Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nyheder

Ny rapport beskriver iltsvindet i de danske farvande i oktober i år som værende blandt de væste i 20 år. (Foto: Peter Bondo/AU).

Intenst iltsvind truer livet i de indre danske farvande

30.10.2020 |

Iltsvindet i de indre danske farvande er fortsat på et af de højeste niveauer siden 2008. Mange steder på den danske havbund er der fortsat iltfrit i bundvandet, og i flere områder er der sket frigivelse af giftige svovlbrintforbindelser fra havbunden.

Kortlægningen af tabet af fosfor til vandmiljøet i Danmark er resultatet af et treårigt, internationalt forskningsprojekt. (Foto: Colourbox).

Kort over Danmarks tabte fosfor

28.10.2020 |

Nyt ”Danmarkskort” over fosfortab skal vise, hvor der er de bedste muligheder for at beskytte vandmiljøet. Tab af fosfor til vandmiljøet via forskellige kanaler er blevet kortlagt og forskellige typer af vandområders følsomhed er undersøgt i et internationalt forskersamarbejde.

Kamchatkakrabben (Paralithodes camtschaticus) kan veje op til 15 kilo og måle to meter fra klospids til klospids. (Foto: Colourbox).

Klimaforandringer øger risikoen for invasive arter i havet ved Grønland

26.10.2020 |

Øget skibstrafik og højere temperaturer i havet giver risiko for flere invasive arter i det arktiske havmiljø. Disse arter kan gribe afgørende ind i de følsomme arktiske økosystemer til skade for naturen og det lokale fiskeri.

Arrangementer

man 14 jun
13:00-15:00 | Søauditorierne (the Lakeside Lecture Theatres) at Aarhus University Campus
13th Baltic Sea Science Congress, 2021
In 2021, the update of the HELCOM Baltic Sea Action Plan is expected to be adopted and the UN Decade of Ocean Science will commence.
man 13 sep
09:30-16:00 | Maastricht, the Netherlands
LUWQ2021 - 5th International Interdisciplinary Conference on LAND USE AND WATER QUALITY: Agriculture and the Environment
POSTPONED UNDTIL 13-16 September 2021