Aarhus Universitets segl

Arktis

ARKTIS

Her kan du finde oplysninger om miljø og natur i Grønland og andre arktiske områder - til lands, til vands og i luften.

Aarhus Universitets indsats

Aarhus Universitet har en stor gruppe grønlandseksperter som arbejder med at vurdere og overvåge hvordan den grønlandske natur har det og hvordan det grønlandske miljø påvirkes af råstofaktiviteter. Vi deltager i den internationale overvågning og vurdering af det arktiske miljø - AMAP. Desuden er Aarhus Universitet med til at undersøge de globale ændringer af miljø og klima - hvad der vil ske fremover, og hvilke konsekvenser det vil have for det arktiske miljø. Aarhus Universitet driver derudover den arktiske forskningsstation Zackenberg i Nordøstgrønland, med tilhørende overvågningsprogram.

Forskning

Forskning i arktisk natur og økosystemer foregår i Institut for Ecoscience og Institut for Miljøvidenskab i blandt andet følgende områder:

Arktisk miljø
Arktisk økosystemøkologi
Havpattedyrforskning
Klimaændringer i Arktis
Miljøgifte i Arktis

Rådgivning af Miljøministeriet

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi rådgiver myndigheder om arktiske forhold, bl.a. via rammeaftalen mellem Aarhus Universitet og Miljøministeriet.

Inden for emnet Grønland rådgiver DCE Miljøministeriet og Selvstyret om følgende emner:

  • Arktisk natur, miljø og økosystemer
  • Klimaeffekter i marine områder i Danmark og Arktis

Derudover har DCE en kontrakt med Miljøstyrelsen for Råstofområdet ved Grønlands Selvstyre om rådgivning i forbindelse med råstofaktiviteter i Grønland.

Øvrig rådgivning

DCE tilbyder serviceydelser og rådgivning til øvrige offentlige og private kunder indenfor alle vores ekspertiseområder. Alle konsulentydelser er baseret på internationalt anerkendt forskning.

Her finder du yderligere oplysninger om DCE's rådgivning.