Aarhus Universitets segl

Nr. 501-599

Nr. 523: Kortlægning af interesser og potentialer i forbindelse med satellitdata til overvågning af drivhusgasemissioner. Nielsen, O.-K., Mantzius Hansen, K. & Geels, C. 2023: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. - Videnskabelig rapport nr. 523.

Sammenfatning | Summary | Rapport (1,79 MB).

Nr. 519: Udflyvningen af flagermus fra Mønsted og Daugbjerg kalkgruber i foråret 2022. Elmeros M, Brinkløv SMM, Fjederholt ET, Fjederholt S, Møller JD, Skalshøi MR, Uebel AS & Baagøe HJ 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - Videnskabelig rapport nr. 519.
 Sammenfatning | Summary | Rapport (1,36 MB) 

No. 518:  Improving the greenhouse gas inventory for the Faroe Islands. Nielsen, O.-K., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Bruun, H.G. & Gyldenkærne, S. 2022. Aarhus University, DCE. Danish Centre for Environment and Energy, 47 pp. Scientific Report No. 518.
Summary | Sammenfatning | Rapport (5,41 MB)

Nr. 517: Honningbiernes pollenforsyning i danske landskaber. Dupont, YL, Greve, MB, Kryger, P. 2022.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 60 s. - Videnskabelig rapport nr. 517,
Sammenfatning | Summary | Rapport (10,52 MB)  

Nr. 516: Effekt for luftforureningen ved udbredelse af miljøzoner til flere byer. Jensen, S. S., Ketzel, M., Winther, M. (2022): Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 47 s. - Videnskabelig rapport nr. 516,
Sammenfatning  | Rapporrt (2,85 MB)

No. 515: Air emissions from small-scale burning tests of crude and heavy fuel oil. Fritt Rasmussen, J., Juncher Jørgensen, C., Klenø Nøjaard, J., Wilkens, K., Renvald, L. Wegeberg, S., Lassen, P & Gustavson, K. 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 37 pp. Scientific Report No. 515. Sammenfatning | Summary | Report (4.0 MB)

No. 514: Small-scale laboratory experiments on burning crude oil in ice melt pools. Fritt-Rasmussen, J.,Petrich, C., Renvald, L., Wegeberg, S., Gustavson, K. 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 34 s. - Scientific Report No. 514.
Sammenfatning | Summary | Report (5.1 MB)

Nr. 513: Overvågning af vådområder 2018 - 2019 – 2020 - 2021. NOVANA. Hoffmann, C.C., Audet, J., Ovesen, N.B. og Kjeldgaard, A. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 80 s. - Videnskabelig rapport nr. 513.
Sammenfatning | Summary | Report (20,87 MB)

No. 509:  Aarhus University Emissions Inventory 2021. Stridsland, T.D., Stounbjerg, A., Sanderson, H., Winter, M., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R. & Nielsen, O.-K. 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 42 pp. Scientific Report No. 509.
Summary | Report  (8,27 MB).

Nr 508: Operationalisering og modelassimilering af satellitbaserede klorofyldata. .Holbach, A., Markager, S., Closter, R.M., Mariegaard J.S., Erichsen, A.C., Kronborg, M.-B. 2022.Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 74 s. - Videnskabelig rapport nr. 508.
Sammenfatning | SummaryRapport (15,10 MB)

Nr. 507: Potentialet for at reservere 30 % af landarealet til beskyttede og strengt beskyttede områder i Danmark. Ejrnæs, R., Bladt, J. & Fløjgaard, C. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 42 s. - Videnskabelig rapport nr. 507.
Sammenfatning | Rapport (11,36 MB)

Nr. 506: Effekt af skærpede miljøzoner og forbud mod ældre brændeovne i Odense Kommune. Jensen, S. S., Ketzel, M., Plejdrup, M.S. & Winther, M. (2022): Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 61 s. - Videnskabelig rapport nr. 506.
Sammenfatning | Rapport (5,60 MB)

No. 505: Projection of greenhouse gases 2021-2040. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Hjelgaard, K., Nielsen, M., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R. & Gyldenkærne, S., 2022.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 131 pp, Scientific Report No. 505.
Summary | Sammenfatning | Report (10,33 MB) 

No. 504: Danish emission inventories for road transport and other mobile sources. Inventories until 2020. Winther, M. 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 138pp. Scientific Report No. 504.
Summary | Sammenfatning | Report (5,34MB)

Nr. 503: Økonomiske konsekvensberegninger for vandrammedirektivet i 2027. Sammenligning af resultater fra de økonomiske modeller SMART og TargetEconN. Hasler, B. & Jacobsen, B.H. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 55 s. - Videnskabelig rapport nr. 503.
Sammenfatning | Summary | Rapport (7,78 MB)

Nr. 502: Økonomiske konsekvensberegninger for vandrammedirektivet i 2027. Scenarier for fuld implementering af VP3 indsatskrav for kystvandoplande 2021-2027. Hasler B., Filippelli R., Levin G. & Nainggolan D. 2022.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø- og Energi, 78 s. - Videnskabelig rapport nr. 502.
Sammenfatning | Summary | Rapport (11,91 MB)

Nr. 501: Sammenligning af klimaeffekter - Emissionsopgørelse, emissionsfremskrivning og Klimaeffekttabel. Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Gyldenkærne, S. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 166 s. - Videnskabelig rapport nr. 501.
Sammenfatning | Summary | Rapport (4,11 MB)