Aarhus Universitets segl

Tekniske anvisninger

Nr. 25: Undersøgelse af søer. NOVANA og DEVANO overvågningsprogram. Lauridsen, T., Søndergård, M., Jeppesen, E., Jørgensen, T., B. 2007. 164 s. Hele rapporten i pdf-format (2.155 kB).

Nr. 24: Statistisk bearbejdning af overvågningsdata - Trendanalyser. Carstensen, J. & Larsen, S.E. 2006. 38 s. Hele rapporten i pdf-format (688 kB).

Nr. 23: Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser. Christensen, T.K. & Hounisen, J.P. 2006. 42 s. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (1.657 kB).

Nr. 22: Undersøgelser i søer, NOVANA. Lauridsen, T.L., Søndergaard, M., Jensen, J.P. & Jeppesen, E. 2005. 234 s. Hele rapporten i pdf format (1.059 kB).

Nr. 21: Økologisk overvågning i vandløb og på vandløbsnære arealer under NOVANA 2004-2009. Pedersen, M.L., Baattrup-Pedersen, A. & Wiberg-Larsen, P. (red.), 2007. 146 s. 5. udgave. Hele rapporten i pdf format (1.147 kB). Bilag (zip)

Nr. 20: Manual for rødlistning af plante- og dyrearter i Danmark. Danmarks Miljøundersøgelser (2002). Wind, P., 2003. 113 s. Hele rapporten i pdf format (873 kB).

Nr. 19: Overvågning af effekten af retablerede vådområder. Danmarks Miljøundersøgelser. Hoffmann, C.C., Nygaard, B., Jensen, J.P., Kronvang, B., Madsen, J., Madsen, A.B., Larsen, S.E., Pedersen, M.L., Jels, T., Baatrup-Pedersen, A., Riis, T., Blicher-Mathiesen, G., Iversen, T.M., Svendsen, L.M., Skriver, J. & Laubel, A.R., 2003. 112 s. 4. udgave. Hele rapporten i pdf format (750 kB).

Nr. 18: Næringsstofbalancer for landbrugsbedrifter. Afdeling for Vandløbsøkologi. Blicher-Mathiesen, G. & Jørgensen, J.O., 2000. 37 s. 2. udgave. Hele rapporten i pdf format (186 kB).

Nr. 17: Overvågning af miljøfremmede stoffer i ferskvand. NOVA 2003. Kronvang, B., Søndergaard, M., Mogensen, B., Nyeland, B., Andersen, K.J., Schwærter, R.C. & Nielsen, P.V., 1999. 27 s. Hele rapporten i pdf format (161 kB).

Nr. 16: Biologisk vandløbskvalitet (DVFI). Udvidet biologisk program. NOVA 2003. Skriver, J., Riis, T., Carl, J., Baattrup-Pedersen, A., Friberg, N., Ernst, M.E., Frandsen, S.B., Sode, A. & Wiberg-Larsen, P., 1999. 90 s. Hele rapporten i pdf format (554 kB).

Nr. 15: Oplandsanalyse af vandløbs- og søoplande 1998-2003. Vandløb og søer. NOVA 2003. Kronvang, B., Jensen, J.P., Pedersen, M.L., Larsen, S.E., Müller-Wohlfeil, D.-I., Wiggers, L., Kronquist, H., Tornbjerg, H. & Ringsborg, O., 2. udg., 2000. 90. Hele rapporten i pdf format (1.164 kB).

Nr. 14: Fiskeyngelundersøgelser i søer. Metoder til anvendelse i søer i det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljøet. NOVA 2003. Lauridsen, T.L., Jensen, J.P., Berg, S., Michelsen, K., Rugaard, T., Schriver, P. & Rasmussen, A.C., 1999. 46 s.

Nr. 13: Elektrofiskeri til bestemmelse af fiskebestande i vandløb. 2. udg. Mortensen, E. & Geertz-Hansen, P., 1996. 36 s. Hele rapporten i pdf-format (2.632 kB).

Nr. 12: Vegetationsundersøgelser i søer. Metoder til anvendelse i søer i Vandmiljøplanens Overvågningsprogram. 2. udg.  Moeslund, B., Hald Møller, P., Schriver, P., Lauridsen, T. & Windolf, J., 1996. 41 s.

Nr. 11: Interkalibrering af dyreplanktonundersøgelser i søer. Jensen, J.P., Jeppesen, E., Søndergaard, M. & Jensen, K., 1996. 44 s.

Nr. 10: Teknisk-videnskabelige rapporter. En håndbog for forfattere og sekretærer. Fenger, J. & Thorsted, L., 1995. 96 s.

Nr. 9: Retningslinier for marin overvågning - bundvegetation. Krause-Jensen, D., Christensen, P.B. & Sandbeck, P., 1995. 49 s.

Nr. 8: Interkalibrering af planteplanktonundersøgelser i søer. Jensen, J.P. & Søndergaard, M., 1994. 40 s.

Nr. 7: Kvalitetssikring af overvågningsdata. Retningslinier for kvalitetssikring af ferskvandskemiske data i Vandmiljøplanens Overvågningsprogram. Svendsen, L.M. & Rebsdorf, Aa., 1994. 87 s.

Nr. 6: Vegetationsundersøgelser i søer. Metoder til anvendelse i søer i Vandmiljøplanens Overvågningsprogram. Moeslund, B., Hald Møller, P., Windolf, J. & Schriver, P., 1993. 45 s.

Nr. 5: Biologisk bedømmelse af vandløbskvalitet. Metode til anvendelse på vandløbsstationer i Vandmiljøplanens Overvågningsprogram. Kirkegaard, J., Wiberg-Larsen, P., Jensen, J., Iversen, T.M. & Mortensen, E., 1992. 22 s.

Nr. 4: Dækningsgrad af trådalger. Metode til anvendelse på vandløbsstationer i Vandmiljøplanens Overvågningsprogram. Friberg, N., Wiggers, L., Hansen, F., Jensen, H.A. & Thomsen, M., 1992. 20 s.

Nr. 3: Fiskeundersøgelser i søer. Undersøgelsesprogram, fiskeredskaber og metoder. Overvågningsprogram. Mortensen, E., Jerl Jensen, H., Müller, J.P. & Timmermann, M., 1990. 57 s.

Nr. 2: Udtagning af jordvandsprøver. Sugecellernes funktion. Landovervågningsprogram. Grant, R. & Blicher-Mathiesen, G., 1990. 28 s.

Nr. 1: Prøvetagning og analysemetoder i søer. Overvågningsprogram. Kristensen, P., Søndergaard, M., Jeppesen, E., Mortensen, E. & Rebsdorf, Aa., 1990. 32 s.