771. Summary Sammenfatning | Full report in pdf (1,94 MB)

Nr. 770: Road pricing, luftforurening og eksternalitetsomkostninger. Jensen, S.S., Ketzel, M. & Andersen, M.S. 2010: Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 48 s.- Faglig rapport fra DMU nr. 770. Summary |Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (1,87 MB)  

No. 769: Biological baseline study in the Ramsar site “Heden” and the entire Jameson Land, East Greenland. Glahder, C.M., Boertmann, D., Madsen, J., Tamstorf, M., Johansen, K., Hansen, J., Walsh, A., Jaspers, C. & Bjerrum, M. 2010. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 86 pp. – NERI Technical Report No. 769. Summary |Sammenfatning | Eqikkaaneq | Full report in pdf (11.7 MB) 

No. 768: Danish Emission Inventory for Solvent Use in Industries and Households. Fauser, P. 2010.National Environmental Research Institute, Aarhus University. 47 pp. – NERI Technical Report No. 768. Summary |Sammenfatning | Full report in pdf (2.3 MB) 

Nr. 767: Vandmiljø og Natur 2008. NOVANA. Tilstand og udvikling. Nordemann Jensen, P., Boutrup, S., Bijl, L. van der, Svendsen, L.M., Grant, R., Wiberg-Larsen, P., Jørgensen, T.B., Ellermann, T., Hjorth, M., Josefson, A.B., Bruus, M., Søgaard, B., Thorling, L. & Dahlgren. K. 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 106 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 767. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (10,6 MB) 

Nr. 766: Arter 2008. NOVANA. Søgaard, B., Pihl, S., Wind, P., Laursen, K., Clausen, P., Andersen, P.N., Bregnballe, T., Petersen, I.K. & Teilmann, J. 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 118 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 766. Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (11,7 MB) 

Nr. 765: Terrestriske Naturtyper 2008. NOVANA. Bruus, M., Nielsen, K. E., Damgaard, C., Nygaard, B., Fredshavn, J. R. & Ejrnæs, R. 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 80 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 765. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (4,25)

Nr. 764: Vandløb 2008. NOVANA. Wiberg-Larsen, P. (red.) 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 66 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 764. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (6,9)

Nr. 763: Søer 2008. NOVANA. Jørgensen, T.B., Bjerring, R., Landkildehus, F., Søndergaard, M., Sortkjær, L. & Clausen, J. 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 46 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 763. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (2,42)

Nr. 762: Landovervågningsoplande 2008. NOVANA. Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Pedersen, L.E., Jensen, P.G., Hansen, B. & Thorling, L. 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 128 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 762. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (3,44 MB) 

Nr. 761: Atmosfærisk deposition 2008. NOVANA. Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Christensen, J., Kemp, K., Løfstrøm, P. & Monies, C. 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 74 s.- Faglig rapport fra DMU, nr. 761. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (2,06 MB) 

Nr. 760: Marine områder 2008. NOVANA. Tilstand og udvikling i miljø- og naturkvaliteten. Hjorth, M. & Josefson, A.B. (red.) 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 136 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 760. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i PDF-format (9,2 MB)

No. 759: Control of Pesticides 2008. Chemical Substances and Chemical Preparations. Krongaard, T. 2009. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 25 pp. – NERI Technical Report No. 759.Summary | Sammenfatning | Full report in pdf (1.5 MB)

Nr. 758: Oplandsmodellering af vand og kvælstof i umættet zone for oplandet til Højvads Rende. Grant, R., Mejlhede, P. & Blicher-Mathiesen, G. 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 74 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 758. Sammenfatning  | Hele rapporten i PDF-format (4,2 MB) 

No. 757: Ecology of Læsø Trindel - A reef impacted by extraction of boulders. Dahl, K., Stenberg, C., Lundsteen, S., Støttrup, J., Dolmer, P., & Tendal, O.S. 2009. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 48 pp. - NERI Technical Report No. 757. Summary | Sammenfatning | Full report in PDF-format (3,91 MB)

Nr. 756: Oplandsmodellering af vand og kvælstof i umættet zone for oplandet til Lillebæk Bæk.Pedersen, L.E., Blicher-Mathiesen, G., Mejlhede, P. & Grant, R., 2010: Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet 72 s. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (3,28 MB) 

Nr. 755: Historisk udbredelse af ålegræs i danske kystområder. Krause-Jensen, D. & Rasmussen, M.B. 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 38 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 755. Sammenfatning  |Summary | Bilag |Hele rapporten i PDF-format (1,3 MB) 

No. 754: Indicators for Danish Greenhouse Gas Emissions from 1990 to 2007. Lyck, E., Nielsen, M., Nielsen, O.-K., Winther, M., Hoffmann, L. & Thomsen, M. 2009. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 94 pp. – NERI Technical Report No. 754. Summary | Sammenfatning | Full report in PDF-format (4.4 MB) | Modifications 2009-12-22.

Nr. 753: Environmental monitoring at the Seqi olivine mine 2008-2009. Søndergaard, J., Schiedek, D. & Asmund, G. 2009. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 48 pp. – NERI Technical Report No. 753. | Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Full report in PDF-format (2.2 MB).

No. 752: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2008. Ellermann, T., Kemp, K., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M. & Jensen, S.S. 2010: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2008. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 54 pp. -NERI Technical Report No. 752. | Summary | Sammenfatning |  Full report in pdf (3,54 MB).

Nr. 751: Natur og Miljø 2009 – Del B: Fakta. Normander, B., Henriksen, C.I., Jensen, T.S., Sanderson, H., Henrichs, T., Larsen, L.E. & Pedersen, A.B. (red.) 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 170 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 751, kr. 200,-.| Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (7.2 MB). Rapporterne kan bestilles via Aarhus Universitetsforlag. Ved køb af klassesæt á min. 10 stk. ydes 25 % rabat.

Nr. 750: Natur og Miljø 2009 – Del A: Danmarks miljø under globale udfordringer. Normander, B., Jensen, T.S., Henrichs, T., Sanderson, H. & Pedersen, A.B. (red.) 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 94 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 750, kr. 150,-. Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (4.8 MB). Rapporterne kan bestilles via Aarhus Universitetsforlag. Ved køb af klassesæt á min. 10 stk. ydes 25 % rabat.