Aarhus Universitets segl

NYESTE VIDENSKABELIGE RAPPORTER

Nr. 569: Danish emission inventories for solid waste disposal on land. Results of inventories up to 2021.

Hjelgaard, K.H. & Nielsen, O-K. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 57 pp. Scientific Report No. 569.

Read the report here.

Nr. 568: Vurdering af tilstanden i de danske havområder for havstrategidirektivets deskriptor 11. -Kriterierne D11C1 impulsstøj og D11C2 vedvarende lavfrekvent støj.

Tougaard, J., Ladegaard, M., Griffiths, E. & Marcolin, C. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 93 s. - Videnskabelig rapport nr. 568

Læs rapporten her.


NYESTE SVAR FRA MYNDIGHEDSRÅDGIVNINGEN

Nr. 44: Iltsvind i danske farvande 24. august – 21. september 2023. Hansen, J. W. & Rytter, D.  2023.Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 23 s. Rådgivningsnotat nr. 2023|44

Nr. 42: Ynglefugle på Tipperne 2023. Thorup, O. & Bregnballe, T. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 14 s. – Fagligt notat nr. 2023|42

ARRANGEMENTER


NYESTE VIDENSKABELIGE ARTIKLER

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel