Aarhus Universitets segl

OVERVÅGNING

DCE driver for Miljø- og Fødevareministeriet fem fagdatacentre under Det Nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen (NOVANA), ligesom DCE udfører en del af overvågningen under NOVANA. De fem fagdatacentre er placeret i henholdsvis Institut for Bioscience og i Institut for Miljøvidenskab. Aarhus Universitet sikrer dermed synergi mellem overvågning og forskning.

NOVANA skal understøtte Danmarks EU-forpligtelser til overvågning af miljøet og naturen og egne nationale behov for viden om miljø- og naturtilstanden, for eksempel til brug i udarbejdelsen af vand- og naturplaner. Desuden skal overvågningen i videst muligt omfang understøtte de aftaler om overvågning, som Danmark har indgået under internationale konventioner, heriblandt HELCOM-konventionen for landene omkring Østersøen og OSPAR-konventionen for landene omkring Nordsøen.

Link til programbeskrivelse for NOVANA 2017-21.