Aarhus Universitets segl

NYESTE VIDENSKABELIGE RAPPORTER

Nr. 603: Opdatering af: Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV. Del 2 – Odder og flagermus.

Elmeros M., Fjederholt E. T., Møller J. D., Baagøe H. J, Bladt J. & Kjær C. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 185 s. - Videnskabelig rapport nr. 603

Læs rapporten her.

Nr. 602: Forureningsindeks for miljøfarlige forurenende stoffer i vandmiljøet.

Gustavson, K., Rasmussen, J., Strand, J. & Larsen, M.M. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s. - Videnskabelig rapport nr. 602

Læs rapporten her.


NYESTE SVAR FRA MYNDIGHEDSRÅDGIVNINGEN

Nr. 30: Effekten af ekstensiv drift på engsnarre og hedehøg. Heldbjerg, H. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 12 s. – Fagligt notat nr. 2024|30

Nr. 29: Hvad er en ’livskraftig’ bestand af skarv i Danmark? Bregnballe, T., Sterup, J., Madsen, J. & Frederiksen, M. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 13 s. – Fagligt notat nr. 2024|29

ARRANGEMENTER


NYESTE VIDENSKABELIGE ARTIKLER

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel