Aarhus Universitets segl

NYESTE VIDENSKABELIGE RAPPORTER

Nr. 598: Kvælstofs betydning i danske søer.

Søndergaard M. & Johansson L. S. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. -Videnskabelig rapport nr. 598

Læs rapporten her.

Nr. 597: Anvendelse af VRD-data for vurdering af bestande og levesteder for Habitatdirektivets bilagsarter i vandløb.

Boel M. & Kjær C. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 54 s. - Videnskabelig rapport nr. 597

Læs rapporten her.


NYESTE SVAR FRA MYNDIGHEDSRÅDGIVNINGEN

Nr. 24: Kvantificering af fortrængningsafstand omkring vindmøller for tajgasædgås. Clausen, K.K. & Madsen, J. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 9 s. – Fagligt notat nr. 2024|24

Nr. 23: Landbrugs anvendelse af kvælstofgødning relateret til deres kvælstofkvote. Blicher-Mathiesen, G. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 12 s. – Fagligt notat nr. 2024|23

ARRANGEMENTER


NYESTE VIDENSKABELIGE ARTIKLER

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel