Aarhus Universitets segl

Nr. 151-200

No. 200: Exploitation of radioactive minerals in Greenland. Management of environmental issues based on experience from uranium producing countries. Hansen, V., Søndergaard, J., Asmund, G., Aastrup, P., Gustavson, K., Garcia, G., Nymand, J. & Larsen, M.B. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 244 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 200.
Eqqikkaaneq | Sammenfatning | Summary | Report (4,43 MB)

Nr. 199: Disko Island and Nuussuaq Peninsula, West Greenland. A strategic environmental impact assessment of petroleum exploration and exploitation. Wegeberg, S. & Boertmann, D. (eds). 2016.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 108 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 199.
Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Report (21,45 MB)

No. 198: EQS variation study: European Environmental Quality Standards (EQS) Variability Study. Analysis of the variability between national EQS values across Europe for selected Water Framework Directive River Basin-Specific Pollutants. Vorkamp, K. & Sanderson, H. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 96 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 198.
Summary | Report (2,15 MB)

Nr. 197: Biogasproduktions konsekvenser for drivhusgasudledning i landbruget. Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R. & Gyldenkærne, S. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 41 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 197.
Sammenfatning | Summary | Report (1,06 MB)

­No 196. Environmental oil spill sensitivity atlas for the Northwest Greenland (75°-77° N) coastal zone.  Clausen, D.S., Mosbech, A., Boertmann, D., Johansen, K.L., Nymand, J., Potter, S. & Myrup, M. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 160 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 196.
Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Report (41,57 MB)

Nr. 195:  Vildtbestande og jagttider I Danmark: Det biologiske grundlag for jagttidsrevisionen 2018. Asferg, T., Clausen, P., Christensen, T.K., Bregnballe, T., Clausen, K.K., Elmeros, M., Fox, A.D., Haugaard, L., Holm, T.E., Laursen, K., Madsen, A.B., Madsen, J., Nielsen, R.D., Sunde, P. & Therkildsen, O.R. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 140 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 195.
SammenfatningRapporten (32,80 MB)

No. 194: Projection of greenhouse gases 2014-2025. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Hjelgaard, K., Nielsen, M., Fauser, P., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Gyldenkærne, S. & Thomsen M. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 127 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 194.
Summary | Sammenfatning | Rapporten (3,22 MB)  

No. 193: Wastewater treatment and discharge. Thomsen, M., 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 79 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 193.
Summary | Sammenfatning | Rapporten (8,27 MB)  

Nr. 192: Luftkvalitetsvurdering af SCRT på bybusser i København. Jensen, S.S., Ketzel, M., Ellermann, T., Winther, M., 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 192.
Sammenfatning | Rapport (1,23 MB)

Nr. 191:  Forslag til tilstandsvurdering af levesteder for skovfugle - 5 Natura 2000-udpegningsarter. Fredshavn, J.R., Holm, T.E., Clausen, K.K., Therkildsen, O.R., Dalby, L. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 191.
SammenfatningRapporten (0,76 MB)

Nr. 190: Fødevalg hos krondyr i Klelund Dyrehave. Undersøgelse af den rumlige og tidsmæssige variation i krondyrenes fødevalg. Fløjgaard, C., Haugaard. L., de Barba, M., Taberlet, P. & Ejrnæs, R. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 60 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 190.  
Sammenfatning | Summary | Rapporten (2,20 MB)  

No. 189: Denmark's National Inventory Report 2015 and 2016. Emission Inventories 1990-2014 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Thomsen, M., Hjelgaard, K., Fauser, P., Bruun, H.G., Johannsen, V.K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Møller, I.S., Schou, E., Suadicani, K., Rasmussen, E., Petersen, S.B., Baunbæk, L. & Hansen, M.G. 2016. Aarhus University, DCE –Danish Centre for Environment and Energy, 943pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 189.
Summary | Sammenfatning | Rapporten (18,64 MB)  

Nr. 188:  Faglig udredning om grødeskæring i vandløb. Bach, H. (red.), Baattrup-Pedersen, A., Holm, P.E., Jensen, P.N., Larsen, T. Ovesen, N.B., Pedersen, M.L., Sand-Jensen, K., Styczen, M. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 106 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 188.
SammenfatningRapporten (3,45 MB)

No. 187: Baseline studies for assessing ecotoxicological effects of oil activities in Baffin Bay. Gustavson, K., Tairova, Z, Wegeberg, S. and Mosbech, A. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 42 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 187.
Summary | Sammenfatning | Rapporten (0,91 MB)  

No. 186: Comparison of the iPCoD and DEPONS models for modelling population consequences of noise on harbour porpoises. Nabe-Nielsen, J. & Harwood, J. 2016.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 22 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 186.
Summary | Sammenfatning | Rapporten (1,61 MB) 

Nr. 184: Konflikter mellem sæler og fiskeri i Danmark - baggrund og studier i sælers biologi og interaktioner med fiskeriet.  Galatius, A., Olsen, M.T. & Teilmann, J. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 36 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 184.
SammenfatningRapporten (2,94 MB)

No. 183: Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE. Emission inventories from the base year of the protocols to year 2014.  Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Albrektsen, R., Hjelgaard, K., Bruun, H.G. & Thomsen, M. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 491 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 183.
Summary | Sammenfatning | Rapporten (12,99 MB) 

Nr. 182: Helbredseffekter og helbredsomkostninger fra emissionssektorer i Danmark. Brandt, J., Jensen, S.S., Andersen, M.S., Plejdrup, M.S., Nielsen, O.K. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 47 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 182.
SammenfatningRapporten (1,77 MB)

No. 181: Environmental monitoring at the Nalunaq Gold Mine, South Greenland, 2015.  Bach, L & Larsen, MB. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 30 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 181.
Summary | SammenfatningEqikkaaneqReport in PDF-format (2,50 MB)

Nr. 180: Brugerundersøgelse og videreudvikling af rådgivning i Kloge Fødevareindkøb. Pedersen, A.B. & Jensen, A. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 37 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 180.
SammenfatningRapporten (0,41 MB) 

No. 179: Trends in records and contribution of non-indigenous species (NIS) to biotic communities in Danish marine waters. Stæhr P.A., Jakobsen H.H., Hansen J.L.S., Andersen P., Storr-Paulsen M., Christensen J., Lundsteen S., Göke C., Carausu M.-C. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 45 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 179.
Summary | Sammenfatning | Rapporten (1,73 MB) 

No. 178: Microplastic particles in North Sea sediments 2015. Strand, J. & Tairova, Z. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 20 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 178.
Summary | Sammenfatning | Rapporten (0,86 MB) 

No. 177: Status on beach litter monitoring in Denmark 2015. Amounts and composition of marine litter on Danish reference beaches. Strand, J., Tairova, Z. & Metcalfe, R. d’A. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 42 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 177.
Summary | Sammenfatning | Rapporten (3,34 MB) 

Nr. 176: Størrelse og udvikling af fuglebestande i Danmark. Artikel 12 rapportering til Fuglebeskyttelsesdirektivet. Pihl, S. & Fredshavn, J.R. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 44 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 176.
SammenfatningRapporten (3,79 MB)

Nr. 175: Forundersøgelse af Ormstrup Sø. Søndergaard, M., Jensen, H., Nielsen, J.R. & Reitzel, K. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 175.
SammenfatningRapporten (0,91 MB)

No. 174: Environmental assessments of sea dumped chemical warfare agents. Hans Sanderson & Patrik Fauser 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 116 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 174.
Summary | Sammenfatning | Rapporten (5,59 MB) 

No. 173: Emission inventory for fugitive emissions from fuel in Denmark. Plejdrup, M.S., Nielsen, O.-K., Nielsen, M. 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 52 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 173.
Summary | Sammenfatning | Rapporten (0,92 MB) 

No. 172: Danish emission inventory for industrial processes. Results of inventories up to 2013. Hjelgaard, K. & Nielsen, O.-K. 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 159 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No.172.
Summary | Sammenfatning | Rapporten (2,43 MB) 

No. 171: Denmark's National Inventory Report 2015. Emission Inventories 1990-2013 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Thomsen, M., Hjelgaard, K., Fauser, P., Bruun, H.G., Johannsen, V.K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Møller, I.S., Caspersen, O.H., Rasmussen, E., Petersen, S.B., Baunbæk, L. & Hansen, M.G. 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 1214pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 171.
Summary | Sammenfatning | Rapporten (16,83 MB) 

Nr. 170: Vandmiljø og Natur 2014. NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Jensen, P.N., Boutrup, S., Fredshavn, J.R., Svendsen, L.M., Blicher-Mathiesen, G., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S., Hansen, J.W., Nygaard, B., Søgaard, B., Holm, T.E., Ellermann, T., Thorling, L. & Holm, A.G. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 92 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 170.
SammenfatningRapporten (5,64 MB)

Nr. 169: Fugle 2014. NOVANA. Holm, T.E., Clausen, P., Nielsen, R.D., Petersen, I.K., Laursen, K., Bregnballe, T., Mikkelsen, P., Bladt, J., Kotzerka, J. & Søgaard, B. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 106 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 169.
SammenfatningSummaryRapporten (16,55 MB)

Nr. 168: Arter 2014. NOVANA. Søgaard, B., Wind, P., Bladt, J.S., Mikkelsen, P., Wiberg-Larsen, P., Galatius, A. & Teilmann, J. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 74 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 168.
SammenfatningSummaryRapporten (7,89 MB)

Nr. 167: Marine områder 2014. NOVANA. Hansen, J.W. (red.) 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 142 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 167.
SammenfatningSummaryRapporten (11,82 MB)

Nr. 166: Søer 2014. NOVANA. Johansson, L.S., Søndergaard, M., Nielsen, A., Landkildehus, F., Kjeldgaard, A., Sortkjær, L. Windolf, J. & Bøgestrand, J. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 84 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 166.
SammenfatningSummaryRapporten (4,79 MB)

Nr. 165: Vandløb 2014. NOVANA. Wiberg-Larsen, P., Windolf, J., Bøgestrand, J., Larsen, S.E., Tornbjerg, H., Ovesen, N.B., Nielsen, A., Kronvang, B., & Kjeldgaard, A. 2015. Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 54 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 165.
SammenfatningSummaryRapporten (3,47 MB)

Nr. 164: Landovervågningsoplande 2014. NOVANA. Blicher-Mathiesen, G., Rasmussen, A., Rolighed, J., Andersen, H.E., Jensen, P.G., Wienke, J., Hansen, B. & Thorling, L. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 150 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 164.
Sammenfatning |  Rapporten (6,18 MB) 

Nr. 163: Atmosfærisk deposition 2014. NOVANA. Ellermann, T., Bossi, R., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 88 s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 163.
Sammenfatning |  Rapporten (6,22 MB) 

No. 162: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2014. Ellermann, T., Nøjgaard, J.K., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M., Massling, A. & Jensen, S.S. 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 64 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 162.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (4,44 MB) 

Nr. 161: Metoder til vurdering af status og overvågning af ilder og skovmår iht. Habitatdirektivet. Elmeros, M., Asferg, T. & Søgaard, B. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 50 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 161.
SammenfatningSummaryRapporten (6,65 MB)

Nr. 160:  Ynglefugle i Tøndermarsken og Margrethe Kog 1975-2015. Evaluering af effekten af en intensiveret rævebekæmpelse og evidensbaserede anbefalinger til forvaltningstiltag. Clausen, P., Hounisen, J.P., Asferg, T., Thorup, O., Nielsen, H.H. & Vissing, M.S. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 84 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 160.
SammenfatningSummaryRapporten (3,48 MB)

Nr. 159: Belysning af kobber- og zinkindholdet i jord. Indhold og udvikling i kvadratnettet og måling på udvalgte brugstyper. Bak, J.L., Jensen, J. & Larsen, M.M. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 72 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 159.
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (1,27 MB) | Rettelsesblad

No. 158: Conceptual design and sampling procedures of the biological programme of NuukBasic. 2nd edition. Aastrup, P., Nymand, J., Raundrup, K., Olsen, M., Lauridsen, T.L., Krogh, P.H:, Schmidt, N.M., Illeris, L. & Ro-Poulsen, H. 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 68 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 158.
Summary | The report i pdf-format (3,30 MB)

Nr. 157: Indikatorer for terrestriske naturtyper inden- og udenfor habitatområderne, 2013. NOVANANielsen, K.E., Nygaard, B., Bladt, J., Damgaard, C. & Ejrnæs, R. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 157.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (0,51 MB)

No. 156: The Particle Project 2011-2013. Nøjgaard, J. K., Massling, A., Christensen, J. H., Nordstrøm, C., & Ellermann, T. 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 51 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 156.
Summary | The report i pdf-format (1,70 MB)

No. 155: The Danish SINKs project. Final report on the Danish monitoring project for Land Use, Land Use Change and Forestry under the Kyoto Protocol. Steen Gyldenkærne (scientific coordinator), Pia Frederiksen (project coordinator) Eds. 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 111 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 155.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3,86 MB) 

Nr. 154: Kortlægning af luftkvalitet langs motor- og landeveje i Danmark. Jensen, S.S., Im, U., Ketzel, M. Løfstrøm, P. & Brandt, J. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 41 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 154.
SammenfatningSummaryRapporten (6,65 MB)

Nr. 153: Interkalibrering af makroalger og ålegræs 2014Rasmussen, M.B., Balsby, T.J.S. & Bruhn, A. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 153.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (1,07 MB)

Nr. 152: Manual for seabird and marine mammal survey on seismic vessels in Greenland. 4th revised edition, April 2015. Johansen, K.L., Boertmann, D., Mosbech, A. & Hansen, T.B. 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 74 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 152.
Summary | The report i pdf-format (3,32 MB)

Nr. 151: Strukturel ligningsmodelering som beslutningsgrundlag indenfor naturforvaltningen. Et eksempel fra pleje af klokkelyng på våde heder. Lykke, I.M.Ø., Strandberg, M., Nielsen, K.E., Barfod, A. & Damgaard, C. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 100 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 151.
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (1,27 MB)