Aarhus Universitets segl

Kvalitetssikring

DCE’s kvalitetsledelse omfatter kemiske analyser inkl. prøvetagning og in situ-målinger samt myndighedsrådgivning, herunder overvågning, samt anden forskningsbaseret faglig rådgivning.

Kvalitetsledelsessystemet for de kemiske analyser inkl. prøvetagning og in situ-målinger er akkrediteret af det danske organ for akkreditering af laboratorier, DANAK, i henhold til den europæiske standard ISO 17025/”Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence”.

Kvalitetsledelsen af myndighedsrådgivning og anden forskningsbaseret faglig rådgivning ved DCE er omfattet af Kvalitetsledelsessystemet for forskningsbaseret myndighedsrådgivning ved Faculty of Technical Sciences. Kvalitetsledelsessystemet er certificeret af FORCE Certification i henhold til den internationale  standard ISO 9001 ”Kvalitetsledelsessystemer”.