Aarhus Universitets segl

Nr. 468: Tre års undersøgelser af tab af næringsstoffer fra pumpelaget ved Aborg Minde Nor i Assens Kommune på Vestfyn

Zak, D. & Hoffmann, C.C. 2021. Tre års undersøgelser af tab af næringsstoffer fra pumpelaget ved Aborg Minde Nor i Assens Kommune på Vestfyn. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. - Videnskabelig rapport nr. 468
http://dce2.au.dk/pub/SR468.pdf

Sammenfatning

Aborg Minde pumpelag (116 ha) ved Assens er undersøgt i perioden april 2018 – juni 2021 (38 mdr.) med henblik på at måle og beregne mængden af vand og næringsstoffer, der blev udpumpet til recipienten Aborg Minde Nor. Den samlede udpumpningen af total kvælstof for de 3 moniteringsperioder (i.e. 3 år) var 29.1 tons TN (83.6 kg N ha-1 år-1), og udpumpningen af total fosfor var på 0.71 tons TP (2.04 kg P ha-1 år-1). Der blev konstateret tab af sulfat på 917 tons (2.6 tons SO42- ha-1 år-1).