Aarhus Universitets segl

Nr. 1 - 50

Nr. 50: Overvågning af arter 2004-2011. NOVANA. Søgaard, B., Wind, P., Elmeros, M., Bladt, J., Mikkelsen, P., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S., Jørgensen, A.G., Sveegaard, S. & Teilmann, J. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 240 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 50.
SammenfatningHele rapporten i pdf-format (11,86 MB)

Nr. 49: Fugle 2004-2011. NOVANA. Pihl, S., Clausen, P., Petersen, I.K., Nielsen, R.D., Laursen, K., Bregnballe, T., Holm, T.E. & Søgaard, S. 2013. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 188 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 49.
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (9,99 MB)

No. 48: Projection of greenhouse gases 2011-2035. Nielsen, O-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Hjelgaard, K., Nielsen, M., Hoffmann, L., Fauser, P., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Gyldenkærne, S. & Thomsen, M. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 179 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 48.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (5,49 MB) 

No. 47: Quality manual for the Danish greenhouse gas inventory. Version 2. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Gyldenkærne, S., Thomsen, M., Fauser, P., Nielsen, M. Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Hjelgaard, K., Hoffmann, L. & Bruun, H.G. 2012. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 44 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 47.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (0,88 MB) 

No. 46: Scenarios for biofuels in the road transport sector - environmental and welfare economic consequences. Synthesis report from the REBECa project. Frederiksen, P. (ed). 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 71 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 46.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1,56 MB) 

No. 45: Seabird colonies in the Melville Bay, Northwest Greenland. Boertmann, D. & Huffeldt, N.P. 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 34 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 45.
Summary | SammenfatningEqikkaaneqFull report in PDF-format (3,77 MB)

Nr. 44: Environmental Oil Spill Sensitivity Atlas for the West Greenland (68°-72° N) Coastal Zone, 2nd revised edition. Clausen, D., Johansen, K.L., Mosbech, A., Boertmann, D. & Wegeberg, S. 2012. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 498 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy Nr. 44.
Summary | Resume | Hele rapporten i pdf-format (38,44 MB)

Nr. 43: Identifikation af sårbare marine områder i den grønlandske/danske del af Arktis.  Christensen, T., Falk, K., Boye, T., Ugarte, F., Boertmann, D. & Mosbech, A. 2012. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 72 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy Nr. 43.
Sammenfatning | SummaryEqikkaaneq | Hele rapporten i pdf-format (14,63 MB)

Nr. 42: Effects on harbour porpoises from Rødsand 2 Off-shore Wind Farm. Teilmann, J., Tougaard, J. & Carstensen, J. 2012. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 66 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy Nr. 42.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (4,48 MB)

Nr. 41: Jameson Land. A strategic environmental impact assessment of hydrocarbon and mining activities. Hansen, J., Asmund, G., Aastrup, P., Mosbech, A., Bay, C., Tamstorf, M. & Boertmann, D. 2012. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 94 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy Nr. 41. 
Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Hele rapporten i pdf-format (8,48 MB)

Nr. 40: Udvikling af en High Nature Value (HNV) indikator. Rangordning af arealer efter naturværdi og potentiale. Ejrnæs, R., Skov, F., Bladt, J., Fredshavn, J.R. & Nygaard, B. 2012. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 40 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 40. 
Resume | Hele rapporten (2,98 MB)  

Nr. 39: Tilstandsvurdering af habitatnaturtyper 2010-11. NOVANA. Fredshavn, J.R. 2012. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 32 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 39. 
Sammenfatning | Hele rapporten (1,05 MB)  

Nr. 38: Manual for seabird and marine mammal survey on seismic vessels in Greenland. 3rd revised edition, May 2012. Johansen, K.L., Boertmann, D., Mosbech, A. & Hansen, T.B. 2012. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 74 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy Nr. 38.
Summary | The report i pdf-format (3,37 MB)

Nr. 37: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2011. Ellermann, T., Nøjgaard, J.K., Nordstrøm, C., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M. & Jensen, S. S. 2012. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 63 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy Nr. 37.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (6,22 MB)

Nr. 36: Vandmiljø og Natur 2011. NOVANA. Tilstand og udvikling – faglig sammenfatning. Jensen, P.N., Boutrup, S., Fredshavn, J.R., Svendsen, L.M., Blicher-Mathiesen, G., Wiberg-Larsen, P., Bjerring, R., Hansen, J.W., Nielsen, K.E., Ellermann, T., Thorling, L. & Holm, A.G. 2012. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 102 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 36. 
Sammenfatning | Hele rapporten (9,91 MB)  

Nr. 35: Terrestriske naturtyper 2011 - udvikling og areal. NOVANA. Nielsen, K.E., Damgaard, C., Nygaard, B., Bladt, J., Ejrnæs, R. & Bruus, M. 2012. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 118 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 35. 
Sammenfatning | Hele rapporten (9,89 MB)  

Nr. 34: Marine områder 2011. NOVANA. Hansen, J.W. (red.) 2012. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 154 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 34.
Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (11,48 MB)

Nr. 33: Søer 2011. NOVANA. Bjerring, R. Johansson, L.S., Søndergaard, M., Lauridsen, T.L., Kjeldgaard, A., Sortkjær, L., Windolf, J. & Bøgestrand, J. 2012. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 100 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 33. 
Sammenfatning | Hele rapporten (4,79 MB)  

Nr. 32: Vandløb 2011. NOVANA. Wiberg-Larsen, P., Windolf, J., Bøgestrand, J., Larsen, S.E., Thodsen, H., Ovesen, N.B., Kronvang, B. & Kjeldgaard, A. 2012. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 70 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 32. 
Sammenfatning | Hele rapporten (5,13 MB)  

Nr. 31: Landovervågningsoplande 2011. NOVANA. Blicher-Mathiesen, G., Grant, R., Jensen, P.G., Hansen, B. & Thorling, L. 2012. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 148 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 31. 
Sammenfatning | Hele rapporten (5,01 MB)  

Nr. 30: Atmosfærisk deposition 2011. NOVANA. Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. 2012. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 82 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 30. 
Sammenfatning | Hele rapporten (2,96 MB)  

Nr. 29: Sydgrønland. En strategisk miljøvurdering af kulbrinteaktiviteter i den grønlandske sektor af Labradorhavet og den sydøstlige del af Davis Strædet. Frederiksen, M., Boertmann, D., Ugarte, F. & Mosbech, A. (eds) 2012. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 220 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 29. 
Resume | Hele rapporten (6,33 MB) | Appendix 1 | Appendix 2 | Appendix 3Appendix 4 i pdf-format 

Udvidet resume Extended summary | Kalaallisut naalisarnera | Kommentarer til høringssvar (dansk) | Kommentarer til høringssvar (grønlandsk)

 Nr. 28: Baseline investigations of bats and birds at Wind Turbine Test Centre Østerild. Therkildsen, O.R., Elmeros, M., Kahlert, J. & Desholm, M. (eds.) 2012. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 128 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy Nr. 28.
Summary bats | Summary birds | Hele rapporten i pdf-format (6,52 MB)

Nr. 27: Bryophyte diversity in high and low arctic Greenland. Establishment of permanent monitoring transects and bryophyte mapping in Zackenberg and Kobbefjord 2009-2010. Hassel, K., Prestø, T. & Schmidt, N.M. 2012. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 42 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy Nr. 27.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (5,20 MB)

Nr. 26: Davis Strædet. En foreløbig, strategisk miljøvurdering af aktiviteter forbundet med olieefterforskning og –udvinding i den østlige del af Davis Stræde. Merkel, F., Boertmann, D., Mosbech, A. & Ugarte, F. (eds). 2012. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 278 pp. - Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy Nr. 26.
Sammenfatning | Summary | Eqikkaaneq | Hele rapporten i pdf-format (16,2 MB)

Nr. 25: Luftkvalitetsvurdering af ren-luftzone i København. Jensen, S.S., Ketzel, M., Brandt, J., Winther, M. 2012. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 86 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 25.
Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (2,82 MB)

Nr. 24: Danish emission inventories for road transport and other mobile sources. Inventories until year 2010. Winther, M. 2012. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 283 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy Nr. 24.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (6,22 MB)

Nr. 23: South Greenland. A Strategic Environmental Impact Assessment of hydrocarbon activities in the Greenland sector of the Labrador Sea and the southeast Davis Strait. Frederiksen, M., Boertmann, D., Ugarte, F. & Mosbech, A. (eds) 2012. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 220 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy Nr. 23. 
Summary | Hele rapporten (6,02 MB) | Appendix 1 | Appendix 2 | Appendix 3Appendix 4 i pdf-format 

Udvidet resume Extended summary | Kalaallisut naalisarnera | Kommentarer til høringssvar (dansk) | Kommentarer til høringssvar (grønlandsk)

Nr. 22: The western Greenland Sea, a strategic environmental impact assessment of hydrocarbon activities. Boertmann, D. & Mosbech, A. (eds.) 2012. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 268 pp. - Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy no. 22. 
Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Hele rapporten i pdf-format (21,24 MB)

Nr. 21: Kriterier for gunstig bevaringsstatus for udvalgte arter omfattet af EF-habitatdirektivet. Elmeros, M., Søgaard, B., Wind, P. & Ejrnæs, R. 2012. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 114 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 21.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1,22 MB)

Nr. 20: Environmental Monitoring at the Nalunaq Gold Mine, South Greenland, 2011. Bach, L., Asmund, G. & Søndergaard, J. 2012. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 42 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy Nr. 20. 
Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Hele rapporten i pdf-format (2,26 MB)

Nr. 19: Denmark's National Inventory Report 2012. Emission Inventories 1990-2010 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol. Nielsen, O.-K., Mikkelsen, M.H., Hoffmann, L., Gyldenkærne, S., Winther, M., Nielsen, M., Fauser, P., Thomsen, M., Plejdrup, M.S., Albrektsen, R., Hjelgaard, K., Bruun, H.G., Johannsen, V.K., Nord-Larsen, T., Bastrup-Birk, A., Vesterdal, L., Møller, I.S., Rasmussen, E., Arfaoui, K., Baunbæk, L. & Hansen, M.G. 2012. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 1168 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy Nr. 19.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (10,15 MB)

Nr. 18: Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE. Emission inventories from the base year of the protocols to year 2010. Nielsen, O.-K., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Hoffmann, L., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Plejdrup, M.S., Albrektsen, R., Hjelgaard, K. & Bruun, H.G. 2012. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 669 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy Nr. 18.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (8,75 MB)

Nr. 16: Luftkvalitetsvurdering af trængselsafgifter i København. Jensen, S.S., Ketzel, M. & Winther, M. 2012. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 16.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3,3 MB)

Nr. 15: The Davis Strait. A preliminary strategic environmental impact assessment of hydrocarbon activities in the eastern Davis Strait. Merkel, F., Boertmann, D., Mosbech, A. & Ugarte, F. (eds). 2012. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 280 pp. - Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy Nr. 15.
Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Hele rapporten i pdf-format (16,2 MB)

Nr. 14: Livsstil og naturkvalitet i byrummet. En synteserapport. Petersen, L.K., Hald, A.B. & Jensen, A. 2011. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 64 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 14.
Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (1,5 MB)

Nr. 13: Restoration of dune habitats in Østerild Klitplantage - baseline monitoring 2011. Nygaard, B., Wind, P. & Ejrnæs, R. 2011. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 36 pp. - Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy Nr. 13.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3,1 MB)

Nr. 12: Luftkvalitetsvurdering for rute 26 Viborg- Aarhus. VVM redegørelse. Jensen, S.S., Ketzel, M., Becker, T. & Hertel O. 2011. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 72 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 12.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (6,38 MB)

Nr. 11: Økologisk risikovurdering af genmodificerede planter i 2010. Rapport over behandlede forsøgsudsætninger og markedsføringssager. Kjellsson, G., Sørensen, J.G., Strandberg, M., Damgaard, C. & Krogh, P.H. 2011. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 44 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 11.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (0,7 MB)

Nr. 10: Målsætning af levesteder for vandfugle. Resultater fra et pilotprojekt i 6 udvalgte jyske EF-fuglebeskyttelsesområder med særligt fokus på vegetationstilknyttede arter. Clausen, P. & Holm, T.E. 2011. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 88 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 10.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (5,9 MB)

Nr. 9: Eastern Baffin Bay - A strategic environmental impact assessment of hydrocarbon activities. Boertmann, D. & Mosbech, A. (eds.) 2011. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 270 pp. - Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy no. 9.
Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Hele rapporten i pdf-format (28,2 MB)

Nr. 8: Vandmiljø og Natur 2010. NOVANA. Tilstand og udvikling – faglig sammenfatning. Nordemann Jensen, P., Boutrup, S., Svendsen, L.M., Grant, R., Windolf, J., Bjerring, R., Ellermann, T., Fredshavn, J.R., Hansen, J.W., Petersen, D.L.J., Thorling, L. & Holm, A.G. 2011. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 106 s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 8.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (9,27 MB)

Nr. 7: Terrestriske habitatnaturtyper 2004-2010. NOVANA. Fredshavn, J.R., Ejrnæs, R., Damgaard, C., Nielsen, K.E. & Nygaard, B. 2011. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 168 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 7.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (12,91 MB)

Nr. 6: Marine områder 2010. NOVANA. Hansen, J.W. & Petersen, D.L.J. (red.) 2011. Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 120 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 6.
Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (6,47 MB)

Nr. 5: Søer 2010. NOVANA. Bjerring, R., Johansson, L.S., Søndergaard, M., Kjeldgaard, A., Sortkjær, L., Windolf, J. & Bøgestrand, J. 2011. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 64 s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 5.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (4,08 MB)

Nr. 4: Vandløb 2010. NOVANA. Windolf, J., Wiberg-Larsen, P., Bøgestrand, J., Larsen, S.E., Thodsen, H., Bjerring, R., Ovesen, N.B., Kjeldgaard, A. & Kronvang, B. 2011. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 46 s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 4.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3,53 MB)

Nr. 3: Landovervågningsoplande 2010. NOVANA. Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Jensen, P.G., Hansen, B. & Thorling, L. 2011. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 130 s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 3.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (4,62 MB)

Nr. 2: Atmosfærisk deposition 2010. NOVANA. Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. 2011. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 109s. –Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 2.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3,34 MB)

Nr. 1: Effects of wind farms on harbour porpoise behavior and population dynamics. Nabe-Nielsen, J., Tougard, J., Teilmann, J. & Sveegaard, S. 2011. Report commissioned by the Environmental Group under the Danish Environmental Monitoring Programme. Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus University. 48 pp. – Scientific Report from Danish Centre for Environment and Energy no. 1.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (2,2 MB)