Aarhus Universitets segl

Nr. 44: Atlas over følsomhed for oliespild i Sydgrønland

Clausen, D., Johansen, K.L., Mosbech, A., Boertmann, D. & Wegeberg, S. 2012. Environmental Oil Spill Sensitivity Atlas for the West Greenland (68°-72° N) Coastal Zone, 2nd revised edition. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 498 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 44 http://www2.dmu.dk/Pub/SR44.pdf

Resume 

Dette Atlas over følsomhed for oliespild dækker kystline og offshore områder i Sydgrønland mellem 68º N og 72º N. Dette atlas er en opdatering af et atlas fra 2004, dækkende det samme område, Atlasset Kystzonen er inddelt i 199 områder, og offshorezonen i 8 områder. For hvert område er der beregnet en index-værdi for følsomhed over for oliespild, og hvert område er efterfølgende kategoriseret inden for 4 grader af følsomhed. Ud over denne generelle kategorisering er et antal mindre områder udvalgt på grund af deres specielle betydning, områdernes specielle følsomhed og fordi det er muligt at iværksætte effektive modforanstaltninger. Kystlinjernes følsomhed er vist på 37 kortblade (i målestoksforholdet 1.250.000), der også viser de forskellige elementer som er findes i området. Kortene viser også de udvalgte områder. Kysttypernes logistikforhold og mulige modforanstaltninger i forbindelse med oliespild langs med kysten er vist på andre 37 kort. Oliefølsomhed for offshore områder er vist på 4 kort - ét for hver sæson. Passende modforanstaltninger over for oliespild er vurderet for hvert område på baggrund af den samlede information.