Aarhus Universitets segl

No. 457: The efficiency of lead-free rifle ammunition - experiences from Jægersborg Deer Park and Kalvebod Fælled

Kanstrup, N. & Balsby, T.J.S. 2021. Effektiviteten af blyfri riffelammunition – erfaringer fra Jægersborg Dyrehave og Kalvebod Fælled. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Videnskabelig rapport nr. 457. http://dce2.au.dk/pub/SR457.pdf

Summary

Due to the risk of contamination of killed game with lead from the rifle ammunition, Jægersborg Deer Park wanted to use lead-free ammunition in 2020 in connection with the culling of deer. The desired type required dispensation. Here, the Danish Environmental Protection Agency proposed an associated research project with a view to clarifying the efficiency and safety perspectives of the new type of ammunition. The agency asked DCE, Danish Center for Environment and Energy, Aarhus University, to contribute to this. The project was designed in line with DCE's previous studies of the effectiveness of lead-free rifle ammunition including both a method description and a solid baseline. The project was expanded to also include the culling of deer at Kalvebod Fælled.

Data were collected from the culling of 531 deer individuals, the majority of whom were fallow deer. The culling was carried out by five employees using five projectile types divided into three calibers and leaded respectively non-lead ammunition. Efficiency was estimated from the flight distance of the animals after the shot. Among the other variables were shot distance, point of impact, shot angle and through-shots. Furthermore, qualitative observations were recorded.

The flight distance showed statistically significant correlation with projectile type, where for non-lead ammunition in caliber 6.5x57 there was a shorter flight distance than for lead-containing ammunition in the same caliber. In contrast, for caliber 308 WIN there was a longer flight distance for non-lead than for leaded ammunition. For all types, including caliber 22-250 REM with unleaded ammunition, the flight distance was within the standards known from other studies.

On this basis, it is concluded that the tested projectile types live up to current requirements for efficiency, and that this may form the basis for the organization of controlled shooting of deer game in fenced populations, as was the case in the study, but also in the development of regulations for hunting more generally. In relation to the latter, however, a reservation is made for the use of very light projectiles in practical circumstances, where the study does not necessarily reflect hunting performed by hunters with less experience and in terrains with a greater character of forest and scrub than is reflected in this experiments.

The types of leaded and unleaded ammunition used did not show differences in the probability of through-shot, and there was no data on projectile deflection angles (ricochets) and residual energy that could support proposals to change current safety practices. The study thus did not provide a basis for changed guidance regarding safety when hunting/shooting either under the controlled conditions that characterize the Jægersborg Deer Park and Kalvebod Fælled culling, or in a broader general case when hunting in Denmark.

1             Baggrund

De negative konsekvenser af anvendelsen af blyholdig jagtammunition og mulighederne for at udskifte blyholdig ammunition med blyfri er velbeskrevne (Kanstrup m.fl. 2019). I Danmark har der siden 1996 været forbud mod anvendelse, salg og besiddelse af patroner med blyhagl, og forbuddet vurderes i dag at være implementeret og generelt accepteret blandt jægerne (Kanstrup 2018). EU gennemførte tidligt i 2021 et forbud mod brug af blyhagl til jagt i vådområder med virkning fra 2023, og EU har parallelt til denne proces iværksat et initiativ til udfasning af bly i alle typer af jagtammunition herunder også riffelammunition efter planen med virkning fra 2024 (Thomas m.fl. 2021).

Kun få lande har ind til nu begrænset brugen af blyholdig riffelammunition. Californien indførte i 2019 et forbud mod al blyholdig jagtammunition, ligesom nogle delstater i Tyskland har indført forbud mod jagt med blyholdig riffelammunition. I andre europæiske lande er reguleringen mere sporadisk og rettet mod særlige områder, fx nationalparker og vildtforvaltningsområder (Mateo og Kanstrup 2019). I 2020 varslede den danske regering et forbud mod blyholdig riffelammunition til jagt med virkning fra 2023[1]. Mange danske jægere har skiftet til blyfri riffelammunition, og nogle private jagtdistrikter i Danmark anvender kun blyfri ammunition (Kanstrup m.fl. 2020; Kanstrup og Haugaard 2020).

Der findes gode alternativer til blyholdige riffelprojektiler, herunder særligt kobberprojektiler og i et vist omfang også projektiler af messing og med indhold af tin m.v. (Knudsen 2020). Disse typer er over de seneste 5-10 år udviklet til brug i de fleste riffelkalibre og til almindelige jagtformer og udgør ikke samme betydelige forgiftningsrisiko som projektiler baseret på bly. Til praktisk jagtlig anvendelse lever de gængse blyfrie typer op til de samme standarder som blyholdig ammunition, hvilket er undersøgt både i Tyskland (Gremse og Rieger 2012), Norge (Stokke m.fl. 2019) og Danmark (Kanstrup m.fl. 2016). Disse undersøgelser har været feltbaserede og afdækket effektiviten af blyfri riffelammunition, der er ækvivalent til den type blyholdig ammunition, der typisk og lovligt anvendes ved de pågældende jagtformer og dyrearter, hvilket i de enkelte lande er fastlagt igennem bestemmelser under jagtlovgivningen, i Danmark fx bekendtgørelsen om våben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v.[2] Heri opereres med fem vildtklasser, hvor der fx til jagt på de største vildtarter kræves mindst en kuglevægt på 9 g og en E100 på 2.700 J eller en kuglevægt på 10 g og E100 på 2.100 J. Kanstrup og Haugaard (2020) foreslog dette ændret til 7,8 g og 2.000 J for blyfri riffelammunition, men i forbindelsen med forberedelse af regereringens varslede udfasning af blyholdig riffelammunition arbejdes der p.t. med ændring af størrelses- og energikravene i alle fem vildtklasser.

Jægerborg Dyrehave blev etableret som et kongeligt jagtområde i 1670 og huser idag en bestand på ca. 2.000 individer af hjortevildt, fortrinsvist dåvildt.