Aarhus Universitets segl

Nr. 40: Udvikling af en High Nature Value (HNV) indikator

Ejrnæs, R., Skov, F., Bladt, J., Fredshavn, J.R. & Nygaard, B. 2012. Udvikling af en High Nature Value (HNV) indikator. Rangordning af arealer efter naturværdi og potentiale. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 40 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 40. http://www.dmu.dk/Pub/SR40.pdf

Resume

Danmark og det øvrige EU er via Biodiversitetskonventionen og Habitatdirektivet forpligtiget til at bremse tilbagegangen af biodiversiteten. Forvaltning af det åbne lands sårbare og truede levesteder og arter er et vigtigt element for at kunne nå dette mål. Rapporten beskriver opbygningen af en High Nature Value (HNV) indikator for Danmark, der udpeger de arealer, der rummer de største biodiversitetsværdier i det åbne land med henblik på at kunne fokusere den naturrettede landbrugsstøtte. Rapporten beskriver indikatorens datagrundlag og beregningsmetode, samt perspektiverer brugen af en HNV indikator i den danske arealforvaltning.