Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Faglige rapporter nr. 700-749
NERI Technical Reports No. 700-749

No. 749: Thick-billed Murre studies in Disko Bay (Ritenbenk), West Greenland. Mosbech, A., Merkel, F., Boertmann, D., Falk, K., Frederiksen, M., Johansen, K. & Sonne, C. 2009. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 60 pp. – NERI Technical Report No. 749. SummarySammenfatning  |Eqikkaaneq  | Full report in PDF format (4,4 MB)

Nr. 748: Luftkvalitetsvurdering af miljøzoner i Danmark. Midtvejsrapport. Jensen, S.S., Ketzel, M., Nøjgaard, J. K. & Wåhlin, P. 2009: Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet 64 s. –Faglig rapport fra DMU nr. 748. |Summary| Sammenfatning |Hele rapport i PDF-format (2,71 MB). 

Nr. 747: Bunddyr som indikatorer ved bedømmelse af økologisk kvalitet i danske søer. Wiberg-Larsen, P., Bjerring, R. & Clausen, J. 2009.  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 46 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 747. | Sammenfatning |Hele rapport i PDF-format (693 kB).

No. 746: NEC-2020 emission reduction scenarios. Assessment of intermediary GAINS emission reduction scenarios for Denmark aiming at the upcoming 2020 National Emission Ceilings EU directive. Slentø, E., Nielsen, O.-K., Hoffmann, L., Winther, M., Fauser, P., Mikkelsen, M.H. & Gyldenkærne, S., 2009:  National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark. 216 pp. – NERI Technical Report no. 746. |SummarySammenfatning |Full report in PDF-format (8.4 MB).

No. 745: NuukBasic. Conceptual design and sampling procedures of the biological programme of NuukBasic. Aastrup, P., Nymand, J., Raundrup, K., Lauridsen, T.L., Krogh, P.H., Schmidt, N.M., Illeris, L. & Ro-Poulsen, H. 2009. National Environmental Research Institute, Aarhus University. 70 pp. NERI Technical Report No. 745. SummarySammenfatning  | Full report in PDF format (2 MB)

No. 744: Danish Emission Inventories for Stationary Combustion Plants. Inventories until year 2007. Nielsen, M., Nielsen, O.-K., Plejdrup, M. & Hjelgaard, K., 2009:  National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark. 216 pp. – NERI Technical Report no. 744. |SummarySammenfatning |Full report in PDF-format (8.4 MB).

Nr. 743: Dioxin og biologisk effektmonitering i ålekvabbe i kystnære danske farvande. Strand, J., Bossi, R., Dahllöf, I., Jensen, C.A., Simonsen, V., Tairova, Z. & Tomkiewicz, J. 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 66 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 743. |SummarySammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (5.7 MB).

Nr. 742:  Vildtbestande og jagttider i Danmark: Det biologiske grundlag for jagttidsrevisionen 2010. Noer, H., Asferg, T., Clausen, P., Olesen, C.R., Bregnballe, T., Laursen, K., Kahlert, J., Teilmann, J., Christensen, T.K. & Haugaard, L. 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 288 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 742. | Sammenfatning| Hele rapporten i PDF-format (16.1 MB). Rapport: 1. del, side 1 - 142 (8.3 MB) Rapport: 2. del, side 143 - 290 (7.9 MB).

No. 741: Biodiversity at the Ecosystem Level – Patterns and Processes. Proceedings of the 2nd DanBIF conference, 26-27 April 2009. Balslev, H. & Skov, F. (eds.) 2009:  National Environmental Research Institute, Aarhus University. 44 pp. – NERI Technical Report no. 741. |Summary |Full report in PDF-format (1.1 MB).

Nr. 740: Oplandsmodellering af vand og kvælstof i umættet zone for oplandet til Odderbæk. Blicher-Mathiesen, G., Mejlhede, P., Pedersen, L.E., Grant, R. & Olsen, B.Ø. 2010:  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 90 s. |Sammenfatning|  Hele rapporten i PDF-format (6,54 MB)

No. 739: Emission Inventory for Fugitive Emissions in Denmark. Plejdrup, M.S., Nielsen, O.-K. & Nielsen, M. 2009. National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark. 47 pp. – NERI Technical Report no. 739. SummarySammenfatning | Full report in PDF-format (1.6 MB).

Nr. 738: Økologisk risikovurdering af genmodificerede planter i 2008. Rapport over behandlede forsøgsudsætninger og markedsføringssager. Kjellsson, G., Damgaard, C., Strandberg, M., Simonsen, V. & Krogh, P.H. 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 48 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 738. |Sammenfatning| Hele rapporten i PDF-format (867 kB).

No. 737: Environmental monitoring at the former lead-zinc mine in Maarmorilik, Northwest Greenland, in 2008. Schiedek, D., Asmund, G., Johansen, P., Rigét, F., Johansen, K., Strand J., & Mølvig, S. 2009:  National Environmental Research Institute, Aarhus University. 70. pp. – NERI Technical Report no. 737. |Summary|Sammenfatning |Eqikkaaneq |Full report in PDF-format (4.4 MB).

Nr. 736: Naturtilstand på terrestriske naturarealer – besigtigelser af § 3-arealer. Fredshavn, J.R., Nygaard, B. & Ejrnæs, R. 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 46 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 736. | SammenfatningHele rapporten i PDF-format (1.4 MB). 2. udgave 2010: Faglig rapport fra DMU nr. 792.

Nr. 735: Naturtilstand i habitatområderne. Habitatdirektivets lysåbne naturtyper. Fredshavn, J.R. & Ejrnæs, R. 2009.  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 76 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 735. | SammenfatningHele rapporten i PDF-format (2.2 MB).

 Nr. 734: Undervandsplanter som indikatorer for vandkvalitet i søer. Søndergaard, M., Johansson, L.S., Jørgensen, T.B. & Lauridsen, T.L. 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 48 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 734. | Sammenfatning| Hele rapporten i PDF-format (2.1 MB).

Nr. 733: Analyse af miljøtilstanden i Horsens Fjord fra 1985 til 2006. Empirisk modellering. Markager, S., Bassompierre, M. & Petersen, D.J. 2010.  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 84 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 733. SummarySammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (887 KB). | Bilag 3A (Excel)Bialg 3B (Excel) 

Nr. 732: Lokal kvælstofdeposition og kvælstofindhold i lav. Andersen, H.V., Nielsen, K.E., Degn, H.J., Geels, C., Løfstrøm, P., Damgaard, C. & Christensen, J.H.  2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 46 s.- Faglig rapport fra DMU nr. 732. SummarySammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (9.3 MB)

Nr. 731: Anvendelse af en feltbaseret metode til bedømmelse af biologisk vandløbskvalitet i danske vandløb. Skriver, J., Hansen, F.G., Jensen, P.B., Larsen, L.K. & Larsen, S.E. 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 42 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 731. | Sammenfatning| Hele rapporten i PDF-format (1.5 MB).

Nr. 730: Metodeafprøvning af passive diffusionsopsamlere til koncentrationsbestemmelse af ammoniak. Andersen, H.V., Løfstrøm, P., Moseholm, L., Ellerman, T. & Nielsen, K.E. 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 31 s. Faglig rapport fra DMU nr. 730.|  SummarySammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (6.3 MB).

Nr. 729: Biologiske beskyttelsesområder i Nationalparkområdet, Nord- og Østgrønland. Aastrup, P. & Boertmann, D. 2009.  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 90 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 729. | SummarySammenfatningEqikkaaneq Hele rapporten i PDF-format (8.8 MB).

Nr. 728: Danske plantesamfund i moser og enge – vegetation, økologi, sårbarhed og beskyttelse. Nygaard, B., Ejrnæs, R., Baattrup-Pedersen, A. & Fredshavn, J.R. 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 144 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 728. |SammenfatningHele rapporten i PDF-format(12.4 MB).

Nr. 727: Overdrev, enge og moser. Håndbog i naturtypernes karakteristik og udvikling samt forvaltningen af deres biodiversitet. Ejrnæs, R., Nygaard, B. & Fredshavn, J.R. 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 76 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 727. | Sammenfatning| Hele rapporten i PDF-format (7.5 MB).

Nr. 726: Klimatilpasning og den sociale faktor. 2009. Petersen, L.K, Jensen, A. & Nielsen, S.S. 2009.  Danmarks Miljøundersøgelser, <st1:place w:st="on">Aarhus</st1:place> Universitet. 52 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 726. |  SummarySammenfatningHele rapporten i PDF-format (1.5 MB).

No. 724: <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Denmark</st1:place></st1:country-region>’s National Inventory Report 2009. Emission Inventories 1990-2007 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change. Nielsen, O.-K., Lyck, E., Mikkelsen, M.H., Hoffmann, L., Gyldenkærne, S., Winther, M., Nielsen, M., Fauser, P., Thomsen, M., Plejdrup, M.S., Albrektsen, R., Hjelgaard, K., Vesterdal, L., Møller, I.S. & Baunbæk, L. 2009.  National Environmental Research Institute, <st1:place w:st="on"><st1:PlaceName w:st="on">Aarhus</st1:PlaceName>  <st1:PlaceType w:st="on">University</st1:PlaceType></st1:place>. 826 pp. – NERI Technical Report No. 724. 
Summary | SammenfatningFull report in PDF-format (8.7 MB).

No. 723: Guidelines to environmental impact assessment of seismic activities in <st1:place w:st="on">Greenland</st1:place> waters. Boertmann, D., Tougaard, J., Johansen, K. & Mosbech, A. 2009. National Environmental Research Institute, <st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on">Aarhus University</st1:City>, <st1:country-region w:st="on">Denmark</st1:country-region></st1:place>. 38 pp. – NERI Technical Report No. 723. SummaryFull report in PDF-format (8.6 MB).

Nr. 722: Grønne kommuner. Indikatorer til belysning af kommunernes indsats på natur- og miljøområdet. Levin, G., Münier, B., Fuglsang, M. & Frederiksen, P. 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, <st1:place w:st="on">Aarhus</st1:place> Universitet. 177 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 722. | Sammenfatning| Hele rapporten i PDF-format (18.6 MB).

No. 721: Seabirds and marine mammals in <st1:place w:st="on">Northeast Greenland</st1:place>. Aerial surveys in spring and summer 2008. Boertmann, D., Olsen, K. & Nielsen, R.D. 2009.  National Environmental Research Institute, <st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on">Aarhus University</st1:City>, <st1:country-region w:st="on">Denmark</st1:country-region></st1:place>. 50 pp. – NERI Technical Report No. 721. SummarySammenfatningEqikkaaneq |Full report in PDF-format (14.4 MB).

No. 720: The eastern <st1:place w:st="on">Baffin Bay</st1:place>. A preliminary strategic environmental impact assessment of hydrocarbon activities in the KANUMAS West area. Boertmann, D., Mosbech, A., Schiedek, D. & Johansen, K. (eds) 2009. National Environmental Research Institute, <st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on">Aarhus University</st1:City>, <st1:country-region w:st="on">Denmark</st1:country-region></st1:place>. 238 pp. – NERI Technical Report No. 720.   SummarySammenfatningEqikkaaneq | Full report in PDF-format (13.3 MB).

No. 719: The western <st1:place w:st="on">Greenland Sea</st1:place>. A preliminary strategic environmental impact assessment of hydrocarbon activities in the KANUMAS East area. Boertmann, D., Mosbech, A., Schiedek, D. & Johansen, K. (eds) 2009. National Environmental Research Institute, <st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on">Aarhus University</st1:City>, <st1:country-region w:st="on">Denmark</st1:country-region></st1:place>. 246 pp. – NERI Technical Report No. 719. SummarySammenfatningEqikkaaneq  | Full report in PDF-format (20.7 MB).

Nr. 718: DEVANO. Decentral Vand- og Naturovervågning. Programbeskrivelse 2009. Bijl, L. van der, Boutrup, S. & Nordemann Jensen, P. (red.) 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 34 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 718.  |SammenfatningHele rapporten i PDF-format (705 kb).

Nr. 717: Oplandsmodellering af vand og kvælstof i umættet zone for oplandet til Horndrup Bæk. Ladekarl, U.L., Jensen, R., Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Mejlhede, P., Olsen, B.Ø. 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 76 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 717. |SammenfatningHele rapporten i PDF-format (3.2 MB).

No. 716: Annual Danish informative inventory report to UNECE. Emission inventories from the base year of the protocols to year 2007. Nielsen, O-K., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Hoffmann, L., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Plejdrup, M.S., Albrektsen, R. & Hjelgaard, K. 2009.   National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark.  498 pp. - NERI Technical Report No. 716. Summary | SammenfatningFull report in PDF-format (4.8 MB).

No. 715: Baseline and monitoring studies at Seqi olivine mine 2004 to 2007. Asmund, G., Boertmann, D. & Johansen, P. 2009.  National Environmental Research Institute, Aarhus University. 90 pp. – NERI Technical Report no. 715. Summary | SammenfatningEqikkaaneq  | Full report in PDF-format (2.0 MB).

Nr. 714: Vandmiljø og Natur 2007. NOVANA. Tilstand og udvikling – faglig sammenfatning. Nordemann Jensen, P., Boutrup, S., Bijl, L. van der, Svendsen, L.M., Grant, R., Bøgestrand, J., Jørgensen, T.B., Ellermann, T., Dahl, K., Josefson, A.B., Ejrnæs, R., Søgaard, B., Thorling, L. & Dahlgren, K. 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 118 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 714. Sammenfatning Hele rapporten i PDF-format (10.3 MB).

Nr. 713: Arter 2007. NOVANA.  Søgaard, B. & Asferg T. (red.) 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 140 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 713. SammenfatningSummaryHele rapporten i PDF-format (8 MB).

Nr. 712: Terrestriske Naturtyper 2007. NOVANA. Ejrnæs, R., Nygaard, B., Fredshavn, J.R., Nielsen, K.E. & Damgaard, C. 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 150 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 712. SammenfatningHele rapporten i PDF-format (10.6 MB).

Nr. 711: Vandløb 2007. NOVANA. Bøgestrand, J. (red.) 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 108 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 711. SammenfatningHele rapporten i PDF-format (10.5 MB).

Nr. 710: Søer 2007. NOVANA. Jørgensen, T.B., Clausen, J., Bjerring Hansen, R., Søndergaard, M., Sortkjær, L. & Jeppesen, E. 2009.  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 68 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 710. Sammenfatning |  Hele rapporten i PDF-format (3.0 MB).

Nr. 709: Landovervågningsoplande 2007. NOVANA. Grant, R., Elbæk Pedersen, L., Blicher-Mathiesen, G., Grewy Jensen, P., Hansen, B. & Thorling, L.  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 128 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 709.  Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (3.5 MB).

Nr. 708: Atmosfærisk deposition 2007. NOVANA. Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Christensen, J., Geels, C., Kemp, K.., Løfstrøm, P., Mogensen, B.B. & Monies, C. 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 97 s.- Faglig rapport fra DMU nr. 708. SammenfatningHele rapporten i PDF-format (3.4 MB).

Nr. 707: Marine områder 2007 – Tilstand og udvikling i miljø- og naturkvaliteten. NOVANA. Dahl, K. & Josefson, A.B. (red.) 2009. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 113 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 707. SammenfatningSummaryHele rapporten i PDF-format (6.2 MB).

Nr. 706: Beregning af naturtilstand for vandhuller og mindre søer. Tilstandsvurdering af Habitatdirektivets søtyper. Fredshavn, J.F., Jørgensen, T.B. & Moeslund. B. 2009:  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 38 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 706. SammenfatningHele rapporten i PDF-format (633 kB).

No. 705: Hazardous substances and heavy metals in the aquatic environment. State and trend, 1998-2003. Boutrup, S. (ed.), Fauser, P., Thomsen, M., Dahllöff, I., Larsen M.M., Strand, J., Sortkjær, O., Ellermann, T., Rasmussen, P., Jørgensen, L.F., Pedersen, M.W. & Munk, L.M. 2009.  National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark. 44 pp. – NERI Technical Report No. 705. Sammenfatning | SummaryFull report in PDF-format (764 kB).

No. 704: Contaminants in the traditional Greenland diet – Supplementary data. Johansen, P., Muir, D., Asmund, G. & Riget, F. 2009. National Environmental Research Institute, Aarhus University, Denmark. 22 pp. – NERI Technical Report No. 704. Sammenfatning | Summary | EqikkaaneqFull report in PDF-format (423 Kb).

No. 703: Projection of Greenhouse Gas Emissions 2007 to 2025. Nielsen, O-K., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Gyldenkærne, S., Lyck, E., Plejdrup, M., Hoffmann, L., Thomsen, M., Fauser, P. 2008. National Environmental Research Institute, Denmark. 211 pp. – NERI Technical Report no. 703.  Sammenfatning | SummaryFull report in PDF-format (2.4 MB).

Nr. 702: Rastende vandfugle i Margrethe Kog og på forlandet vest for Tøndermarsken, 1984-2007. 2009. Laursen, K., Hounisen, J.P., Rasmussen, L.M., Frikke, J., Pihl, S., Kahlert, J., Bak, M. & Amstrup, O. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 78 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 702.  Sammenfatning | SummaryHele rapporten i PDF-format (2.6 MB).

Nr. 701: Udvikling af indikatorer og tilstandsvurderingsværktøj for marine Natura 2000-områder. Lavvandede bugter og vige. 2009. Josefson, A.B., Krause-Jensen, D., Rasmussen, M.B., Andersen, J.H. & Henriksen, P. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 76 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 701. Sammenfatning | Hele rapporten i PDF-format (4.6 MB).

Nr. 700: Drivhusgasopgørelse på kommuneniveau. Beskrivelse af beregningsmetoder. 2009. Nielsen, O.-K., Winther, M., Gyldenkærne, S., Lyck, E., Thomsen, M., Hoffmann, L. & Fauser, P. 200. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 104 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 700. Sammenfatning | SummaryHele rapporten i PDF-format (5.1 MB).