Aarhus Universitets segl

Nr. 501-550

Nr. 550: Partnerskabet Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC). Analyse af partnerskabets performance. Nielsen, H.Ø. & Wejs, A. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 77 s. - Videnskabelig rapport nr. 550

Sammenfatning | Summary | Rapport

Nr, 549: Gudenåpartnerskabet. En analyse af samarbejde om klimatilpasning på tværs af organisatoriske grænser. Nielsen, H.Ø. & Pedersen, A.B. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. - Videnskabelig rapport nr. 549.

Sammenfatning | Summary | Report​​​​​​​​​​​​​​ (0,7 MB)

Nr,548: Sammenhænge mellem oplandskarakteristika og tilstanden i søer uden veldefinerede afløb. Søndergaard, M., Johansson, L.S. & Kjeldgaard, A. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 32 s. - Videnskabelig rapport nr. 548.

Sammenfatning | Summary | Rapport (3,32 MB)

Nr. 547: Identification, dispersal, and possible mitigation responses for non-indigenous species in the Danish Wadden Sea area. Peter A.U. Stæhr, Nikolaj R. Andersen, Karolina R. Andersen, Helle Buur, Hans H. Jakobsen, Janus Larsen, Marie Maar, Rumakanta Sapkota, Vibe Schourup-Kristensen, Kathrina Zimmer, Anne Winding 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 72 pp. Scientific Report No. 547

Sammenfatning | Summary | Report | Bilag (6,38 MB)

No. 546: Testing the D2C1 GES indicator for marine non-indigenous species with long-term data from Danish Seas. Stæhr, P.A.U., Jakobsen, H.H. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 23 pp. Scientific Report No. 546

Sammenfatning | Summary | Report (989 KB)

Nr. 544: Prioritering af biodiversitet ved udtagning og genopretning af kulstofrige lavbundsjorder. Brunbjerg, A.K., Bladt, J., Fløjgaard, C. & Ejrnæs, R. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 44 s. - Videnskabelig rapport nr. 544

Sammenfatning | Summary | Rapport (5,73 MB)

Nr. 543: Baltic Offshore Beta Wind Farm. Baseline and assessment of harbour porpoises.

Sveegaard, S. & Tougaard., J. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 53 pp.

Read the report here (3,27 MB)

Nr. 542: Bestandsanalyse af danske rådyr. Peter Sunde, Thorsten Johannes Skovbjerg Balsby, Thomas Kjær Christensen, Jonathan Lind Hansen, Martin Mayer. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 70 s. - Videnskabelig rapport nr. 542

Sammenfatning | Rapport (8,56 MB).

No. 541:: Denmark's National Inventory Report 2023. Emission Inventories 1990-2021 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Hjelgaard, K., Fauser, P., Bruun, H.G., Levin, L., Callisen, L.W., Andersen, T.A., Johannsen, V.K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Stupak, I., Scott-Bentsen, N., Rasmussen, E., Petersen, S.B., Baunbæk, L., & Hansen, M.G. 2023.Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 933 pp. Scientific Report No. 541.
Summary | Sammenfatning | Report (32,95 MB) 

No. 540: Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE. Emission inventories from the base year of the protocols to year 2021.Nielsen, O-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Albrektsen, R., Hjelgaard, K.H. & Bruun, H.G. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 603 pp. Scientific Report No. 540.

Summary | Sammenfatning | Report  (28,57 MB)

Nr. 539: Acoustic detections of odontocetes in Skagerrak. Investigation of clicks and whistles from delphinids at Gule Rev and Store Rev. Griffiths ET, Kyhn LA, Sveegaard S, Marcolin C, Teilmann J, & Tougaard, J. 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 24 pp

Sammenfatning | Summery | Rapport (2,10 MB)

Nr, 538: Nationalt program for reduktion af luftforurening (NAPCP) - Udvikling i luftkvalitet og kvælstofafsætning frem til 2030. Jensen, S.S., Christensen, J.H., Frohn, L.M., Ketzel, M., Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 47 s. - Videnskabelig rapport nr. 538.

Sammenfatning | Summary | Rapport  (5,58 MB) 

Nr. 537: Kortlægning af luftkvalitet langs statsvejene i Danmark. Jensen, S.S., Ketzel, M., Khan, J. (2023). Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 51 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 537.

Sammenfatning | Summary Rapport (8,27 MB)

Nr. 536. Formidlingsprojekt for kommende stenrev i Roskilde Fjord. Dahl, K, Buur, H., Wilms, T., Koed, A. & Svendsen, J.C. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 22 s. - Videnskabelig rapport nr. 536.

Sammenfatning | Summary | Rapport (2,40 MB)

No. 535: Effects of rerouting shipping lanes in Kattegat on the underwater soundscape. Tougaard J., Griffiths E. T., Ladegaard M., Findlay C. R., Cosentino M., Sveegaard S., Kyhn L., Carlström J., Owen K. & Eriksson P. 2023. Report to the Danish Environmental Protection Agency on EMFF project TANGO. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 63 pp.
Summary | Sammenfatning | Report (13,49 MB)

Nr. 534: Havneovervågning af ikke-hjemmehørende arter 2021 - Havstrategiens deskriptor 2. Nikolaj R. Andersen, Peter A.U. Stæhr, Karolina R. Andersen, Helle Buur, Hans H. Jakobsen, Anne Winding, Rumakanta Sapkota, Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 57 s. - Videnskabelig rapport nr. 534.

Sammenfatning | Summary| Rapport (3,0 MB).

Nr. 533: Luftkvalitet 2021. Status for den nationale luftkvalitetsovervågning i Danmark. Ellermann, T., Nordstrøm, C,, Brandt, J., Christensen, J., Ketzel, M., Massling, A., Bossi, R., Frohn, L.M., Geels, C., Jensen, S.S., Nielsen, O.K., Winther, M., Poulsen, M.B., Monies, C., Sørensen, M.B., Andersen, M.S. og Sigsgaard, T. 2023. LAarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 219 s. - Videnskabelig rapport nr. 533..
Sammenfatning | Summary | Rapport (6,2 MB)

Nr.532: Vandmiljø og Natur 2021. NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Jung-Madsen, S., Boutrup, I.K., Fredshavn, J., Hansen, A.S., Nielsen, V.V., Svendsen, L.M., Blicher-Mathiesen, G., Thodsen, H., Hansen, J.W., Høgslund, S., Johansson, Nielsen, R.D., Holm, T.H., Kjær, C., Ellermann, T., Thorling, L. &, Frank-Gopolos, T.  2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 72 s. - Videnskabelig rapport nr. 532
 http://dce2.au.dk/pub/SR532.pdf

Sammenfatning | Summary | Rapport  (16,5 MB)  

Nr. 531: Fugle 2020-21. NOVANA. Nielsen, R.D., Holm, T.E., Clausen, P., Bregnballe, T., Clausen, K.K., Petersen, I.K., Sterup, J., Balsby, T.J.S., Pedersen, C.L., Dalby, L., Mikkelsen, P., Mellerup, K.A. & Bladt J. (2023). Fugle 2020-2021. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 531. http://novana.au.dk/fugle/

Sammenfatning | Appendiks | NOVANA.au.dk | Rapport (22 MB)

Nr. 530: ARTER 2021. NOVANA. Kjær, C., Elmeros, M., Heldbjerg, H., Brunbjerg. A.K., Mortensen, R.M,, Bladt, J. og Mikkelsen, P. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 148 s. - Videnskabelig rapport nr. 530
http://dce2.au.dk/pub/SR530.pdf

Sammenfatning | Netrapport | Rapport (3,33 MB)

Nr. 529: Marine områder 2021. NOVANA. Hansen J.W. & Høgslund S. (red.) 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 220 s. - Videnskabelig rapport fra DCE nr. 529.
http://dce2.au.dk/pub/SR529.pdf.

SammenfatningSummary | Rapport (32,6 MB)

Nr. 528: Søer 2021. NOVANA. Johansson, L.S., Søndergaard, M. & Andersen, P.M. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 114 s. - Videnskabelig rapport nr. 528.
Sammenfatning | Summary | Rapport (22 MB)

Nr. 527: Vandløb 2021. -Kemisk vandkvalitet, stoftransport og miljøfarlige forurenende stoffer. NOVANA.Thodsen, H., Tornbjerg, H., Rolighed, J., Kjær, C., Larsen, S.E., Ovesen, N.B. & Blicher-Mathiesen, G.  2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 90 s. - Videnskabelig rapport nr. 527.
Sammenfatning | Rapport (14,07 MB)

Nr. 526:: Landovervågningsoplande 2021. NOVANA. Blicher-Mathiesen, G., Thorsen, M., Houlborg, T., Petersen, R.J., Rolighed, J., Andersen, H.E., Jensen, P.G., Wienke, J., Hansen, B. & Thorling, L. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt center for Miljø og Energi, 284 s. - Videnskabelig rapport nr. 526.
Sammenfatning | Rapport (20,03 MB)

Nr, 525: Atmosfærisk deposition 2021. NOVANA. Ellermann, T., Bossi, R., Sørensen, M.O.B., Christensen, J., Lansø, A. S., Geels, C., & Poulsen, M. B., 2023: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 78s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 525..
Sammenfatning | Rapport  (8,89 MB)

Nr. 524: Ålegræs i Grønland. Kortlægning af udbredelse og sårbarhed i forhold til indvinding af havbundsmaterialer. Wegeberg, S., Gustavson, K., Blockley, D., Geertz-Hansen, O., Krause-Jensen, D., Olesen, B., Nymand, J. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 27 s. - Videnskabelig rapport nr. 524

Rapport (15,3 MB)

Nr. 523: Kortlægning af interesser og potentialer i forbindelse med satellitdata til overvågning af drivhusgasemissioner. Nielsen, O.-K., Mantzius Hansen, K. & Geels, C. 2023: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. - Videnskabelig rapport nr. 523.

Sammenfatning | Summary | Rapport (1,79 MB).

Nr. 522: Videreudvikling af model for metaller i vandløbsvand, MetalStat. Sørensen, P.B., Damgaard, C.F, Bjerg, P.L., Andersen, H.E., Holm, P.E., Bak, J.L., Rasmussen, D., Kjeldgaard, A., 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 107 s. - Videnskabelig rapport nr. 522

Sammenfatning | Summary | Rapport (17,3 MB).

No 521.:Alkalinity and its influence on benthic diatom assessments in Danish running waters.  Pacheco, J.P, Larsen, S.E. & Baattrup-Pedersen, 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 30 pp. Scientific Report No. 521.

Sammenfatning | Summary | Report (2,39 MB)   

Nr. 520: Opdatering af: Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets bilag IV

Kjær, C. (Red.), Adrados, L.C., Boel, M., Briggs, L, Chris­ten­sen, P.K., Damm, N., Frisenvænge, J., Fog, K., Hansen, R.R., Hessel­søe, M., Mortensen, R.M., Ravn, P., Stosiek, S, Strandberg, M., Therkildsen, O.R., Wiberg-Larsen, P. 2023. Opdatering af: Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets Bilag IV. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 270 s. - Videnskabelig rapport nr. 520

Læs rapporten her. | Kommenteringsark

Nr. 519: Udflyvningen af flagermus fra Mønsted og Daugbjerg kalkgruber i foråret 2022. Elmeros M, Brinkløv SMM, Fjederholt ET, Fjederholt S, Møller JD, Skalshøi MR, Uebel AS & Baagøe HJ 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - Videnskabelig rapport nr. 519.
 Sammenfatning | Summary | Rapport (1,36 MB)

No. 518:  Improving the greenhouse gas inventory for the Faroe Islands. Nielsen, O.-K., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Bruun, H.G. & Gyldenkærne, S. 2022. Aarhus University, DCE. Danish Centre for Environment and Energy, 47 pp. Scientific Report No. 518.
Summary | Sammenfatning | Rapport (5,41 MB)

Nr. 517: Honningbiernes pollenforsyning i danske landskaber. Dupont, YL, Greve, MB, Kryger, P. 2022.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 60 s. - Videnskabelig rapport nr. 517,
Sammenfatning | Summary | Rapport (10,52 MB)  

Nr. 516: Effekt for luftforureningen ved udbredelse af miljøzoner til flere byer. Jensen, S. S., Ketzel, M., Winther, M. (2022): Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 47 s. - Videnskabelig rapport nr. 516,
Sammenfatning  | Rapport (2,85 MB)

No. 515: Air emissions from small-scale burning tests of crude and heavy fuel oil. Fritt Rasmussen, J., Juncher Jørgensen, C., Klenø Nøjaard, J., Wilkens, K., Renvald, L. Wegeberg, S., Lassen, P & Gustavson, K. 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 37 pp. Scientific Report No. 515. Sammenfatning | Summary | Report (4.0 MB)

No. 514: Small-scale laboratory experiments on burning crude oil in ice melt pools. Fritt-Rasmussen, J.,Petrich, C., Renvald, L., Wegeberg, S., Gustavson, K. 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 34 s. - Scientific Report No. 514.
Sammenfatning | Summary | Report (5.1 MB)

Nr. 513: Overvågning af vådområder 2018 - 2019 – 2020 - 2021. NOVANA. Hoffmann, C.C., Audet, J., Ovesen, N.B. og Kjeldgaard, A. 2021. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 80 s. - Videnskabelig rapport nr. 513.
Sammenfatning | Summary | Report (20,87 MB)

Nr. 512: Vurdering af forstyrrelsestrusler i Natura 2000-områderne. Opfølgning på Natura 2000-planer for perioden 2022-2027. Del III. Områdegennemgang: Øerne, Sydøstkattegat. Bælthavene og Østersøen. Holm, T.E., Clausen, P., Bregnballe, T., Stepien, E.N., Sveegaard, S., Galatius, A., Teilmann, J., Pedersen, C.L., Nielsen, R.D. & Petersen, I.K. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 174s. - Videnskabelig rapport nr. 512

Sammenfatning | Summary | Rapport (10,9 MB)

Nr. 511: Vurdering af forstyrrelsestrusler i Natura 2000-områderne - Del II. Opfølgning på Natura 2000-planer for perioden 2022-2027. Del II. Områdegennemgang: Jylland, Vesterhavet, Skagerrak, Nord- og Sydvestkattegat. ​​​​​​​Clausen, P., Bregnballe, T., Stepien, E.N., Sveegaard, S., Holm, T.E., Galatius, A., Teilmann, J. & Pedersen, C.L. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 233 s. - Videnskabelig rapport nr. 511.
Sammenfatning | Summary | Rapport  (15,00 MB)

Nr. 510: Vurdering af forstyrrelsestrusler i Natura 2000-områderne. Opfølgning på Natura 2000-planer for perioden 2022-2027. Del I. Introduktion med litteraturgennemgang. ​​​​​​​Clausen, K.K., Clausen, P., Holm, T.E., Bregnballe, T., Sveegaard, S., Galatius, A., Teilmann, J. & Stepien, E.N. 2023.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s. - Videnskabelig rapport nr. 510.
Sammenfatning | Summary | Rapport  (4,00 MB)
 

No. 509:  Aarhus University Emissions Inventory 2021. Stridsland, T.D., Stounbjerg, A., Sanderson, H., Winter, M., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R. & Nielsen, O.-K. 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 42 pp. Scientific Report No. 509.
Summary | Report  (8,27 MB).

Nr 508: Operationalisering og modelassimilering af satellitbaserede klorofyldata. .Holbach, A., Markager, S., Closter, R.M., Mariegaard J.S., Erichsen, A.C., Kronborg, M.-B. 2022.Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 74 s. - Videnskabelig rapport nr. 508.
Sammenfatning | SummaryRapport (15,10 MB)

Nr. 507: Potentialet for at reservere 30 % af landarealet til beskyttede og strengt beskyttede områder i Danmark. Ejrnæs, R., Bladt, J. & Fløjgaard, C. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 42 s. - Videnskabelig rapport nr. 507.
Sammenfatning | Rapport (11,36 MB)

Nr. 506: Effekt af skærpede miljøzoner og forbud mod ældre brændeovne i Odense Kommune. Jensen, S. S., Ketzel, M., Plejdrup, M.S. & Winther, M. (2022): Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 61 s. - Videnskabelig rapport nr. 506.
Sammenfatning | Rapport (5,60 MB)

No. 505: Projection of greenhouse gases 2021-2040. Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Hjelgaard, K., Nielsen, M., Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R. & Gyldenkærne, S., 2022.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 131 pp, Scientific Report No. 505.
Summary | Sammenfatning | Report (10,33 MB) 

No. 504: Danish emission inventories for road transport and other mobile sources. Inventories until 2020. Winther, M. 2022. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 138pp. Scientific Report No. 504.
Summary | Sammenfatning | Report (5,34MB)

Nr. 503: Økonomiske konsekvensberegninger for vandrammedirektivet i 2027. Sammenligning af resultater fra de økonomiske modeller SMART og TargetEconN. Hasler, B. & Jacobsen, B.H. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 55 s. - Videnskabelig rapport nr. 503.
Sammenfatning | Summary | Rapport (7,78 MB)

Nr. 502: Økonomiske konsekvensberegninger for vandrammedirektivet i 2027. Scenarier for fuld implementering af VP3 indsatskrav for kystvandoplande 2021-2027. Hasler B., Filippelli R., Levin G. & Nainggolan D. 2022.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø- og Energi, 78 s. - Videnskabelig rapport nr. 502.
Sammenfatning | Summary | Rapport (11,91 MB)

Nr. 501: Sammenligning af klimaeffekter - Emissionsopgørelse, emissionsfremskrivning og Klimaeffekttabel. Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Gyldenkærne, S. 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 166 s. - Videnskabelig rapport nr. 501.
Sammenfatning | Summary | Rapport (4,11 MB)