Aarhus Universitets segl

Rådgivningspanel

RÅDGIVNINGSPANEL

Aarhus Universitet etablerer Rådgivningspaneler på de områder, hvor universitetet yder forskningsbaseret myndighedsrådgivning.  

Rådgivningspanelet skal rådgive dekanen for Technical Sciences om, hvorledes DCE bedst udfører sit virke. Ved sammensætning af Rådgivningspanelet bliver der sikret en balance mellem centrets stakeholders - repræsentanter for myndigheder, erhvervsliv og relevante interesseorganisationer.

Rådgivningspanelet skal kunne rådgive om DCE’s overordnede vision og strategi, herunder forskningens relevans ift. samfundets fremtidige rådgivningsbehov, nationale og internationale forskningstemaer, formidling af viden til det omgivende samfund, samt rammerne for forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Rådgivningspanelets kommissorium og medlemmer.