Aarhus Universitets segl

NYESTE VIDENSKABELIGE RAPPORTER

Nr. 607: Kontrolovervågning af terrestriske habitatnaturtyper 2004 – 2022. NOVANA

Nygaard B., Brunbjerg, A.K., Damgaard C., Dalby, L., Ejrnæs R. (2024): Kontrolovervågning af terrestriske habitatnaturtyper 2004 – 2022. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 2024, 1.643 s. - Videnskabelig rapport nr. 607.

Rapporten er udarbejdet som en hjemmeside (novana.au.dk).

Nr. 606: Videreudvikling og klargøring af MetalStat for landsdækkende beregninger.

Sørensen, P.B., Damgaard, C.F., Bak, J.L., Andersen, H.E., Voutchkova, D., Thorling, L, Bjerg, P.L., Holm, P.E. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 68 s. - Videnskabelig rapport nr. 606

Læs rapporten her.


NYESTE SVAR FRA MYNDIGHEDSRÅDGIVNINGEN

Nr. 36: Overvågning af lavfrekvent undervandsstøj i danske farvande. Statusrapport til Miljøstyrelsen 2023. Tougaard, J., Ladegaard, M., Griffith, E.T. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 31 s. – Fagligt notat nr. 2024|36

Nr. 35: Vurdering af betydning af surfing for ederfugl i fuglebeskyttelsesområde F102 (Havet mellem Korshage og Hundested). Clausen, P. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 17 s. – Fagligt notat nr. 2024|35

ARRANGEMENTER


NYESTE VIDENSKABELIGE ARTIKLER

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel