Aarhus Universitets segl

Faglige rapporter nr. 500-549 / NERI Technical Reports No. 500-549

Nr. 549: Kriterier for gunstig bevaringsstatus for EF-habitatdirektivets 8 marine naturtyper. Dahl, K., Petersen, J.K., Josefson, A., Dahllöf, I. & Søgaard, B. J. 2005. 40 s. Sammenfatning | SummaryHele rapporten i pdf format (392 kB).

 

Nr. 548: Vurdering af naturtilstand. Fredshavn, J.R. & Skov, F. 2005. 94 s. Sammenfatning | SummaryHele rapporten i pdf format (1.180 kB).

 

No. 547: Contaminants in the Atmosphere. AMAP-Nuuk, Westgreenland 2002-2004. Skov, H., Bossi, R., Wåhlin, P., Vikelsøe, J., Christensen, J., Egeløv, A.H., Heidam, N.Z., Jensen, B., Ahleson, H.P. Stausgård, L., Jensen, I. & Petersen, D. 2005. 45 pp. Sammenfatning | Summary | Eqikkaaneq | Full report in pdf format (1,500 kB).

 

No. 546: Environmental monitoring at the Nalunaq Gold Mine, South Greenland, 2004. Glahder, C.M. & Asmund, G. 34 pp. Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Full report in pdf format (1,061 kB).

 

Nr. 545: Naturbeskyttelse og turisme i Nord- og Østgrønland. Aastrup, P., Egevang, C., Tamstorf, P. & Lyberth, B. 2005. Danmarks Miljøundersøgelser. 133 s. Sammenfatning | Summary | Eqikkaaneq | Hele rapporten i pdf format, revision marts 2006: link til data tilføjet på side 2 og side 129 (5.000 kB) | Data CD i zip format (18.992 kB).

 

No. 544: Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2004. Kemp, K., Ellermann, T., Palmgren, F., Wåhlin, P., Berkowicz, R. & Brandt, J. 2005. 66 pp. Summary | SammenfatningFull report in pdf format (1,981 kB).

 

No. 543: Valuation of groundwater protection versus water treatment in Denmark by Choice Experiments and Contingent Valuation. Hasler, B., Lundhede, T., Martinsen, L., Neye, S. & Schou, J.S. 2005. 176 pp. Summary | SammenfatningFull report i pdf format (1,420 kB).

 

Nr. 542: Jordrentetab ved arealekstensivering i landbruget. Principper og resultater. Schou, J.S. & Abildtrup, J. 2005. 66 s. Sammenfatning |SummaryHele rapporten i pdf format (1.247 kB).

 

No. 541: Regulatory odour model development: Survey of modelling tools and datasets with focus on building effects. Olesen, H.R., Løfstrøm, P., Berkowicz, R. & Ketzel, M. 2005. 62 pp. Summary | SammenfatningHele rapporten i pdf format (440 kB).

 

Nr. 540: Cadmiumindholdet i kammusling Chlamys islandica ved Nuuk, Vestgrønland, 2004. Pedersen, K.H., Jørgensen, B. & Asmund, G.2005. 36 s. Sammenfatning | Summary | EqikkaaneqHele rapporten i pdf format (462 kB).

 

Nr. 539: Anvendelse af molekylærgenetiske markører i naturforvaltningen. Andersen, L.W., Simonsen, V., Søgaard, B., Madsen, A.B., Pertoldi, C., Wind, P., Pihl, S., Fog, K. & Damgaard, C.F. 2005. 66 s. Sammenfatning | SummaryHele rapporten i pdf format (1.737 kB).

 

Nr. 538: Tungmetaller i tang og musling ved Ivittuut 2004. Johansen, P. & Asmund, G. 2005. 28 s. Sammenfatning | Summary | EqikkaaneqHele rapporten i pdf format (417 kB).

 

Nr. 537: NOVANA. National Monitoring and Assessment Programme for the Aquatic and Terrestrial Environment. Programme Description - Part 2. Svendsen, L.M., van der Bijl, L., Boutrup, S. & Norup, B. 2005. 138 pp. SummaryFull report in pdf format (1,693 kB). The report is also published in a Danish version, see NERI Tchnical report No. 508.

 

Nr. 536: Aromatiske kulbrinter i produceret vand fra offshore olie- og gas industrien. Test af prøvetagningsstrategi. Hansen, A.B. 2005. 41 s. Sammenfatning | SummaryHele rapporten i pdf format (494 kB).

 

Nr. 535: Redskaber til vurdering af miljø- og naturkvalitet i de danske farvande. Typeinddeling, udvalgte indikatorer og eksempler på klassifikation. Dahl, K. (red.), Andersen, J.H. (red.), Riemann, B. (red.), Carstensen, J., Christiansen, T., Krause-Jensen, D., Josefson, A.B., Larsen, M.M., Kjerulf-Petersen, J., Rasmussen, M.B. & Strand, J. 2005. 158 s. Sammenfatning | SummaryHele rapporten i pdf format (3.773 kB).

 

No. 534: Control of Pesticides 2003. Chemical Substances and Chemical Preparations. Krongaard, T., Petersen, K.K. & Christoffersen, C. 2005. 34 pp. Summary | SammenfatningFull report in pdf format (284 kB).

 

No. 533: Fate of mercury in the Arctic (FOMA). Skov, H., Brooks, S., Christensen, J., Wåhlin, P., Heidam, N.Z., Goodsite, M.E., Larsen, M.R.B., Christiansen, K., Hansen, J.B., Daugaard, B. & Lohse, C. 2005. 57 pp. Summary | Sammenfatning |EqikkaaneqFull report in pdf format (1,520 kB).

 

No. 532: NOVANA. Nationwide Monitoring and Assessment Programme for the Aquatic and Terrestrial Environments. Programme Description – Part 1. Svendsen, L.M. & Norup, B. 2005. 54 pp. SummaryFull report in pdf format (1,159 kB).

 

Nr. 531: Restaurering af Skjern Å. Sammenfatning af overvågningsresultater 1999-2003. Andersen, J.M. (red.) 2005. 96 s. Sammenfatning | SummaryHele rapporten i pdf format (3.708 kB).

 

Nr. 530: Eksempler på økologisk klassificering af kystvande. Vandrammedirektiv-projekt, Fase IIIa. Andersen, J.H., Clarke, A., Conley, D.J., Dahllöf, I., Greve, T.M., Krause-Jensen, D., Larsen, M.M., Nielsen, K. & Reuss, N. 2005.48 s. SammenfatningHele rapporten i pdf format (1.914 kB).

 

Nr. 529: Mejlgrund og Lillegrund. En undersøgelse af biologisk diversitet på et lavvandet område med stenrev i Samsø Bælt.  Dahl, K., Lundsteen, S. & Tendal, O.S.  2005. 87 s. Sammenfatning | SummaryHele rapporten i pdf format (6.172 kB).

 

Nr. 528: Vitamins and minerals in the traditional Greenland diet. Andersen, S.M. 2005. 44 pp. Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Full report in pdf format (887 kB).

 

No. 527: The impact on skylark numbers of reductions in pesticide usage in Denmark. Predictions using a landscape-scale individual based model.  Topping, C.J. 2005. 34 pp. Sammenfatning | SummaryFull report  in pdf format (2,500 kB) |Correction  |Rettelsesblad

 

Nr. 526: Effekter af fiskeri på stenrevs algevegetation. Et pilotprojekt på Store Middelgrund i Kattegat. Dahl, K. 2005. 16 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf format (1.435 kB).

 

No. 525: Screening of "new" contaminants in the marine environment of Greenland and the Faroe Islands. Vorkamp, K., Dam, M., Riget, F., Fauser, P., Bossi, R. & Hansen, A.B. 2004. 97 pp. Summary | SammenfatningEqikkaaneq | ÚrtakFull report in pdf format (2,285 kB).

 

Nr. 524: Råstofaktiviteter og natur- og miljøhensyn i Grønland. Boertmann, D.M. 2005. 114 s. Sammenfatning | Eqikkaaneq | Summary | Hele rapporten i pdf format (2.282 kB). Bilag i pdf format (7.914 kB).

 

No. 523: ExternE transport methodology for external cost evaluation of air pollution. Jensen, S.S., Berkowicz, R., Brandt, J. Willumsen, E. & Kristensen, N.B. 2004. 43 pp. Sammenfatning | Summary | Full report in pdf format (1,874 kB).

 

Nr. 522: Luftkvalitet langs motorveje. Jensen, S.S., Løfstrøm, P., Berkowicz, R., Olesen, H.R., Frydendall, J., Fuglsang, K. & Hummelshøj, P. 2004. 60 s. 2. udgave, 22. juni 2005. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (2.638 kB).

 

Nr. 521: Udvikling og afprøvning af metoder til indsamling af flora og fauna på småstenede hårdbundshabitater.  Dahl, K., Nicolaisen, J., Nielsen, R. & Tendal, O.S. 2004. 85 s. SammenfatningHele rapporten i pdf format.

 

Nr. 520: Atmosfærisk deposition, driftsrapport for luftovervågning i 2003. NOVA 2003. Ellermann, T., Hertel, O., Ambelas Skjøth, C., Kemp, K. & Monies, C. 2004. 80 s. SammenfatningHele rapporten i pdf format (1.283 kB).

 

Nr. 519: Atmosfærisk deposition 2003. NOVA 2003. Ellermann, T., Hertel, O., Ambelas Skjøth, C., Kemp, K. & Monies, C. 2004. 47 s. SammenfatningHele rapporten i pdf format (1.422 kB).

 

Nr. 518: Overvågning af Vandmiljøplan II-Vådområder 2004. Hoffmann, C.C., Baattrup-Pedersen, A., Jeppesen, E., Amsinck, S.L. & Clausen, P. 2005. 103 s. SammenfatningHele rapporten i pdf format (1.307 kB).

 

Nr. 517: Vandmiljø 2004. Tilstand og udvikling – faglig sammenfatning. Andersen, J.M., Boutrup, S., Svendsen, L.M., Bøgestrand, J., Grant, R., Jensen, J.P., Ellermann, T., Ærtebjerg, G., Jørgensen, L.F. & Pedersen, M.W. 2004. 62 s. SammenfatningHele rapporten i pdf format (4.949 kB).

 

Nr. 516: Vandløb 2003. NOVA 2003. Bøgestrand, J. (red.) 2004. 54 s. SammenfatningHele rapporten i pdf format (1.573 kB).

 

Nr. 515: Søer 2003. NOVA 2003. Jensen, J.P., Søndergaard, M., Jeppesen, E., Lauridsen, T.L., Liboriussen, L., Landkildehus, F. & Sortkjær, L. 2004. 88 s. SammenfatningHele rapporten i pdf format (958 kB).

 

Nr. 514: Landovervågningsoplande 2003. NOVA 2003. Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Jensen, P.G., Pedersen, M.L., Clausen, B. & Rasmussen, P. 2004. 118 s. SammenfatningHele rapporten i pdf format (1.048 kB).

 

chem.medarbejdere.au.dkNr. 513: Marine områder 2003 – Miljøtilstand og udvikling. Ærtebjerg, G. & Andersen, J.H. (red.), Bendtsen, J., Carstensen, J., Christiansen, T., Dahl, K., Dahllöf, I., Ellermann, T., Fossing, H., Greve, T.M., Gustafsson, K., Hansen, J.L.S., Henriksen, P., Josefson, A.B., Krause-Jensen, D., Larsen, M.M, Markager, S., Nielsen, T.G., Ovesen, N.B., Petersen, J.K., Riemann, B., Risgaard-Petersen, N., Ambelas Skjøth, C., Stedmon, C., Strand, J., Nielsen, S.P., Jensen, J.B & Madsen, H.B. 2004. 97 s. SammenfatningHele rapporten (4.648 kB) | Bilag (502 kB) i pdf format.

 

Nr. 512: Krondyr, dådyr og sika i Danmark. Forekomst og jagtlig udnyttelse i jagtsæsonen 2001/02. Asferg, T., Olesen, C.R. & Andersen, J.P. 2004. 88 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (589 kB).

 

No. 511: Fate of mercury in the Arctic (FOMA). Skov, H., Christensen, J., Asmund, G., Rysgaard, S., Nielsen, T.G., Dietz, R. & Riget, F. 2004. 56 pp. Sammenfatning | SummaryFull report in pdf format (1,352 kB).

 

Nr. 510: Bly fra mennesker i Nuuk, Grønland - en vurdering af blyhagl fra fugle som forureningskilde. Johansen, P., Petersen, H.S., Asmund, G. & Riget, F.F. 2004. 32 s. Sammenfatning | Eqikkaaneq | SummaryHele rapporten i pdf format (347 kB).

 

No. 509: Persistent organic Pollutants (POPs) in the Greenland environment - Long-term temporal changes and effects on eggs of a bird of prey. Sørensen, P.B., Vorkamp, K., Thomsen, M., Falk, K. & Møller, S. 2004. 126 pp. Sammenfatning | Summary | Full report in pdf format (2,937 kB)

 

Nr. 508: NOVANA. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse - del 2. Svendsen, L.M., Bijl, L. van der, Boutrup, S. & Norup, B. (red.) 2005. 128 s. SammenfatningHele rapporten i pdf format (2.040 kB). Rapporten er også udgivet på engelsk, se faglig rapport nr. 537.

 

Nr. 507: Sundhedseffekter af luftforurening - beregningspriser. Andersen, M.S., Frohn, L.M., Jensen, S.S., Nielsen, J.S., Sørensen, P.B., Hertel, O., Brandt, J. & Christensen, J. 2004. 85 s.  Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf format (2.874 kB).

 

Nr. 506: Genindvandring af bundfauna efter iltsvindet 2002 i de indre danske farvande. Hansen, J.L.S., Josefsen, A.B. & Petersen, T.M. 2004. 61 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (4.535 kB).

 

Nr. 505: Effekt af virkemidler på kvælstofudvaskning fra landbrugsarealer - Eksempel fra oplandet til Mariager Fjord. Thorsen, M. 2004. 60 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (496 kB).

 

Nr. 504: Vingeindsamling fra jagtsæsonen 2003/04 i Danmark. Clausager, I. 2004. 70 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf format (1.531 kB).

 

Nr. 503: Luftforurening fra trafik, landbrug i Frederiksborg Amt. Hertel, O., Løfstrøm, P., Jensen, S.S., Brocas, M., Hvidberg, M., Frydendall, J., Skjøth, C.A. & Jensen, F.P. 2004. 90 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (5.533 kB).

 

Nr. 502: Samfundsøkonomiske analyser af ammoniakbufferzoner. Schou, J.S., Gyldenkærne, S. & Bak, J.L. 2004. 38 s. Sammenfatning | SummaryHele rapporten i pdf format (1.611 kB).

 

Nr. 501: EUDANA - EUtrofiering af DAnsk NAtur - videnbehov, modeller og perspektiver. Bak, J.L. & Ejrnæs, R. 2004. 52 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf format (606 kB).

 

No. 500: Aquatic Environment 2003. State and trends - technical summary (English translation of report No. 471). Andersen, J.M., Boutroup, S., Svendsen, L.M., Bøgestrand, J., Grant, R., Jensen, J.P., Ellermann, T., Rasmussen, M.B., Jørgensen, L.F. & Laursen, K.D. 2004. 52 pp. DKK 100,00. A printed version of the report can be obtained from Miljøministeriets Informationscenter´s netboghandel  Sammenfatning | Summary | Full report in pdf format (2,363 kB).