Aarhus Universitets segl

Nr. 1: Effekter af havvindmøller på marsvinepopulationen i Kattegat

Nabe-Nielsen, J., Tougard, J., Teilmann, J. & Sveegaard, S. 2011. Effects of wind farms on harbour porpoise behavior and population dynamics. Report commissioned by the Environmental Group under the Danish Environmental Monitoring Programme. Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus University. 48 pp. – Scientific Report from Danish Centre for Environment and Energy no. 1. http://www2.dmu.dk/Pub/SR1.pdf

Resumé

Marsvinet (Phocoenaphocoena) er den mindste af de hvalarter, der optræder i europæiske farvande. Gennem de senere år er der sket en dramatisk reduktion i dens populationsstørrelse mange af de steder hvor arten forekommer, og det er derfor blevet vigtigere og vigtigere at forstå, hvordan variationer i antallet af marsvin kan sammenkædes med forskellige antropogene effekter. I denne undersøgelse benytter vi en individbaseret model (Porpoise-POP) til at belyse, hvordan mulige forstyrrelser forårsaget af havvindmøller og skibsfart påvirker marsvinepopulationen i Kattegat. Modellen er i stand til at simulere de detaljerede bevægelsesmønstre, som er blevet observeret vha. bestiksnavigationsinstrumenter, samt langdistancespredningen mellem områder hvor marsvin ofte bliver observeret og de reproduktionsmønstre som er beskrevet i litteraturen. Forstyrrelser bliver simuleret ved at lade virtuelle marsvin have større tendens til at dreje væk fra objekter jo mere de støjer. Resultaterne tyder ikke på at de eksisterende vindmølleparker medfører en reduktion i marsvinenes populationsstørrelse eller at de påvirker deres chancer for at overleve på længere sigt. Konstruktionen af nye vindmølleparker ved Kriegers Flag og Store Middelgrund forudses heller ikke at påvirke populationens dynamik, hvorimod den eksisterende skibstrafik sandsynligvis medfører en reduktion af populationsstørrelsen, forudsat at marsvin reagerer på den hørbare skibs-støj ved at dreje væk. Vores resultater tyder på at Kattegat-populationen er i stand til at komme sig efter at være blevet reduceret til et niveau langt under dens potentielle bærekapacitet.