Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nyheder

Kamchatkakrabben (Paralithodes camtschaticus) kan veje op til 15 kilo og måle to meter fra klospids til klospids. (Foto: Colourbox).

Klimaforandringer øger risikoen for invasive arter i havet ved Grønland

07.10.2020 |

Øget skibstrafik og højere temperaturer i havet giver risiko for flere invasive arter i det arktiske havmiljø. Disse arter kan gribe afgørende ind i de følsomme arktiske økosystemer til skade for naturen og det lokale fiskeri.

Der var ifølge et nyt notat fra forskerne bag den nationale ulveovervågning 10 ulve i Danmark ved udgangen af 2. kvartal i år. (Foto: Niels Anders Bak).

Ingen danske ulveunger i år

07.10.2020 |

Antallet af ulve i Danmark har ligget stabilt på ca. 10 i de første to kvartaler af 2020. Mod forventning er der ikke kommet nye unger i 2020, selv om ulveparret i Ulfborg viste tegn på at gøre klar til at få hvalpe.

De indre danske farvande er ramt af udbredt, kraftigt iltsvind til skade for dyr og planter i havet. (Foto: Peter Bondo).

Store havområder ramt af kraftigt iltsvind

02.10.2020 |

Iltsvindet i september i år er blandt de mest kritiske, som er registreret siden årtusindskiftet. Mange steder på den danske havbund er der iltfrit i bundvandet, og i flere områder er der sket frigivelse af den giftige gas svovlbrinte fra bunden.

Arrangementer

man 14 jun
13:00-15:00 | Søauditorierne (the Lakeside Lecture Theatres) at Aarhus University Campus
13th Baltic Sea Science Congress, 2021
In 2021, the update of the HELCOM Baltic Sea Action Plan is expected to be adopted and the UN Decade of Ocean Science will commence.
man 13 sep
09:30-16:00 | Maastricht, the Netherlands
LUWQ2021 - 5th International Interdisciplinary Conference on LAND USE AND WATER QUALITY: Agriculture and the Environment
POSTPONED UNDTIL 13-16 September 2021