Aarhus Universitets segl

Nr. 47: Manual for kvalitetssikring og kontrol i forbindelse med den årlige danske rapportering af emissioner af drivhusgasser. Version 2

Nielsen, O.-K., Plejdrup, M.S., Winther, M., Gyldenkærne, S., Thomsen, M., Fauser, P., Nielsen, M. Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Hjelgaard, K., Hoffmann, L. & Bruun, H.G. 2012. Quality manual for the Danish greenhouse gas inventory. Version 2. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 44 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 47. http://www.dmu.dk/Pub/SR47.pdf

 

Sammenfatning

Denne rapport er en manual for kvalitetssikring og kontrol i forbindelse med den årlige danske rapportering af emissioner af drivhusgasser. Rapporten er udarbejdet af Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab. Denne version 2 er en opdatering af version 1, som udkom i 2005. Ændringer i version 2 er foretaget på baggrund af review-erfaringer siden 2005. Derudover har de erfaringer, der er opnået via de forskellige QA-processer, været med til at udvide og forbedre QC-arbejdet. Manualen vil også fremover løbende blive reviewet og opdateret. Manualen er udførlig i sin opbygning og i overensstemmelse med UNFCCCs retningslinjer for rapportering, der foreskriver etablering af et nationalt system med reference til Kyoto Protokollen. QA/QC-manualen følger den tekniske vejledning udarbejdet af IPCC. Som en tilføjelse til IPCC Good Practice Guidence, inkluderer denne version også vejledningen fra IPCC’s 2006 Guidelines. Visse steder er afsnit udbygget for at fuldende manualen. Opbygningen af manualen er udført som foreslået i ISO 9000-standarderne. Arbejdet med kvalitetsdelen er opdelt som følger:

  • Kvalitetsstyring (Quality Management), der koordinerer aktiviteter i forhold til kvalitet.
  • Kvalitetsplanlægning (Quality Planning) hvor kvalitetsmål er defineret, inklusiv en specifikation af nødvendige tiltag og nødvendige ressourcer for at opfylde målsætningen.
  • Kvalitetskontrol (Quality Control) der skal sikre, at planlagte tiltag udføres i praksis.
  • Kvalitetssikring (Quality Assurance) der kan dokumentere at den ønskede kvalitet faktisk er til stede.
  • Kvalitetsforbedring (Quality Improvement) der skal give mulighed for at forbedre kvaliteten.

 

I ISO 9000 er kvalitet baseret på krav, der er fremsat som forventninger fra virksomheder, kunder eller interessenter. Virksomheden kan ses som det internationale samfund, der ønsker en udredning af emissioner. Kravene fra det internationale samfund er forudsat reflekteret i FN og The Good Practice Guidance og Uncertainty Management i National Greenhouse Gas Inventories (IPCC).

En klar definition af hvornår en kvalitet er tilstrækkelig er essentiel for kvalitetsstyring. En sådan definition mangler dog i FN og i The Good Practice Guidance og Uncertainty Management i National Greenhouse Gas Inventories (IPCC). Standarden af opgørelsen er defineret til at bestå af nøjagtighed og brugbarhed. Formålet med kvalitetsstyring er således at optimere standarden, hvilket munder ud i følgende definition for tilstrækkelig kvalitet:

Kvalitetsmålet er kun utilstrækkeligt opfyldt, hvis det er muligt at lave en opgørelse af højere standard uden brug af ekstra ressourcer.

Denne definition sikrer ikke, at opgørelsen opfylder behovet for brugerne af resultatet. Hvis en standard er vurderet til at være utilstrækkelig på den ene side og kvaliteten, som formuleret overfor, er opfyldt, så er der et behov for flere ressourcer. I et sådan tilfælde skal de bevilgende myndigheder kontaktes.

Kvalitetsplanlægningen er baseret på dataflowet i arbejdsgangen bagved opgørelsen. Dette dataflow skal foregå på en transparent måde, hvor alle beregningsresultater let kan spores fra de originale baggrundsdata og frem til det endelige resultat. Det skal være let at finde frem til de originale data og forstå deres baggrund.

Formålet med kvalitetsstyring er, som formuleret af IPCC Good Practise og UNFCCC guideline, at forbedre elementer som transparens, konsistens, sammenlignelighed, fuldkommenhed og præcision. Derudover er der inkluderet to andre faktorer i denne manual: (1) Robusthed af opgørelsen i forhold til ændringer i forudsætningerne bag opgørelsen, såsom personale og tilgængelige datakilder. (2) Korrekthed af databearbejdning og således ingen fejlberegninger.

Midlerne til kvalitetsplanlægning skal være målbare kontrolpunkter, der dækker alle aktiviteter i opgørelsen. Disse kontrolpunkter er benævnt Point of Measurements (PM). Denne manual (version 2) inkluderer en samlet PM-liste. På baggrund af den opnåede erfaring, er adskillige PM’er tilføjet i forhold til den første version. Endvidere er enkelte PM’er helt fjernet, mens beskrivelsen af andre PM’er er omformuleret for bedre at matche det identificerede behov.