Aarhus Universitets segl

Tekniske rapporter

TEKNISKE RAPPORTER

Nyeste tekniske rapporter

Nr. 285: Opgørelser af kilder, udvikling og tidsforsinkelser i næringsstofbelastning til kystvandene Hjarbæk Fjord og Skive Fjord, Lovns Bredning, Risgårde Bredning og Bjørnsholm Bugt.

Kronvang, B., Tornbjerg, H., Larsen, S. E. & Windolf, J. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 70 s. - Teknisk rapport nr. 285

Læs rapporten her.

Nr. 283: Vurdering af tilstanden i de danske havområder. -For elementer under Havstrategiens deskriptor 1, kriterie 6 (pelagiske habitater) og deskriptor 4 (fødenet: plankton og havpattedyr).

Jakobsen, H, Sveegaard, S, Galatius, A og Jensen, F.H. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 59 s. - Teknisk rapport nr. 283

Læs rapporten her.