Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nyheder

Fire bud på planlægning i det vestlige Kattegat

13.11.2020 |

Torsk eller turister – eller begge dele? En ny analyse af mulighederne for planlægning af aktiviteter i den vestlige del af Kattegat viser bæredygtige muligheder for fremtidige aktiviteter i området.

Status over de danske ulve for 3. kvartal 2020 er netop udkommet. (Foto: Erik Hansen).

Antallet af ulve i Danmark er forsat cirka 10

13.11.2020 |

Mellem ni og elleve ulve befandt sig i Danmark i 3. kvartal i år. Det viser optagelser på vildtkameraer og DNA-spor fra ekskrementer og spytprøver fra nedlagte dyr, som indgår i den nationale overvågning af ulv.

En ny teknisk rapport udgør en vurdering af ændring i nitratudvaskning fra rodzonen og i fosforudledning til ferskvand i 2027 for udvalgte baselineelementer. Vurderingen viser et forventet fald i nitratudvaskningen for baselineelementerne atmosfærisk deposition, nedgang i det dyrkede areal, skovrejsning og øgede udbytter og ændringi den økonomisk optimale norm frem mod 2027. (Foto: Kathe Møgelvang).

Nye baselinescenarier for fosfor og nitrat frem mod 2027

04.11.2020 |

En ny rapport fremskriver udvaskningen af nitrat fra rodzonen og fosforudledning til søer og åer for udvalgte baselineelementer for perioden 2019-2027. Effekterne af forskellige scenarier for udvikling i landbrugsproduktion og nedgang i det dyrkede areal, mere skov, større arealer med økologisk dyrkning, mindre tilførsel af kvælstof fra atmosfæren…

Arrangementer

man 14 jun
13:00-15:00 | Søauditorierne (the Lakeside Lecture Theatres) at Aarhus University Campus
13th Baltic Sea Science Congress, 2021
In 2021, the update of the HELCOM Baltic Sea Action Plan is expected to be adopted and the UN Decade of Ocean Science will commence.
man 13 sep
09:30-16:00 | Maastricht, the Netherlands
LUWQ2021 - 5th International Interdisciplinary Conference on LAND USE AND WATER QUALITY: Agriculture and the Environment
POSTPONED UNDTIL 13-16 September 2021