Aarhus Universitets segl

Notater

Nyeste notater

Nr. 36: Overvågning af lavfrekvent undervandsstøj i danske farvande. Statusrapport til Miljøstyrelsen 2023. Tougaard, J., Ladegaard, M., Griffith, E.T. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 31 s. – Fagligt notat nr. 2024|36

Nr. 35: Vurdering af betydning af surfing for ederfugl i fuglebeskyttelsesområde F102 (Havet mellem Korshage og Hundested). Clausen, P. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 17 s. – Fagligt notat nr. 2024|35