Aarhus Universitets segl

Nr. 186: Sammenligning af iPCoD og DEPONS modeller for konsekvenser af støj på marsvin

Nabe-Nielsen, J. & Harwood, J. 2016. Comparison of the iPCoD and DEPONS models for modelling population consequences of noise on harbour porpoises. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 22 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 186 http://dce2.au.dk/pub/SR186.pdf

 

Sammenfatning

Der findes to forskellige modelleringsværktøjer til vurdering af, hvordan støj fra konstruktion af havvindmøller kan påvirke marsvin: iPCoD (Interim Population Consequences of Disturbance) og DEPONS (Disturbance Effects of Noise on the Harbour Porpoise Population in the North Sea) modellerne. Selv om begge modeller simulerer marsvinenes populationsdynamik på baggrund af fødselsrater og de enkelte individers overlevelse bliver deres overlevelse beregnet forskelligt i de to modeller. iPCoD benytter de gennemsnitlige overlevelses-rater for dyr i Nordsøen. I DEPONS-modellen bliver de enkelte individers overlevelse bestemt af, hvor gode de er til hele tiden at finde føde. I denne rapport sammenligner vi strukturen af de to modeller og beskriver hvilke data, der skal til for at parametrisere dem, samt hvilke typer output de kan generere. Derefter beskriver vi de vigtigste forskelle mellem de to modeller og diskuterer hvordan outputtet fra de to modeller kan sammenlignes.