Aarhus Universitets segl

Nr. 481: Vurdering af isalgers og abiotiske urenheders indvirkning på smeltningen af indlandsisen på Grønland

Anesio, A.M. and Cook, J.M. 2022. Assessment of the impact of glacial algae and abiotic impurities on the melting of the Greenland ice sheet. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 24 pp. Scientific Report No. 481 http://dce2.au.dk/pub/SR481.pdf

Sammenfatning

Global opvarmning fører til et betydeligt tab af ismasse fra gletsjere rundt om i verden, og smeltningen af ​​Grønlands indlandsis (GrIS) er en særlig trussel mod kystsamfundene. De seneste målinger peger på, at GrIS alene er ansvarlig for en væsentlig del af havniveaustigningen. Det meste istab sker langs den sydlige og vestlige rand af GrIS, hvilket falder sammen med et stort mørkt område på isoverfladen. Jo mørkere isen er, jo mere stråling absorberes, hvilket genererer varme og mere afsmeltning. I første omgang spekulerede forskere i, at høje koncentrationer af gammelt støv, der smeltede ud af isen, og øget atmosfærisk aflejring af sort- eller brunkul var hovedårsagerne til, at isen blev mørkere. Men det er nu velkendt, at lokale biologiske faktorer har en meget relevant påvirkning. Mikroskopiske planter, specialiseret i og som kan trives på isoverflader (gletsjeris-alger), udgør den dominerende mørkfarvnings- (og dermed smelteforøgende) komponent i indlandsisen i det vestlige Grønland. Baseret på nuværende viden om gletsjeris-algers biologi er det højst sandsynligt, at isalgeopblomstring (og dermed mørkfarvning af is) vil stige som en konsekvens af den globale opvarmning og derfor bør tages i betragtning ved estimering af ismassetab i fremtiden.