Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 151: Strukturel ligningsmodelering som beslutningsgrundlag indenfor naturforvaltningen

Lykke, I.M.Ø., Strandberg, M., Nielsen, K.E., Barfod, A. & Damgaard, C. 2015. Strukturel ligningsmodelering som beslutningsgrundlag indenfor naturforvaltningen. Et eksempel fra pleje af klokkelyng på våde heder. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 100 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 151. http://dce2.au.dk/pub/SR151.pdf

Sammenfatning

Det er vigtigt at plejen af de naturlige og semi-naturlige naturtyper er baseret på viden om de vigtigste økologiske processer som bestemmer udviklingen af naturtypen. I denne rapport er der anvendt strukturelle ligningsmodeller til at syntetisere en sådan viden ud fra økologiske data som er tilgængelige i NOVANA overvågningsprogrammet. Metoden er illustreret ved et eksempel med klokkelyng på de våde heder.