Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

National temadag om forskning og forvaltning af fugle og pattedyr 22. januar 2020

Nyheder

Frederiksberg Kommune laver egen strategi for luftkvaliteten. (Foto: Colourbox).

Brændeovne og biler er de største kilder til luftforurening på Frederiksberg

27.01.2020 |

Detaljerede opgørelser over kilderne til luftforurening og beregninger af, hvordan forskellige tiltag vil forbedre luftkvaliteten indgår i arbejdet med en ny kommunal strategi for luften i Frederiksberg Kommune.

Den beregnede kvælstofudledning nedjusteres. (Foto: Colourbox).

Nye opgørelser viser lavere udledning af kvælstof til havet

22.01.2020 |

Der kom mindre kvælstof og fosfor fra de danske vandløb til havet end beskrevet i NOVANA-rapporten ”Vandløb 2018”. En grundig gennemgang af datagrundlag og beregningsmetode har afsløret behov for justeringer, hvorved udledningerne nedjusteres.

Alle bier er for første gang på rødlisten i Danmark. (Foto: Colourbox).

Den danske Rødliste 2019 - ny status for Danmarks planter, dyr og svampe

14.01.2020 |

Efter seks års arbejde med at vurdere hvor truede de danske arter er, er Den danske Rødliste nu opdateret. Det overordnede billede af vurderingerne er, at de danske arter er blevet mere truede i de seneste 10 år.

Arrangementer

Ingen nyheder i denne liste