Aarhus Universitets segl

Nr. 51-100

Nr. 100: Økologisk risikovurdering af genmodificerede planter i 2012. Rapport over behandlede forsøgsudsætninger og markedsføringssager. Kjellsson, G., Sørensen, J.G., Strandberg, M., Damgaard, C. & Krogh, P.H. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 100.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (0,67 MB)

No. 99: Breeding numbers of Great Cormorants Phalacrocorax carbo in the Western Palearctic, 2012­2013. IUCN/Wetlands International Cormorant Research Group Report. Bregnballe, T., Lynch, J., Parz-Gollner, R., Marion, L., Volponi, S., Paquet, J.-Y., David N. Carss & van Eerden, M.R. (eds.) 2014. - Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 99, 224 pp.
Summary | Hele rapporten i pdf-format (36,50 MB) 

Nr. 98: Bevaringsstatus for naturtyper og arter. Habitatdirektivets Artikel 17 rapportering. Fredshavn. J., Søgaard, B., Nygaard, B., Johansson, L.S., Wiberg-Larsen, P., Dahl, K., Sveegaard, S., Galatius, A. & Teilmann, J. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 54 s. Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 98.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (6,49 MB)

No. 97: Environmental Monitoring at the Nalunaq Gold Mine, South Greenland, 2013. Bach, L., Olsen, M. & Asmund, G. 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 44 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 97.
Summary | SammenfatningEqikkaaneqFull report in PDF-format (1,93 MB)

Nr. 96: Luftforureningens indvirkning på sundheden i Danmark. Ellermann, T.; Brandt, J.; Hertel, O.; Loft, S.; Jovanovic Andersen, Z.; Raaschou-Nielsen, O.; Bønløkke, J. & Sigsgaard, T. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 151 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 96.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (3,67 MB)

Nr. 95: Dansk Fiskeindeks For Vandløb (DFFV). Kristensen, E.A., Jepsen, N., Nielsen, J., Pedersen, S. & Koed A. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 58 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 95.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (2,56 MB)

No. 94: Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE. Emission inventories from the base year of the protocols to year 2012. Nielsen, O.-K., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Hoffmann, L., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Plejdrup, M.S., Albrektsen, R., Hjelgaard, K. & Bruun, H.G. 2014. Aarhus University, DCE–Danish Centre for Environment and Energy, 759 pp. Scientific Report from DCE–Danish Centre for Environment and Energy No. 94.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (12,48 MB) 

No. 93: Development and testing of tools for intercalibration of phytoplankton, macrovegetation and benthic fauna in Danish coastal areas. Carstensen, J., Krause-Jensen, D. & Josefson, A. 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 85 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 93.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3,08 MB) 

No. 92: The effect of climate changes versus emission changes on future atmospheric levels of POPs and Hg in the Arctic. Hansen, K.M., Christensen, J.H., & Brandt, J. 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 68 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 92.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (4,21 MB) 

Nr. 91: Påkørte større vilde dyr i Danmark 2003-2012. Elmeros, M., Andersen, P.N., Sunde, P. Haugaard, L., Skov, Fl. & Madsen, A.B. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 82 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 91.
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (9,14 MB)

Nr. 90: Parcelhushaven - en del af byens natur. Petersen, L.K., Levin, G., Ejrnæs, R., Zandersen, M. Jensen, A. & Brunbjerg, A.K. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 88 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 90.
SammenfatningSummaryHele rapportenScorekort  Rapporten i pdf-format (10,61 MB)

Nr. 89: Levestedsvurdering for eremit Osmoderma eremita. Fredshavn, J.R., & Søgaard, B. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 18 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 89.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (0,69 MB)

Nr. 88: Levestedsvurdering for to paddearter. Stor vandsalamander og klokkefrø. Fredshavn, J.R., & Søgaard, B. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 88.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (0,30 MB)

No. 87: Effects of large herbivores on biodiversity of vegetation and soil microarthropods in low Arctic Greenland - Akia, West Greenland and Southern Greenland. Aastrup, P., Raundrup, K., Feilberg, J., Krogh, P.H., Schmidt, N.M. & Nabe-Nielsen, J. 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 40 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 87.
Summary | SammenfatningEqikkaaneqFull report in PDF-format (3,96 MB)

Nr. 86: Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb. Kristensen, E.A., Jepsen, N., Nielsen, J. & Koed, A. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 62 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (0,82 MB)

Nr. 85: Undersøgelse af hormonforstyrrende kemikalier i vandløb. Lassen, P., Strand, J., Dähllöf, I., Larsen, M.M., Bossi, R., Wiberg-Larsen, P., Long, M., Krüger, T. & Bonefeld-Jørgensen, E.C. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 70 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 85.
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (1,67 MB)

Nr. 84: Fugle og karpers påvirkning af søer. Søndergaard, M. & Lauridsen, T.L. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 50 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 84.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (1,91 MB)

No. 83: Ecosystem based approaches to Climate Adaptation – Urban Prospects and Barriers. Zandersen, M., Jensen, A., Termansen, M., Buchholtz, G., Munter, B., Bruun, H.G., Andersen, A. H. 2014. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 94 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 83.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (4,88 MB) 

Nr. 82: Integreret akvakultur i Grønland og på Færøerne. Undersøgelse af potentialet for dyrkning af tang og muligt grønlandsk fiskeopdræt. Wegeberg, S., Mols-Mortensen, A. & Engell-Sørensen, K. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 82.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (3,99 MB)

No. 81: Projection of SO2, NOx, NMVOC, NH3 and particle emissions - 2012-2035. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M., Hjelgaard, K., Nielsen, M., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Fauser, P., Hoffmann, L. & Gyldenkærne, S. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 151 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 81.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3,55 MB) 

Nr. 80: Effekt af ren-luftzoner for luftforurening med sodpartikler. Jensen, S.S. & Ketzel, M. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 32 s. -Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 80.
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (1,10 MB)

No. 79: Verification of the Danish 1990, 2000 and 2010 emission inventory data. Fauser, P., Nielsen, M., Winther, M., Plejdrup, M., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Hoffmann, L., Thomsen, M., Hjelgaard, K. & Nielsen, O.-K. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 151 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 79.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (2,40 MB) 

No. 78: Vandmiljø og Natur 2012. NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Jensen, P.N., Boutrup, S., Svendsen, L.M., Blicher-Mathiesen, G., Wiberg-Larsen, P., Bjerring, R., Hansen, J.W., Ellermann, T., Thorling, L. & Holm, A.G. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 86 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 78. 
Sammenfatning | Hele rapporten (6,83 MB)  

Nr. 77: Marine områder 2012. NOVANA. Hansen, J.W. (red.) 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 162 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 77.
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (12,75 MB)

No. 76: Søer 2012. NOVANA. Bjerring. R., Johansson, L.S., Søndergaard, M., Jeppesen, E., Lauridsen, T.L., Kjeldgaard, A., Sortkjær, L., Windolf, J. & Bøgestrand, J. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 84 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 76. 
Sammenfatning | Hele rapporten (4,42 MB)  

No. 75: Vandløb 2012. NOVANA. Wiberg-Larsen, P., Windolf, J., Bøgestrand. J., Baattrup-Pedersen, A., Kristensen, E.A., Larsen, S.E., Thodsen, H., Ovesen, N.B., Bjerring. R., Kronvang, B. & Kjeldgaard, A. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 84 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 75. 
Sammenfatning | Hele rapporten (4,66 MB)  

No. 74: Landovervågningsoplande 2012. NOVANA. Blicher-Mathiesen, G., Rasmussen, A., Grant, R., Jensen, P.G., Hansen, B. & Thorling, L. 2013. Aarhus Universitet, DCE–Nationalt Center for Miljø og Energi. 154 s.–Videnskabelig rapport fra DCE–Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 74. 
Sammenfatning | Hele rapporten (4,48 MB)  

No. 73: Atmosfærisk deposition 2012. NOVANA. Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. 2013. Aarhus Universitet, DCE–Nationalt Center for Miljø og Energi. 85 s.–Videnskabelig rapport fra DCE–Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 73. 
Sammenfatning | Hele rapporten (6,18 MB)  

Nr. 72: Rastende fugle i det danske reservatnetværk 1994-2010. Del 1: Nationale resultater. Clausen, P., Holm, T.E., Laursen, K., Nielsen, R.D. & Christensen, T.K. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 118 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 72.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (14,87 MB)

No. 71: Disko West. A strategic environmental impact assessment of hydrocarbon activities. Boertmann, D., Mosbech, A., Schiedek, D. & Dünweber, M. (Eds.) 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 306 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 71.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (27,37 MB) 

No. 70: Danish Emission Inventory for Waste Incineration and Other Waste. Inventories until year 2011. Hjelgaard, K. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 96 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 70.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (2,23 MB) 

Nr. 69: Tålegrænser for dansk natur. Opdateret landsdækkende kortlægning af tålegrænser for dansk natur og overskridelser heraf. Bak, J.L. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 94 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 69.
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (4,63 MB)

No. 68: Improved inventory for heavy metal emissions from stationary combustion plants. 1990-2009. Nielsen, M., Nielsen, O.-K. & Hoffmann, L. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 111 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 68.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (2,33 MB) 

No. 67: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2012. Ellermann, T., Nøjgaard, J.K., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M., Jansen, S., Massling, A. & Jensen, S.S. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy. 59 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy. No. 67.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1,85 MB) 

Nr. 66: Jagttidsrevision 2014. Vurdering af jagtens bæredygtighed i forhold til gældende jagttider. Christensen, T.K., Asferg, T., Madsen, A.B., Kahlert, J., Clausen, P., Laursen, K., Sunde P., Haugaard, L. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 108 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 66.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (6,88 MB)

Nr. 65: Luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner i byområder. Olesen, H.R., Winther, M., Plejdrup, M.S., Brandt, J., Ketzel, M. & Ellermann, T. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 39 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 65.
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (10,06 MB)

Nr. 64: Sundhedseffekter og relaterede eksterne omkostninger af luftforurening i København. Brandt, J., Jensen, S.S., Plejdrup, M. 2013. Aarhus Universitet, DCE–Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 64.
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (1,57 MB)

Nr. 63: Vurdering af biotopplanernes virkning for naturindholdet. Wind P. & Berthelsen, J.P. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 64 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 63.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (5,17 MB)

No. 62: Socio-economic evaluation of selected biogas technologies. Møller, F. & Martinsen; L. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 231 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 62.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (2,34 MB) 

Nr. 61: Undersøgelse af faunaens brug af fauna/menneske passager på Give-Billund motortrafikvejen og Kolding-Esbjerg motorvejen. En biologisk vurdering af brugen og anbefalinger til forbedringer. Madsen, A.B., Christensen, P.K., Møller, J.D. & Haugaard, L. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 36 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 61.
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (14,34 MB)

Nr. 60: Udvikling af planteindeks i danske vandløb Vurdering af økologisk tilstand (Fase I). Baattrup-Pedersen. A. & Larsen, S.E. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 32 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 60.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (1,96 MB)

Nr. 59: Biologiske indikatorer til vurdering af økologisk kvalitet i danske søer og vandløb. Søndergaard, M., Lauridsen, T.L., Kristensen, E.A, Baattrup-Pedersen, A., Wiberg-Larsen, P., Bjerring, R. & Friberg, N. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 32 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 59.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (4,11 MB)

Nr. 58: Ren-luftzone i København og sparede eksterne omkostninger ved sundhedsskadelig luftforurening. Jensen, S.S., Ketzel, M., Brandt, J., Martinsen, L., Becker, T. 2014. Aarhus Universitet, DCE –Nationalt Center for Miljø og Energi, 59 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 58.
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (1,67 MB)

Nr. 57: Kildebidrag til sundhedsskadelig luftforurening i København. Jensen, S.S., Brandt, J., Ketzel, M., Plejdrup, M. 2013. Aarhus Universitet, DCE–Nationalt Center for Miljø og Energi, 85 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 57.
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (4,92 MB)

No. 56: Denmark's National Inventory Report 2013. Emission Inventories 1990-2011 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Thomsen, M., Hjelgaard, K., Hoffmann, L., Fauser, P., Bruun, H.G., Johannsen, V.K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Møller, I.S., Caspersen, O.H., Rasmussen, E., Petersen, S.B., Baunbæk, L. & Hansen, M.G. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 1202pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 56.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (20,51 MB) 

No. 55: Environmental Monitoring at the Nalunaq Gold Mine, South Greenland, 2012. Bach, L. & Asmund, G. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 42 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 55.
Summary | SammenfatningEqikkaaneqFull report in PDF-format (2,47 MB)

Nr. 54: Screening af phenoler i marint biota. Lassen, P. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 54.
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (0,50 MB)

No. 53: Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE. Emission inventories from the base year of the protocols to year 2011. Nielsen, O.-K., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Hoffmann, L., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Plejdrup, M.S., Albrektsen, R., Hjelgaard, K. & Bruun, H.G. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 699 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 53.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (26,40 MB) 

Nr. 52: Vurdering af forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne. Therkildsen, O.R., Andersen, S.M., Clausen, P., Bregnballe, T., Laursen, K. & Teilmann, J. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 174 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 52. 
Sammenfatning | Hele rapporten (7,36 MB) | Kortbilag (18,86 MB)  

Nr. 51: Økologisk risikovurdering af genmodificerede planter i 2011. Rapport over behandlede forsøgsudsætninger og markedsføringssager. Kjellsson, G., Sørensen, J.G., Strandberg, M., Damgaard, C. & Krogh, P.H. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 42 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 51. 
Sammenfatning | Hele rapporten (1,05 MB)