Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Ny midtvejsstatus på baseline for kvælstofudvaskningen. (Foto fra rapportens forside).

Midtvejsstatus for baseline

07.02.2020 |

Flere marker med økologisk drift giver en mindre kvælstofudvaskning frem mod 2021 end tidligere estimeret i rapporten "Revurdering af baseline" (2016). Det viser en midtvejsstatus for baseline. Der er dog usikkerhed om de forventede reduktioner af kvælstof fra atmosfæren vil nås i 2021.

Frederiksberg Kommune laver egen strategi for luftkvaliteten. (Foto: Colourbox).

Brændeovne og biler er de største kilder til luftforurening på Frederiksberg

27.01.2020 |

Detaljerede opgørelser over kilderne til luftforurening og beregninger af, hvordan forskellige tiltag vil forbedre luftkvaliteten indgår i arbejdet med en ny kommunal strategi for luften i Frederiksberg Kommune.

Den beregnede kvælstofudledning nedjusteres. (Foto: Colourbox).

Nye opgørelser viser lavere udledning af kvælstof til havet

22.01.2020 |

Der kom mindre kvælstof og fosfor fra de danske vandløb til havet end beskrevet i NOVANA-rapporten ”Vandløb 2018”. En grundig gennemgang af datagrundlag og beregningsmetode har afsløret behov for justeringer, hvorved udledningerne nedjusteres.

Arrangementer

Ingen nyheder i denne liste