Aarhus Universitets segl

Medarbejdere

Medarbejdere

Konstitueret direktør

DCE centerenhed

Forskningsstrategi, Virksomheds-samarbejde, Marine områder, Climate-KIC, PEER

DCE - AU Roskilde

Kontrakter, juridisk rådgivning

DCE - AU Roskilde

Miljøfremmede stoffer, analyser, Standat-sekretariat, NORMAN netværk

DCE - Campus Aarhus

Biodiversitet, arter, naturtyper, AlterNet

DCE - Campus Aarhus

Kontorfuldmægtig, rapporter

DCE - Campus Aarhus

Rammeaftale MFVM, Årsrapportering,
Arktis, Mikroorganismer og GMO

DCE - AU Roskilde

Dambrug, IT/data-koordinering,
internationale konventioner, rammeaftaleøkonomi

DCE - Campus Aarhus

Chefsekretær

DCE - Campus Aarhus

Presse- og kommunikationsansvarlig

DCE - AU Roskilde

Kontrakter, juridisk rådgivning

DCE - AU Roskilde

Søer, vandløb, opland, EurAqua, NOVANA

DCE - Campus Aarhus

Atmosfærisk miljø, emissioner til atmosfæren, kvalitetsledelse

DCE - AU Roskilde

DCE-institutter

Institut for Ecoscience

Institut for Miljøvidenskab

Faglige sektioner

Vand

Anvendt marin økologi og modellering
Institut for Bioscience
AU Roskilde

Marin biodiversitet og eksperimentel økologi
Institut for Bioscience
AU Roskilde

Marin økologi
Institut for Bioscience
AU Silkeborg

Oplandsanalyse og miljøforvaltning
Institut for Bioscience
AU Silkeborg

Sø- og vandløbsøkologi
Institut for Bioscience
AU Silkeborg

Havpattedyrforskning
Institut for Bioscience
AU Roskilde

Natur

Arktisk miljø
Institut for Bioscience
AU Roskilde

Arktisk økosystemøkologi
Institut for Bioscience
AU Roskilde

Biodiversitet
Institut for Bioscience
AU Kalø

Faunaøkologi
Institut for Bioscience
AU Kalø

Terrestrisk økologi
Institut for Bioscience
AU Silkeborg

Luft

Atmosfærisk miljø
Institut for Miljøvidenskab
AU Roskilde 

Kemi og Bioteknologi

Jordfaunaøkologi og økotoksikologi
Institut for Bioscience
AU Silkeborg

Mikrobiel økologi og cirkulære ressourcestrømme 
Institut for Miljøvidenskab
AU Roskilde

Miljøkemi og toksikologi 
Institut for Miljøvidenskab
AU Roskilde

Samfund

Samfundsvidenskabelig og geografisk miljøforskning 
Institut for Miljøvidenskab
AU Roskilde

Grønland

Arktisk miljø
Institut for Bioscience
AU Roskilde

Arktisk økosystemøkologi
Institut for Bioscience
AU Roskilde

Havpattedyrforskning
Institut for Bioscience
AU Roskilde