Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

OM DCE

Velkommen til DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. Centret er indgangen for myndigheder, erhverv, interesseorganisationer og offentligheden til Aarhus Universitets faglige miljøer inden for natur, miljø og energi.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi leverer uvildig rådgivning og viden om natur, miljø og energi baseret på forskning af høj kvalitet og bidrager dermed til den nationale og internationale samfundsudvikling. Aarhus Universitets væsentligste kontrakter er indgået med Miljø- og Fødevareministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet samt Miljøstyrelsen for Råstofområdet i Grønland. Læs rammeaftalen med Miljø- og Fødevareministeriet her.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi koordinerer og medvirker til at kvalitetssikre universitetets forskningsbaserede rådgivning til ministerier og andre rekvirenter af universitetets rådgivning på miljø- og energi-området. Læs mere om kvalitetsstyringen her.

Centret skal sikre, at rådgivningen af myndighederne er helhedsorienteret, tværfaglig og konsistent over tid. Rådgivningen skal være langtidsholdbar og baseret på den bedst mulige vurdering fra universitetets samlede forskningsområde. Læs mere om myndighedsbetjening her.

Centret udgiver rapporter og notater, der er udarbejdet af forskere på Aarhus Universitet. Udgivelserne er en del af den løbende forskningsbaserede rådgivning af myndigheder og andre inden for miljø- og energiområdet. Søg i udgivelser og se lister over rapporter her.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi er en del af det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), der 1. juli 2011 er delt op i tre faglige enheder under Faculty of Science and Technology, Aarhus Universitet.

De tidligere forskningsafdelinger hører nu til på Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab. Læs mere om Danmarks Miljøundersøgelsers historie her.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi har i centerenheden 11 medarbejdere og en direktør og er placeret sammen med de to nye institutter i hhv. Silkeborg og Roskilde. Se liste over medarbejdere her.