Aarhus Universitets segl

Rammeaftalen

Rammeaftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening

Aarhus Universitet har en rammeaftale med Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om forskningsbaseret myndighedsbetjening. Samarbejdet omfatter forskningsbaseret overvågning, rådgivning og formidling samt forskning og forskeruddannelse. Formålet er at varetage videnopbygning og videnoverførsel af høj kvalitet om de strukturer, processer og sammenhænge, der er af betydning for anvendelsen og beskyttelsen af Danmarks miljø- og naturværdier.

Rammeaftale 2024-2027 mellem AU og Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Rammeaftalen omfatter desuden seks ydelsesaftaler og dertil hørende årlige arbejdsprogrammer.

Rammeaftalen vedrører forskningsbaseret myndighedsbetjening, som det er defineret og reguleret af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Læs mere om forskningsbaseret myndighedsbetjening på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Læs mere om Aarhus Universitets øvrige aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening

Tidligere rammeaftaler

Rammeaftale 2023-2026 mellem AU og Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Rammeaftale 2022-2025 mellem AU og Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Rammeaftale 2021-2024 mellem AU og Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Rammeaftale 2020-2023 mellem AU og Miljø- og Fødevareministeriet  
Rammeaftale 2019-2022 mellem AU og Miljø- og Fødevareministeriet
Rammeaftale 2018-2021 mellem AU og Miljø- og Fødevareministeriet
Rammeaftale 2017-2020 mellem AU og Miljø- og Fødevareministeriet
Rammeaftale 2016-2019 mellem AU/DCE og Miljø- og Fødevareministeriet
Rammeaftale 2015-2018 mellem AU og Miljøministeriet
Rammeaftale 2014-2017 mellem AU og Miljøministeriet
Rammeaftale 2013-2016 mellem AU og Miljøministeriet
Rammeaftale 2012-2015 mellem AU og Miljøministeriet