Aarhus Universitets segl

Nr. 456: Biodiversitetskortets bioscore

Ejrnæs, R., Bladt, J., Moeslund, J. & Brunbjerg, A.K. 2021. Biodiversitetskortets bioscore. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. - Videnskabelig rapport nr. 456. http://dce2.au.dk/pub/SR456.pdf

Sammenfatning

I 2014 udarbejdede Aarhus Universitet og Københavns Universitet et biodiversitetskort for Danmark. Kortet består dels af en national prioritering af naturområder på 10 x 10 km skala, samt en lokal prioritering på 10 x 10 m skala (Ejrnæs et al. 2014). Den lokale prioritering, også kaldet bioscoren, er baseret på kendte forekomster af rødlistede arter, samt af en række proxyer, der fungerer som indikatorer for forekomsten af rødlistede arter. Bioscoren blev opdateret to gange i perioden 2015-2018, og denne rapport beskriver seneste opdatering baseret på data fra 2020. I denne opdatering anvendes den nye rødliste for Danmark fra 2019. Desuden er sammensætningen af proxyer revideret, hvilket har resulteret i at 1) det samlede antal proxyer i kortet er reduceret fra 13 til 11, 2) proxylagene Skovkontinuitet, Skråning og Slyngning indgår ikke længere i kortet og 3) den nye proxy Kvælstofdeposition er medtaget i kortet.