Aarhus Universitets segl

Nr. 489: Overvågning af glaciale alger og urenheder på indlandsisen i Grønland

Anesio, A. M., Cook, J. M., Chevrollier, L. A., Feng, S., Fausto, R.s., Box, J. E. & Tranter, M. 2022. Monitoring glacial algae and impurities on the Greenland ice sheet. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 26 pp. Scientific Report No. 489. http://dce2.au.dk/pub/SR489.pdf

Sammenfatning

Området med mørk is langs kanten af ​​Grønlands indlandsis er steget over de seneste 20 år, hvilket har ledt til en stigning i afsmeltningen i sommermånederne. Det er nu velkendt, at væksten af kraftigt pigmenterede alger, sammen med en forlænget snefri varighed, er en afgørende faktor for mørkfarvningen af barisområdet. Dette projekt igangsatte et pilotstudie om prøvetagning af biologisk vækst sammen med indlandsisovervågningsprogrammet (PROMICE) for bedre at forstå samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske processer, der bidrager til issmeltning. Resultaterne af projektet viser, at direkte prøveudtagning af isoverflader i forbindelse med PROMICE-moniteringen giver vigtig information i forhold til at kunne karakterisere det område, hvor lokale vejrdata er tilgængelige. Rapporten indeholder også anbefalinger til overvågning af biologisk og abiotisk forurening på Grønlands indlandsis ved hjælp af yderligere måleinstrumenter på faste stationer, der bedre kan skelne biologiske og abiotiske signaturer.