Aarhus Universitets segl

Nr. 101-150

Nr. 150: Forvaltning af rigkær. Udgangspunkt i voksesteder af mygblomst. Andersen, D.K., Ejrnæs, R., Vinther, E., Svendsen, A., Bruun, H.H., Buchwald, E. & Vikstrøm, T. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 52 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 150.
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (3,32 MB)

Nr. 149: Vejledning for gennemførelse af sørestaureringSøndergaard, M., Lauridsen, T.L., Jensen, H., Egemose, S. & Reitzel, K. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 42 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 149.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (0,93 MB)

No. 148: Danish emission inventories for road transport and other mobile sources. Inventories until the year 2013. Winther, M. 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 120 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 148.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3,19 MB) Annex i Excel

Nr. 147: Status for kortlægning af økosystemer, økosystemtjenester og deres værdier i DanmarkTermansen, M., Levin, G., Hasler, B., Jacobsen, J., Lundhede, T. & Thorsen, B.J. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 128 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 147.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (4,86 MB)

Nr. 146: Klimaforandringernes betydning for vandområder – med fokus på de biologiske kvalitetselementerJensen, P.N., Hansen, J.W., Jeppesen, E., Wiberg-Larsen, P., Hansen, J.L.S., Jakobsen, H.H., Stæhr, P. & Dahl, K. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 106 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 146.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (4,31 MB)

No. 145: Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE. Emission inventories from the base year of the protocols to year 2013. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Albrektsen, R., Hjelgaard, K., Bruun, H.G. & Thomsen, M. 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 482 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 145.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (31,07 MB) Annex

No. 144: Remote sensing based classification of structural elements of coastal habitats. Groom, G., Juel, A. & Ejrnæs, R. 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 44 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 144.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3,72 MB) 

Nr. 143: Småbiotoper 2007 og 2013. NOVANA. Fredshavn, J.F., Levin, G. & Nygaard, B. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 38 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 143.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (2,48 MB)

Nr. 142: Miljøfremmede stoffer og metaller i vandmiljøet. NOVANA. Tilstand og udvikling 2004-2012. Boutrup, S., Holm, A.G., Bjerring, R., Johansson, L.S., Strand, J., Thorling, L., Brüsch, W., Erntsen, V., Ellermann, T. & Bossi, R. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 242 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 142.
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (5,27 MB)

Nr. 141: Helbredseffekter af grænseoverskridende luftforurening til og fra Danmark. Brandt, J., Christensen, J. H. & Jensen, S.S. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 141.
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (0,70 MB)

No. 140: Disturbance Effects on the Harbour Porpoise Population in the North Sea (DEPONS): Status report on model development. van Beest, F.M, Nabe-Nielsen, J., Carstensen, J., Teilmann, J. & Tougaard, J. 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 43 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 140.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3,15 MB) 

Nr. 139: Anvendelsen af kvalitetselementer i ikke-interkalibrerede danske søtyper. Søndergaard, M. & Lauridsen, T.L. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 139.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (2,16 MB)

Nr. 138: Sammenhænge mellem næringsstoftilførsel og søkoncentrationer i danske søer. Trolle, D., Søndergaard, M. & Bjerring, R. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 138.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (1,22 MB)

Nr. 137: Sikkerhed på tilstandsvurderingen i danske søer. År-til-år variationer i biologiske kvalitetselementer. Søndergaard, M., Trolle, D., Larsen, S.E. & Bjerring, R. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 40 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 137.
Sammenfatning Hele rapporten i pdf-format (1,74 MB)

Nr. 136: Sammenhænge mellem næringsstofindhold og biologiske kvalitetselementer i danske søer. Søndergaard, M., Trolle, D. & Bjerring, R. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 36 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 136.
Sammenfatning Hele rapporten i pdf-format (1,31 MB)

Nr. 135: DVPI og økologisk tilstand: Karakteristik af plantesamfundene og relation til påvirkninger. Baattrup-Pedersen, A., Göthe, E. & Riis, T. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 42 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 135.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (4,19 MB)

No. 134: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2013. Ellermann, T., Nøjgaard, J.K., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M. Jansen, S., Massling, A. & Jensen, S.S. 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 72 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 134.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3,43 MB) 

No. 133: First year post-construction monitoring of bats and birds at Wind Turbine Test Centre Østerild. Therkildsen, O.R. & Elmeros, M. (eds.) 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 126 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 133.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (19,31 MB) 

Nr. 132: Rastende fugle i det danske reservatnetværk 1994-2010. Del 2: De enkelte reservater. Clausen, P., Holm, T.E., Therkildsen, O.R., Jørgensen, H.E. & Nielsen, R.D. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 236 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 132.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (10,00 MB)

No. 131: Danish emission inventory for industrial processes. Hoffmann, L., Hjelgaard, K. & Nielsen, O.-K. 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 112 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 131.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1,27 MB) 

Nr. 130: Udviklingen i forekomsten af vandfugle i Skjern Enge i efterårene 2002-2011. Bregnballe, T., Amstrup, O., Bak, M., Clausen, P., Pedersen, K.K. & Laursen, K. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 62 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 130.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (3,27 MB)

No. 129: Projection of greenhouse gases 2013-2035. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Hjelgaard, K., Nielsen, M., Fauser, P., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Gyldenkærne, S. & Thomsen, M. 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 139 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 129.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3,79 MB) 

No. 128: Passive sampling of polychlorinated biphenyls (PCB) in indoor air: Towards a cost-effective screening tool. Vorkamp, K. & Mayer, P. 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 118 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 128.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3,14 MB) 

Nr. 127: Bundlevende smådyr (makroinvertebrater) – en mulig indikator for økologisk tilstand i danske søer. Wiberg-Larsen, P. 2014. Aarhus Universitet, Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 50 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 127.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (1,19 MB)

No. 126: Vandmiljø og Natur 2013. NOVANA. Tilstand og udvikling – faglig sammenfatning. Jensen, P.N., Boutrup, S., Fredshavn, J.R., Svendsen, L.M., Blicher-Mathiesen, G., Wiberg-Larsen, P., Bjerring, R., Hansen, J.W., Søgaard, B., Pihl, S., Ellermann, T., Thorling, L. & Holm, A.G. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 90 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 126. 
Sammenfatning | Hele rapporten (7,04 MB)  

Nr. 125: Fugle 2012-2013. NOVANA. Pihl, S., Holm, T.E., Clausen, P., Petersen, I.K., Nielsen, R.D., Laursen, K., Bregnballe, T. & Søgaard, B. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 170 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 125.
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (35,15 MB)

No. 124: Arter 2012-2013. NOVANA. Søgaard, B., Wind, P., Bladt, J.S., Mikkelsen, P., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S., Galatius, A. & Teilmann, J. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 82 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 124. 
Sammenfatning | Hele rapporten (8,80 MB)  

Nr. 123: Marine områder 2013. NOVANA. Hansen, J.W. (red.) 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 142 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 123.
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (11,26 MB)

No. 122: Søer 2013. NOVANA. Bjerring. R., Johansson, L.S., Søndergaard, M., Lauridsen, T.L., Kjeldgaard, A., Sortkjær, L., Windolf, J. & Bøgestrand, J. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 74 s. - Videnskabelig rapport fra Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 122. 
Sammenfatning | Hele rapporten (3,22 MB)  

No. 121: Vandløb 2013. NOVANA. Wiberg-Larsen, P., Windolf, J., Bøgestrand, J., Larsen, S.E., Thodsen, H., Ovesen, N.B., Bjerring, R., Kronvang, B. & Kjeldgaard, A. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 50 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 121. 
Sammenfatning | Hele rapporten (2,98 MB)  

No. 120: Landovervågningsoplande 2013. NOVANA. Blicher-Mathiesen, G., Rasmussen, A., Andersen, H.E., Timmermann, A., Jensen, P.G., Wienke, J., Hansen, B. & Thorling, L. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 158 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 120. 
Sammenfatning | Hele rapporten (6,26 MB)  

No. 119: Atmosfærisk deposition 2013. NOVANA. Ellermann, T., Bossi, R., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 69 s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 119. 
Sammenfatning | Hele rapporten (4,41 MB)  

Nr. 118: Fagligt grundlag for vurdering af bevaringsstatus for terrestriske naturtyper. Nygaard, B., Nielsen, K.E., Damgaard, C., Bladt, J. & Ejrnæs, R. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 142 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 118.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (9,59 MB)

No. 117: Seabirds and seals in Southeast Greenland. Results from a survey in July 2014. Boertmann, D. & Rosing-Asvid, A. 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 42 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 117.
Summary | SammenfatningEqikkaaneqFull report in PDF-format (4,40 MB)

No. 116: Water Resource Accounts and Accounts for the Quantity and Value of Ecosystem Services connected with the Danish Water Resources. Methods and Requirements. Flemming Møller, Berit Hasler, Ole Gravgård Pedersen, Marianne Zandersen & Louise Martinsen 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 111 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 116.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3,05 MB) 

Nr. 115: Vindmøller på § 3-beskyttede naturarealer. Potentielle konsekvenser for biodiversitet, fugle og flagermus. Nygaard, B., Elmeros, M., Holm, T.E., Kahlert, J., Moeslund, J.E., Therkildsen, O.R., Søgaard, B. & Ejrnæs, R. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 192 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 115.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (4,50 MB)

Nr. 114: Tilstandsvurdering af levesteder for ynglefugle. 16 Natura2000 udpegningsarter. Fredshavn, J.R., Pihl, S., Bregnballe, T. & Søgaard, B. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 52 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 114.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (1,13 MB)

Nr. 113: Tilstandsvurdering af ni habitatnaturtyper. Strandvolde, klinter, strandenge og kystklitter. Fredshavn, J.R. & Nygaard, B. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 113.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (1,35 MB)

Nr. 112: Biodiversitetskort for Danmark. Udviklet i samarbejde mellem Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Ejrnæs, R., Petersen, A.H., Bladt, J., Bruun, H.H., Moeslund, J.E., Wiberg-Larsen, P. & Rahbek, C. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 96 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 112.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (9,68 MB)

Nr. 111: Undersøgelse af de forøgede koncentrationer af NO2 på H.C. Andersens Boulevard. Ellermann, T., Brandt, J., Jensen, S.S., Hertel, O., Løfstrøm, P., Ketzel, M., Olesen, H.R. & Winther, M. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 100 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 111.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (6,01 MB)

No. 110: Seabird baseline studies in Baffin Bay, 2008-2013. Colony-based fieldwork at Kippaku and Apparsuit, NW Greenland. Frederiksen, M., Falk, K., Huffeldt, N.P., Johansen, K., Labansen, A.L., Linnebjerg, J.F., Merkel, F., Mosbech, A. 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 58 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 110.
Summary | SammenfatningEqikkaaneqFull report in PDF-format (8,81 MB)

No. 109: Propagation of airgun pulses in Baffin Bay 2012. Wisniewska, D.M., Kyhn, L.A., Tougaard, J., Simon, M., Lin, Y.-T., Newhall, A., Beedholm, K., Lynch, J. & Madsen, P.T. 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 150 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 109.
Summary | SammenfatningEqikkaaneqFull report in PDF-format (47,92 MB)

No. 108: Danish emission inventories for agriculture. Inventories 1985 – 2011. Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R. & Gyldenkærne, S. 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 142 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 108.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (4,77 MB) 

Nr. 107: Partikelforurening og helbredseffekter i Roskilde Kommune. Jensen, S.S., Ketzel, M. & Brandt, J. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 60 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 107
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (4,34 MB)

Nr. 106: Bæredygtig krondyrforvaltning. Populationsbiologiske analyser af krondyrbestandene på Oksbøl og Djursland med reference til jagtlig forvaltning. Sunde, P. & Haugaard, L. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 76 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 106.
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (3,82 MB)

No. 105: Environmental monitoring in 2013 at the cryolite mine in Ivittuut, South Greenland. Bach, L., Asmund, G. & Riget, F. 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 32 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 105.
Summary | SammenfatningEqikkaaneqFull report in PDF-format (3,23 MB)

No. 104: Climate adaptation in local governance: Institutional barriers in Danish municipalities. Jensen, A., Nielsen, H.Ø. & Nielsen, M.L. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 102 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 104.
Summary | Sammenfatning | Rapporten (2,65 MB) 

No. 103: Danish emission inventory for hexachlorobenzene and polychlorinated biphenyls. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Nielsen, M., Fauser, P., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Hjelgaard, K., Hoffmann, L., Thomsen, M., Bruun, H.G. 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 65 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 103.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1,75 MB) 

No. 102: Danish emission inventories for stationary combustion plants. Inventories until 2011. Nielsen, M., Nielsen, O.-K. & Plejdrup, M. 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 188 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 102.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (9,52 MB) 

No. 101: Denmark's National Inventory Report 2014. Emission Inventories 1990-2012 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Thomsen, M., Hjelgaard, K., Hoffmann, L., Fauser, P., Bruun, H.G., Johannsen, V.K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Møller, I.S., Caspersen, O.H., Rasmussen, E., Petersen, S.B., Baunbæk, L. & Hansen, M.G. 2014. Aarhus University, DCE–Danish Centre for Environment and Energy, 1214 pp. Scientific Report from DCE–Danish Centre for Environment and Energy No. 101.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (25,21 MB)