Aarhus Universitets segl

Nr. 601-650

Nr. 607: Kontrolovervågning af terrestriske habitatnaturtyper 2004 – 2022. NOVANA

Nygaard B., Brunbjerg, A.K., Damgaard C., Dalby, L., Ejrnæs R. (2024): Kontrolovervågning af terrestriske habitatnaturtyper 2004 – 2022. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 2024, 1.643 s. - Videnskabelig rapport nr. 607.

Rapporten er udarbejdet som en hjemmeside (novana.au.dk).

Nr. 606: Videreudvikling og klargøring af MetalStat for landsdækkende beregninger.

Sørensen, P.B., Damgaard, C.F., Bak, J.L., Andersen, H.E., Voutchkova, D., Thorling, L, Bjerg, P.L., Holm, P.E. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 68 s. - Videnskabelig rapport nr. 606

Læs rapporten her.

Nr. 605: Kortlægning af luftforureningen og dens helbredseffekter i Københavns Kommune.

Jensen, S. S., Brandt, J., Ketzel, M., Plejdrup, M.S., Winther, M. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 82 s. - Videnskabelig rapport nr. 605.

Læs rapporten her.

Nr. 604: Bestandsovervågning af flagermusarter i Mønsted Kalkgruber med fotofælder og citizen science.

Brinkløv S. M. M., Smeele S. Q., Fjederholt E. T., Skalshøi M. R. & Elmeros M. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 27 s. - Videnskabelig rapport nr. 604

Læs rapporten her.

Nr. 603: Opdatering af: Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV. Del 2 – Odder og flagermus.

Elmeros M., Fjederholt E. T., Møller J. D., Baagøe H. J, Bladt J. & Kjær C. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 185 s. - Videnskabelig rapport nr. 603

Læs rapporten her.

Nr. 602: Forureningsindeks for miljøfarlige forurenende stoffer i vandmiljøet.

Gustavson, K., Rasmussen, J., Strand, J. & Larsen, M.M. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s. - Videnskabelig rapport nr. 602

Læs rapporten her.

Nr. 601: Risk-based prioritization of Active Pharmaceutical Ingredients in Danish surface waters for future monitoring.

Sanderson, H., Bengtström, L.I., Mulatu, N., Bester, K., Carvalho, P., Fauser, P., Hansen, M. & Lassen, P. 2024. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 120 pp. Scientific Report No. 601.

Read the report here.