Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Faglige rapporter nr. 1-99 / NERI technical reports no. 1-99

Nr. 99: Diffusion Scrubber - A Technique for measuring Ammonia. Sørensen, L.L., Granby, K., Nielsen, H. & Asman, W.A.H., 1994. 55 pp.

Nr. 98: Atmosfærens stoftilførsel til danske skovøkosystemer. Hovmand, M.F., Andersen, H.V. Bille-Hansen, J. & Ro-Poulsen, H., 1994. 59 s.

Nr. 97: Rastende bestande af gæs i Danmark 1984-92. Jørgensen, H.E., Madsen, J. & Clausen, P., 1994. 112 s.

Nr. 96: Integreret overvågning af luftforureningseffekter. Det internationale måleprogram på Hjerl Hede. Henriksen, L.H., Bak, J. & Nielsen, K.E., 1993. 39 s.

Nr. 95: 1,2-dibrom-2,4-dicyanobutan i kosmetika. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Rastogi, S.C., Johansen, S.S. & Jensen, G.H., 1993. 23 s.

Nr. 94: Trihalomethaner i svømmebade. Parallelprøvning, september 1991. Nyeland, B.A., 1993. 69 s.

Nr. 93: Miljø og samfund - en status over udviklingen i miljøtilstanden i Danmark. Christensen, N., Paaby, H. & Holten-Andersen, J. (red), 1993. 160 s. 

Nr. 92: Fagdatacentret for Luftforurening. Heidam, N.Z., 1993. 40 s.

Nr. 91: Atmosfærisk depostion af kvælstof og fosfor. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1992. Hovmand, M.F., Grundahl, L., Runge, E., Kemp, K. Aistrup, A., 1993. 96 s.

Nr. 90: Ferske vandområder - søer. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1992. Windolf, J., Jeppesen, E., Søndergaard, M., Jensen, J.P. & Sortkjær, L., 1993. 130 s.

Nr. 89: Marine områder - Fjorde, kyster og åbent hav. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1992. Ærtebjerg, G., Sandbeck, P., Agger, C.T., Rasmussen, B., Kaas, H., Jensen, J.N., Krause-Jensen, D. & Christensen, P.B., 1993. 198 s.

Nr. 88: Ferske vandområder - Vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram. Svendsen, L.M., Erfurt, J., Friberg, N., Græsbøll, P., Kronvang, B., Larsen, S.E. & Rebsdorf, Aa., 1993. 142 s.

Nr. 87: Landovervågningsoplande. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1992. Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Andersen, H.E., Berg, P., Friberg, N., Kronvang, B., Bak, J. & Rasmussen, P., 1993. 134 s.

Nr. 86: Indholdet af toluen, xylen, styren og dichlormethan i kemiske præparater. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Rastogi, S.C. & Johansen, E., 1993. 39 s.

Nr. 85: Vingeindsamling fra jagtsæsonen 1992/93 i Danmark. Wing Survey from the Hunting Season 1992/93 in Denmark. Clausager, I., 1993. 58 s.

Nr. 84: Analyse af landbrugs- og gødnings-data 1985-1991. Skop, E., 1993. 98 s.

Nr. 83: Makroøkonomiske Miljømodeller. Wier, M., 1993. 62 s.

Nr. 82: Faunapassager i forbindelse med større vejanlæg, II. Pindsvin, flagermus, fugle og effektundersøgelser. Fauna passages in connection with large road systems, II. Hedgehogs, bats, birds and research of effects. Madsen, A.B., 1993. 54 s.

Nr. 81: Miljøpåvirkninger ved ral- og sandsugning. Et litteraturstudie om de biologiske effekter af råstofindvinding i havet. Hygum, B., 1993. 68 s.

Nr. 80: Udvikling af QSARs på anilinderivater. Fredenslund, F.C., Nielsen, C. & Køppen, B., 1993. 80 s.

Nr. 79: Kortlægning af ålegræsset Zostera marinai farvandet omkring Agerø, 1992. Drachmann, J., Mark, S. & Clausen, P., 1993. 23 s.

Nr. 78: Pesticider i vand. Parallelprøvning, september 1992. Danmarks Miljøundersøgelser. Spliid, N.H., 1993. 113 s.

Nr. 77: Betydningen af fisk, fugle og undervandsplanter for vandkvaliteten. Biomanipulationsforsøg i Stigsholm Sø. Søndergaard, M., J. Bøgestrand, P. Schriver, T. Lauridsen, E. Jeppesen, S. Berg & P.H. Møller. 68 s.

Nr. 76: The role of forest structure and management for woodland birds in Denmark. Komdeur, J., Gabrielsen, L. & Hounisen, J.P., 1993. 85 pp.

Nr. 75: Phenoler i vand. Parallel-prøvning, november 1992. Spliid, N.H., 1993. 141 s.

Nr. 74: Determination of Nitrogen Dioxide with KI-impregnated sintered Glass Filters. National Environmental Research Institute. Hilbert, G., 1993. 23 pp.

Nr. 73:Measurements of NH3/NH3+ and HNO3/NO3-by denuder and filter pack. Andersen, H.V. & Hilbert, G., 1993. 67 pp.

Nr. 72: Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle i Danmark. Danmarks Miljøundersøgelser. Madsen, J. & Pihl, S., 1993. 135 s.

Nr. 71: Kontrol af Ae-stoffer i aerosolbeholdere. Danmarks Miljøundersøgelser. Rastogi S.C., 1993. 30 s.

Nr. 70: Proseedings of the 5th International Symposium on Arctic Air Chemistry, Copenhagen, Denmark, September 8-10, 1992. National Environmental Research Institute. Heidam, N.Z. (ed.), 1993.

Nr. 69: Environmental Exposure Analysis of Chemicals. Department of Policy Analysis. Chen Fredenslund, F., 1993. 96 pp.

Nr. 68: Letflygtige halogenerede hydrocarboner. Parallelprøvning, juni 1991. Afdeling for Miljøkemi. Nyeland, B.A., 1992. 106 s.

Nr. 67: Kontrol af pyrethroidholdige bekæmpelsesmidler. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Danmarks Miljøundersøgelser. Køppen, B., 1993. 24 s.

Nr. 66: Indholdet af parabener i kosmetiske produkter. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Rastogi S.C., Johansen, E., 1992. 45 s.

Nr. 65: Beregning af kvælstofudvaskning påregionalt niveau - Calculation of Nitrogen leaching on a regional scale. Afdeling for Systemanalyse. Skop, E., 1993. 54 s.

Nr. 64: Landovervågningsoplande. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1991. Andersen, H.E., Blicher-Mathiesen, G., Grant, R., Bak, J., Berg, P., Kronvang, B., Kjeldsen, K. & Rasmussen, P., 1992. 146 s.

Nr. 63: Ferske vandområder - søer. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1991. Kristensen, P., Windolf, J., Jeppesen, E., Søndergaard M. & Sortkjær, L., 1992. 111 s.

Nr. 62: Ferske vandområder: Vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1991. Kronvang, B., Erfurt, J., Erlandsen, M., Friberg, N., Græsbøll, P., Rebsdorf, Aa. & Svendsen, L.M., 1992. 122 s.

Nr. 61: Marine områder - Fjorde, kyster og åbent hav. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1991. Ærtebjerg, G., Sandbeck, P., Agger, C.T., Lundøer, S., Kaas, H., Jensen, J.N., Rasmussen, M.B., Pedersen, D.S., Christensen, P.B. & Dahl, K., 1992. 170 s.

Nr. 60: The Danish Air Quality Monitoring Programme (LMP II). Annual datareport 1991. Palmgren Jensen, F., Kemp, K. & Manscher, O., 1992. 81 pp.

Nr. 59: Atmosfærisk deposition. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1991. Hovmand, M.F., Grundahl, L., Kemp, K., 1992. 98 s.

Nr. 58: Vingeindsamling fra jagtsæsonen 1991/92 i Danmark. Wing Survey from the Hunting Season 1991/92 in Denmark. Clausager, I., 1992. 53 s.

Nr. 57: Miljø og Livskvalitet 1994-2010. Paaby, H.S., 1992. 137 s.

Nr. 56: Bekæmpelsesmidler med indhold af aktivstoffet glyphosat. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Køppen, B., 1992. 15 s.

Nr. 55: Forsøgsreservat Ulvshale-Nyord: Resultater af eksperimenter 1989-1991. Madsen, J., Bøgebjerg, E., Hounisen, J.P., Kristensen, J.B. & Frikke, J., 1992. 61 s.

Nr. 54: Indholdet af chlorfluorcarboner i aerosolbeholdere. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Rastogi, S.C., 1992. 33 s. .

Nr. 53: Forsøgsreservat Nibe Bredning: Resultater af eksperimenter 1989-1991. Madsen, J., Hounisen, J.P., Bøgebjerg, E. & Frikke, J., 1992. 43 s.

Nr. 52: Migration Chemistry. Chemical and Physicochemical Processes Influencing the Migration Behaviour of Pollutant. Carlsen, L., 1992. 70 pp.

Nr. 51: Danmarks Miljøprøvebank. Oprettelse og drift af en dansk bank for miljøprøver. Poulsen, M.E. & Pritzl, G., 1992. 32 s. Kr. 40,00.

Nr. 50: Pyrolyses of Coals and Kerogens. Sequential Pyrolysis - Gas Chromatography for Solid State Kinetic Studies. Carlsen, L. & Feldthus, A., 1992. 45 pp.

Nr. 49: Radiochromatography in Migration Studies. Carlsen, L., 1992. 30 pp.

Nr. 48: Assessment and control of EC Air Quality Directives. Implementation of Articles 3 and 7 of 80/779 and 85/203 in Denmark. Department of Emissions and Air Pollution. Kemp, K. & Sluyter, R.J.C.F., 1992. 49 pp.

Nr. 47: Forsøgsreservat Ulvshale-Nyord: Baggrundsundersøgelser efteråret 1985 til foråret 1989. Madsen, J., Bøgebjerg, E., Kristensen, J.B., Frikke, J. & Hounisen, J.P., 1991. 57 s.

Nr. 46: Forsøgsreservat Nibe Bredning: Baggrundsundersøgelser efteråret 1985 til foråret 1989. Madsen, J., Frikke, J., Bøgebjerg, E., Kristensen, J.B. & Hounisen, J.P., 1991. 50 s.

Nr. 45:A Detailed Emission Inventory of SO2for Denmark. Runge, E.H., Asman, W.A.H. & Kilde, N.A., 1992. 27 pp.

Nr. 44: Landsdækkende optælling af vandfugle fra flyvemaskine, januar/februar 1991 og januar/marts 1992. Afdeling for Flora- og Faunaøkologi. Pihl, S., Laursen, K., Hounisen, J.P. & Frikke, J., 1992. 42 s.

Nr. 43:Det landsdækkende Luftkvalitetsmåleprogram 1990. Palmgren Jensen, F., Kemp, K., & Manscher, O.H., 1991. 73 s.

Nr. 42: Bulk Deposition of Hexachlorocclohexane. Hilbert, G., Poulsen, M.E., 1992. 29 pp.

Nr. 41: Open-Top Chamber Data Processing. National Environmental Research Institute. Hansen, L., 1992. 30 pp.

Nr. 40: Marine Områder - Fjorde, kyster og åbent hav. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1990. Ærtebjerg, G., Sandbeck, P., Lundøer, S., Jakobsen, F., Løkkegaard, B., Jensen, J.N., Christensen, P.B. & Jensen, O.L., 1991. 132 s.

Nr. 39: Landovervågningsoplande. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1990. Grant, R., Bak, J., Berg, P. & Skop, E., 1991. 164 s.

Nr. 38: Ferske vandområder - søer. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1990. Kristensen, P., Jensen, J.P., Jeppesen, E. og Erlandsen, M., 1991. 104 s.

Nr. 37: Ferske vandområder, Vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1990. Kronvang, B., Græsbøll, P., Erlandsen, M., Rebsdorf, Å., Kristensen, P. & Mortensen, E., 1991. 75 s.

Nr. 36: Atmosfæren. Nedfald af kvælstofforbindelser. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1990. Hovmand, M.F., Grundahl, L., 1991. 39 s.

Nr. 35: Runal Ozone measurements in Denmark, 1985-1989. National Environmental Research Institute. Hertel, O. & Hovmand, M.F., 1991. 23 pp. 

Nr. 34: Rapport for studieophold ved Universitetet i Bergen. Geofysisk Institut, afd. for Meteorologi. Hertel, O., 1991. 27 s.

Nr. 33: Indholdet af organiske opløsningsmidler i aerosolbeholdere. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Rastogi, S.C., 1991. 41 s.

Nr. 32: Indholdet af formaldehyd i kosmetiske produkter. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Afdeling for Miljøkemi. Rastogi, S.C., 1992. 54 s.

Nr. 31: Vingeindsamling fra jagtsæsonen 1990/91 i Danmark. Wing Survey from the Hunting Season 1990/91 in Denmark. Clausager, I., 1991. 58 s.

Nr. 30: Overlevelse og reproduktion i en dansk harebestand. Hansen, K., 1991. 36 s.

Nr. 29: Ethylenthiourinstof som urenhed i svampemidler. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Køppen, B., 1991. 24 s.

Nr. 28 : Faunapassager i forbindelse med større vejanlæg. En udredningsopgave udført i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen. Salvig, J.C., 1991. 67 s. Kr. 20,00.

Nr. 27: Kvælstofudvaskning og udbytte ved ændret landbrugspraksis. Modelberegninger med rodzonemodellen DAISY. Blicher-Mathiesen, G., Nielsen, H., Erlandsen, M. & Berg, P., 1991. 20 s.

Nr. 26: Chlorholdige urenheder i bekæmpelsesmiddelstoffet dichlobenil. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Køppen, B., 1991. 18 s. Kr. 70,00.

Nr. 25:Retablerede søer. Udvikling og overvågning. Søndergaard, M. & Jeppesen, E., 1991. 88 s.

Nr. 24: Polychlorerede biphenyler i trykfarver og tryksager. Rastogi, S.C., 1991. 44 s.

Nr. 23: Interkalibrering af specifikke polychlorerede biphenyler (PCB) i marine medier. Del 2. Storr-Hansen, E., 1991. 31 s.

Nr. 22: Dichloromethane and 1,1,1 Trichloroethane in Haircare Products. Analytical Chemical Control of Chemical Substances and Products. Rastogi, S.C., 1991. 24 pp.

Nr. 21: Urenheder i carbendazim- og benomylholdige bekæmpelsesmidler. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Køppen, B., 1991. 23 s.

Nr. 20: Pesticiders Miljøbelastning. Perspektiver for brug af indeks. Rapport fra et fagkyndigt udvalg. Mogensen, B.B., 1991. 79 s.

Nr. 19: Emission of methane and nonmethane volatile organic compounds in Denmark. Sources related to agriculture and natural ecosystems. Primé, A. & Christensen, S., 1991. 74 pp.

Nr. 18: Emission of nitrous oxide in Denmark. Natural and agriculture related sources. Primé, A., Christensen, S., 1991. 45 pp.

Nr. 17: Chlorflourcarboner i aerosolbeholdere og ekstruderet polystyren. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Rastogi, S.C., 1990. 27 s.

Nr. 16: Modelberegning af den regionale kvælstofudvaskning. Nielsen, H., Blicher-Mathiesen, G., Erlandsen, M. & Jensen, C., 1992. 105 s.

Nr. 15: Beregninger med OSPM-modellen af NOx og CO-luftforurening i Bredgade, København. Hertel, O. & Berkowicz, R., 1991. 29 s.

Nr. 14:Det Landsdækkende Luftkvalitets Måleprogram 1987-1989. Jensen, F.P., Kemp, K. & Mancher, O.H., 1990. Hovedrapport 42 s. + bilagsrapport 112 s. Hovedrapport: Kr. 45,00. Bilagsrapport:

Nr. 13: Læsø-projektet. Nedbrydningsstudier af ilanddrevet olie. Kemiske analyser. Afdeling for Miljøkemi. Storr-Hansen, E. & Wrang, P., 1990. 71 s.

Nr. 12: Test af olieidentifikationsanalyser. Feltforsøg af olieudslip på havet ved Haltenbanken, Norge 1989. Afdeling for Miljøkemi. Cederberg, T. & Wrang, P., 1991. 87 s.

Nr. 11: Danmarks hydrografi 1989. Hansen, I.S., Ærtebjerg, G. & Jørgensen, L.A., 1990. 70 s.

Nr. 10: Træk- og overvintringsstrategier hos gæs. Faktorer, der influerer på valg af rasteplads. Doktordisputats. Madsen, J., 1990. 239 s.

Nr. 9: Analytisk-kemisk kontrol af bekæmpelsesmidler med indhold af optisk rene phenoxysyrer. Afdeling for Miljøkemi. Køppen, B., 1990. 12 s. + 6 s. Bilag.

Nr. 8: Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1989. Marine vandområder. Fjorde, kyster og åbent hav. Afdeling for Havmiljø og Mikrobiologi. Ærtebjerg, G., Jørgensen, L.A., Sandbeck, P., Jensen, J.N. & Kaas, H., 1990. 100 s.

Nr. 7: Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1989. Atmosfæren. Nedfald af kvælstofforbindelser. Afdeling for Forureningskilder og Luftforurening. Hovmand, M.F., 1990. 39 s.

Nr. 6: Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1989. Landovervågningsoplande. Næringsstofudvaskning fra rodzonen. Afdeling for Terrestrisk Økologi. Blicher-Mathiesen, G., Grant, R., Jensen, C. & Nielsen, H., 1990. Hovedrapport 71 s. + bilagsrapport 39 s. Hovedrapport: Kr. 100,00, Bilagsrapport:

Nr. 5: Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1989. Ferske vandområder. Vandløb, kilder og søer. Afdeling for Ferskvandsøkologi. Kristensen, P., Kronvang, B., Jeppesen, E., Græsbøl, B., Erlandsen, M., Rebsdorf, Aa., Søndergaard, M. & Bruhn, A., 1990. 130 s. + bilag 10 s.

Nr. 4: Præsentationer ved det sjette danske havforskermøde. Buch, E. & Sørensen, M.I. (red.), 1990. 325 s. Informationssektionen.

Nr. 3:Kvælstofstrømme i dansk landbrug 1980-88. Afdeling for Terrestrisk Økologi. Nielsen, H., 1990. 46 s.

Nr. 2: Et ventilationsanlægs fortyndingsevne. Målinger udført ved hjælp af sporstof for Hærens Ingeniør- og ABC-skole i forbindelse med indretning m.v. af lokaler i forsøgsbygning. Afdeling for Forureningskilder og Luftforurening. Lyck, E., 1990. 28 s.

Nr. 1: Vingeindsamling fra jagtsæsonen 1989/90 i Danmark. Afdeling for Flora- og Faunaøkologi. Clausager, I., 1990. 39 s.