Aarhus Universitets segl

Standat

Opdateringen af STANDAT ophører September 2021.

STANDAT er afløst af Stancode. De to systemer har været vedligeholdt parallelt siden 2014, dette ophører nu. Den sidste opdatering af kodelisterne i STANDAT er opdateringen september 2021. STANDAT-kodelisterne vil fortsat være tilgængelige på hjemmesiden.

De tilsvarende kodelister i Stancode indeholder hjælpelister med STANDAT-koderne.


STANDAT definerer det format, som benyttes ved elektronisk udveksling af data inden for miljøområdet. STANDAT er udviklet til at sikre, at data om det ydre miljø kan udveksles hurtigt og sikkert mellem de institutioner, der indsamler og anvender data.

De halvårlige opdateringer er tilgængelige fra STANDAT's hjemmeside.

Eventuelle spørgsmål til STANDAT eller ansøgning om nye STANDAT-koder sendes til

Stancode-sekretariatet
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Aarhus Universitet
C.F.Møllers Allé 8
8000 Aarhus C
Att.: Iben Kongsfelt
e-mail: ibk@dce.au.dk Tlf: 9352 2725

Dokumenter vedr. Standat findes i STANDAT-biblioteket