Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 451-500

No. 481: Assessment of the impact of glacial algae and abiotic impurities on the melting of the Greenland ice sheet. Anesio, A.M. and Cook, J.M. 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 24 pp. Scientific Report No. 481.
Summary | Sammenfatning | Report (3,35 MB)

Nr. 480: Overvågning af vådområder 2016 - 2017 – 2018. NOVANA. Hoffmann, C.C., Audet, J., Ovesen, N.B. og Kjeldgaard, A. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 60 s. - Videnskabelig rapport nr. 480.
Sammenfatning | Rapport (20,9 MB)

Nr. 479: Klimaændringernes betydning for indsatsbehov til kystvande. Timmermann, K., Stæhr, P.A.U., Göke, C. Upadhyay, S. & Erichsen. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - Videnskabelig rapport nr. 479.
Sammenfatning | Summary | Rapport (5,79 MB)

Nr. 478: Vandmiljø og Natur 2020. NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Jung-Madsen, S., Boutrup, S., Nielsen, V.V., Hansen, A.S., Svendsen, L.M., Fredshavn, J., Blicher-Mathiesen, G., Thodsen, H., Hansen, J.W., Høgslund, S., Johansson, Nygaard, B., Kjær, C., Ellermann, T., Thorling, L. &, Frank-Gopolos, T.  2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 70 s. - Videnskabelig rapport nr. 478.
Sammenfatning | Summary | Rapport (12,42 MB)

Nr. 477: NOVANA 2020. Effektovervågning af terrestriske naturtyper. Nygaard, B., Fløjgaard C., Fredshavn, J.R. & Ejrnæs, R. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 50 s. - Videnskabelig rapport nr. 477.
Sammenfatning | Summary | Rapport (7,33 MB)

Nr. 476: ARTER 2020. NOVANA. Kjær, C., Therkildsen, O:R. Brunbjerg, A.K., Bladt, J. & Mikkelsen, P. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. - Videnskabelig rapport nr. 476.
Sammenfatning | Rapport (1,96 MB)

Nr. 475: Marine områder 2020. Hansen J.W. & Høgslund S. (red.) 2021. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 192 s. - Videnskabelig rapport fra DCE nr. 475.
Sammenfatning | Summary | Report (17,66 MB)

Nr. 474: Søer 2020. NOVANA. Johansson, L.S., Søndergaard, M. & Andersen, P.M. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 80 s. - Videnskabelig rapport nr. 474.
Sammenfatning | Summary | Rapport (9,60 MB)

Nr. 473: Vandløb 2020. NOVANA. Thodsen, H., Tornbjerg, H., Rolighed, J., Baattrup-Pedersen, A., Larsen, S.E., Ovesen, N.B., Blicher-Mathiesen, G. & Kjeldgaard, A. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 82 s. - Videnskabelig rapport nr. 473.
Sammenfatning | Summary | Rapport (15,08 MB)

Nr. 472:  Landovervågningsoplande 2020. NOVANA. Blicher-Mathiesen, G., Houlborg, T., Petersen, R.J., Rolighed, J., Andersen, H.E., Jensen, P.G., Wienke, J., Hansen, B. & Thorling, L. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 260 s. - Videnskabelig rapport nr. 472.
Sammenfatning | Rapport (20,81 MB)

Nr. 471: Atmosfærisk deposition 2020. NOVANA. Ellermann, T., Bossi, R., Sørensen, M.O.B., Christensen, J., Løfstrøm, P., Lansø, A. S., Monies, C., Geels, C., & Poulsen, M. B., 2021: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 95s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 471.

Sammenfatning | Rapport (6,90 MB) 

Nr. 470: De vigtigste levesteder for rødlistede arter i Danmark. Nygaard, B., Moeslund, J.E, Ejrnæs, R., Mielec, C.L., Carl, H., Clausen, K.K., Dylmer, E., Elmeros, M., Flensted, K., Fog, K., Goldberg, I., Hansen, M.D.D., Helsing, F., Jørum, P., Lissner, J., Læssøe, T., Madsen, H.B., Misser, J., Olsen, K., Søchting, U., Wiberg-Larsen, P. og Wind, P. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 118 s. - Videnskabelig rapport nr. 470.
Sammenfatning | Summary | Rapport (18,87 MB)

No. 469: Modelling chlorophyll-a concentrations in Danish coastal waters using a Bayesian modelling approach. Documentation report. Shetty N, Christensen JPA, Damgaard C & Timmermann K. 2021. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 62 pp. Scientific Report No. 469.
Summary | Sammenfatning | Report (5,80 MB)

Nr. 468: Tre års undersøgelser af tab af næringsstoffer fra pumpelaget ved Aborg Minde Nor i Assens Kommune på Vestfyn. Zak, D. & Hoffmann, C.C. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. - Videnskabelig rapport nr. 468.
Sammenfatning | Summary | Rapport (6,63 MB)

Nr. 466: Miljøfarlige forurenende stoffer i vandmiljøet. NOVANA. Tilstand og udvikling 2008-2019. Boutrup, S., Kjær, C., Johansson, L.S., Larsen, M.M., Poulsen, M.B., Bossi, R., Christensen, M.R. & Frank-Gopolos, T 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 288 s. - Videnskabelig rapport nr. 466. 
Sammenfatning | Summary | Rapport (13,40 MB)

Nr. 465: Danmarks biodiversitet 2020 – Tilstand og udvikling. Ejrnæs, R., Nygaard, B., Kjær, C., Baattrup-Pedersen, A., Brunbjerg, A. K., Clausen, K., Fløjgaard, C., Hansen, J.L.S., Hansen, M.D.D., Holm, T.E., Johnsen, T.J., Johansson, L.S., Moeslund, J.E., Sterup. J., Hansen R.R., Strandberg, B., Søndergaard, M. & Wiberg-Larsen, P. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 272 s. - Videnskabelig rapport nr. 465.
Sammenfatning | SummaryRapport (9,80 MB)

Nr. 464: Reduktionspotentialer for luftforurening fra national søfart i Danmark ved retrofit af SCR og partikelfiltre - Betydning for helbredseffekter og tilhørende eksterne omkostninger. Jensen, S.S., Winther, M., Brandt, J., Frohn, L.M., 2021.Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 43 s. - Videnskabelig rapport nr. 464.
Sammenfatning | Summary | Rapport (1,92 MB)

No. 463: The Danish emission inventory for fugitive emissions from fuels. Plejdrup, M.S., Nielsen, O.-K. & Nielsen, M. 2021. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 61 pp. Scientific Report No. 463.
Summary | Sammenfatning | Report (9,15 MB)

Nr. 462: Klimagunstigt ferieliv. Petersen, L.K., Cold-Ravnkilde, S., Ballantyne, A.G, & Mortensen, M.N. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 61 s. - Videnskabelig rapport nr. 462.
Sammenfatning | Summary | Rapport (5,12 MB)

No. 461: Establishing Chlorophyll-a reference conditions and boundary values applicable for the River Basin Management Plans 2021-2027. Timmermann, K, Christensen, J.P.A. & Erichsen, A. 2021. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 32 pp. Scientific Report No. 461.
Summary | Sammenfatning | Report (1,67 MB)

Nr. 460: Udvikling af en dansk naturindikator (DNI).  Ejrnæs, R., Bladt, J., Dalby, L., Pedersen, P.B.M., Fløjgaard, C., Levin, G., Baaner, L., Brunbjerg, A.K., Mellerup, K., Angelidis, I. & Nygaard, B. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 58 s. - Videnskabelig rapport nr. 460.
Sammenfatning | Summary | Rapport (7,79 MB)

Nr. 459:  Mulige finansieringsmodeller af klimatilpasningsprojekter.  Panduro, T.E. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 27 s. – Videnskabelig rapport nr. 459.
Sammenfatning | Summary | Rapport (1,16 MB)

Nr. 458: Udredning af alternative datakilder i NOVANA-programmets naturtypeovervågning. Moeslund, J.E., Nygaard, B., Normand, S. & Madsen, B. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 70 s. - Videnskabelig rapport nr. 458.
Sammenfatning | Summary | Rapport (3,95 MB)

Nr. 457:  Effektiviteten af blyfri riffelammunition – erfaringer fra Jægersborg Dyrehave og Kalvebod Fælled.  Kanstrup, N. & Balsby, T.J.S. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Videnskabelig rapport nr. 457.
Sammenfatning | Summary | Rapport (5,79 MB)

Nr. 456:  Biodiversitetskortets bioscore.  Ejrnæs, R., Bladt, J., Moeslund, J. & Brunbjerg, A.K. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. - Videnskabelig rapport nr. 456.

Sammenfatning | Rapport (11,48 MB)

Nr. 455: Modellering af statsvejnettets fragmentering af vilde dyrs levesteder. Groom GB & Elmeros M 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. - Videnskabelig rapport nr. 455.
Sammenfatning | Rapport (7,18 MB)

No. 454: Projection of greenhouse gases 2020-2040. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Hjelgaard, K., Nielsen, M., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Gyldenkærne, S. & Thomsen, M.. 2021.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 132 pp. Scientific Report No. 454.
Summary | Sammenfatning | Report (6,76 MB)

Nr. 453: Vandmiljø og Natur 2019. NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Jung-Madsen, S., Boutrup, S., Nielsen, V.V., Hansen, A.S., Svendsen, L.M.,, Fredshavn, J., Blicher-Mathiesen, G., Thodsen, H. Kallestup, H., Hansen, J.W., Høgslund, S., Johansson, Nygaard, B., Kjær, C., Nielsen, R.D., L.S., Ellermann, T., Thorling, L. & Nielsen, L. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 78 s. - Videnskabelig rapport nr. 453.
Sammenfatning | Summary | Rapport  (7,73 MB)  

Nr. 452: Vandløb 2019 - Kemisk vandkvalitet og stoftransport. NOVANA. Thodsen, H., Tornbjerg, H., Bøgestrand, J., Larsen, S.E., Ovesen, N.B., Blicher-Mathiesen, G., Rolighed, J., Holm, H. & Kjeldgaard, A. 2021.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 74 s. - Videnskabelig rapport nr. 452.
Sammenfatning | Summary| Rapport (8,02 MB)

Nr. 451:  Landovervågningsoplande 2019. NOVANA. Blicher-Mathiesen, G., Petersen, R.J., Holm, H., Houlborg, T., Rolighed, J., Andersen, H.E., Carstensen, M.V., Jensen, P.G., Wienke, J., Hansen, B. & Thorling, L. 2021.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 258 s. - Videnskabelig rapport nr. 451.
Sammenfatning | Rapport (21,06 MB)