Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 482: Sydgrønland - Regional miljøgrundlagsvurdering for minedrift

Fritt-Rasmussen, J., Raundrup, K. & Mosbech, A. (Eds). 2022. South Greenland - Regional environmental baseline assessment for mining activities. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 186 pp. Scientific Report No. 482 http://dce2.au.dk/pub/SR482.pdf

Sammenfatning

RBA, Regional Baseline Assesment, for Sydgrønland identificerer, beskriver, og kortlægger tilgængelig information om geologiske og miljøkemiske baggrundsniveauer, biodiversitet samt menneskelig brug og kulturarvsinformation for området.

Baseret på de nuværende oplysninger blev der udarbejdet en integreret rumlig analyse (integrated spatial overlay analysis), som fremhæver områder med flere potentielle interesser mellem mulige fremtidige mineaktiviteter og områder med biologiske, menneskelige og kulturarvslige værdiinteresser.

Den tilgængelige information præsenteres og beskrives på et overordnet niveau i rapporten og understøttes af oversigtskort. De fulde data er angivet på NatureMap.gl og i en integreret projektspecifik webGIS (rba.eamra.gl).