Aarhus Universitets segl

Rådgivning

DCE ved Aarhus Universitet repræsenterer landets førende forskningsmiljø med hensyn til anvendt miljøforskning. Formålet med den forskningsbaserede rådgivning til myndigheder er at tilvejebringe et fagligt og videnskabeligt grundlag for de beslutninger om natur og miljø, der træffes i f. eks. Folketing, ministerier, Grønlands Selvstyre, kommuner og EU.

Offentlige institutioner er væsentlige aftagere af DCE’s rådgivning, men derudover har vi et samarbejde med private firmaer som f. eks. rådgivende ingeniørfirmaer i både ind- og udland.

DCE trækker på hele Aarhus Universitets videnbase når der leveres forskningsbaseret rådgivning. Miljøforskning og rådgivning ved Aarhus Universitet udføres først og fremmest af medarbejdere ved institutterne Ecoscience og Miljøvidenskab med tilsammen ca. 450 medarbejdere og rådgivning sker på basis af internationalt anerkendt forskning.

Kompetenceområdet for rådgivning er derfor meget stort og vi formår at løse komplekse tværgående udredningsopgaver, således at helheden i opgaveløsningen sikres. Samtidig sætter specialkompetencer på højt forskningsniveau DCE i stand til at løse udredningsopgaver indenfor snævre emneområder.

Centret bidrager til institutternes arbejde med koordinering af rådgivning og overvågning, projektledelse, kvalitetssikring af rådgivning, ved indgåelse af kontrakter og udformning af projektansøgninger og ved forskningsstrategiske initiativer.