Aarhus Universitets segl

NR. 519: Udflyvningen af flagermus fra Mønsted og Daugbjerg kalkgruber i foråret 2022

Elmeros M, Brinkløv SMM, Fjederholt ET, Fjederholt S, Møller JD, Skalshøi MR, Uebel AS & Baagøe HJ 2022. Udflyvningen af flagermus fra Mønsted og Daugbjerg kalkgruber i foråret 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - Videnskabelig rapport nr. 519. http://dce2.au.dk/pub/SR519.pdf

Sammenfatning

Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber er overvintringssted for et stort antal vandflagermus (Myotis daubentonii) og damflagermus (Myotis dascyneme). Kalkgruberne er endvidere overvintringssteder for Brandts flagermus (Myotis brandtii), frynseflagermus (Myotis nattereri) og et mindre antal brun langøre (Plecotus auritus). Antallet af overvintrende flagermus i de to kalkgruber blev opgjort i 2003 og 2009. For at få aktuel viden om antallet af overvintrende flagermus i Mønsted og Daugbjerg kalkgruber og viden om forekomsten af overvintrende flagermus af de andre arter, fangede vi flagermus med såkaldte harpefælder på 14 nætter fordelt over ni uger i udflyvningsperioden i foråret 2022.

Resultater

Ved Mønsted Kalkgruber blev der fanget 907 vandflagermus, 427 damflagermus, 20 frynseflagermus, tre Brandts flagermus og to brun langøre. Antallet af overvintrende damflagermus i Mønsted Kalkgruber blev vurderet til 2100-2500 individer og antallet af overvintrende vandflagermus til 4500-6000 individer. Sammenlignet med tællingen i 2009 er antallet af overvintrende damflagermus i Mønsted Kalkgruber halveret og faldet til niveauet vurderet ved den første undersøgelse i 2003. Antallet af overvintrende vandflagermus var også halveret i forhold til 2009, og det nuværende bestandsniveau er lavere end ved den første undersøgelse i 2003. Registreringer af en automatisk tæller i indgangen til Mønsted Kalkgruber indikerer, at antallet af overvintrende flagermus har været faldende over en længere årrække.

Ved Daugbjerg Kalkgruber blev der fanget 2576 vandflagermus, 737 damflagermus, 28 Brandts flagermus og tre frynseflagermus. Antallet af overvintrende damflagermus i Daugbjerg Kalkgruber blev vurderet til 3600-4400 individer og antallet af overvintrende vandflagermus til 13000-15000 individer. Sammenlignet med undersøgelser i 2009 er antallet af overvintrende damflagermus i Daugbjerg Kalkgruber i vinteren 2021-2022 øget, mens der har været en mindre tilbagegang i antallet af overvintrende vandflagermus. Ift. 2003 synes antallet af overvintrende damflagermus at være fordoblet, mens antallet af overvintrende vandflagermus er nede på samme niveau som i 2003.  

​​​​​​​Konklusioner og anbefalinger

Der er ikke set tilbagegange i udbredelsen eller forekomsten af dam- og vandflagermus i de seneste år, og bestandene på andre store overvintringssteder er stabil eller stigende. Derfor må tilbagegangene i flagermusbestandene i Mønsted Kalkgruber og af vandflagermus i Daugbjerg Kalkgruber skyldes ændringer i forholdene i gruberne. For at genoprette og sikre bevaringsstatus for de overvintrende bestande og kalkgrubernes status som overvintringssteder af national og international betydning bør der være større fokus på at sikre optimale over­vintringsforhold i kalkgruberne. Med udgangspunktet i EU-Habitatdirektivets forsigtighedsprincip bør forstyrrende menneskelige aktiviteter, arrangementer og andre forstyrrelser begrænses i perioden, hvor der er flagermus i gruberne. Endvidere skal der sikres minimal mortalitetsrisiko i oplandet til gruberne, fx fra vindmøller, for at sikre den økologiske funktionalitet af kalkgruberne som overvintringssted for flagermusene.