Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 110: Baseline undersøgelser af havfugle i Baffin Bugten, 2008-2013

Frederiksen, M., Falk, K., Huffeldt, N.P., Johansen, K., Labansen, A.L., Linnebjerg, J.F., Merkel, F., Mosbech, A. 2014. Seabird baseline studies in Baffin Bay, 2008-2013. Colony-based fieldwork at Kippaku and Apparsuit, NW Greenland. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 58 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 110 http://dce2.au.dk/pub/SR110.pdf

Sammenfatning

Som en del af miljøundersøgelsesprogrammet i forbindelse med olieefterforskning i Baffinbugten blev der udført basisundersøgelser af havfugleøkologi i kolonier nord for Upernavik i somrene 2008-13. Det meste af feltarbejdet fandt sted på den lille ø Kippaku, med supplerende undersøgelser på den nærliggende Apparsuit i 2013. De vigtigste studiearter var polarlomvie og ride. Dataindsamlingen blev i stort omfang udført med elektroniske dataloggere monteret på fuglene samt tidsstyrede kameraer, suppleret med observationer.

GPS-sporing af begge arter viste at de vigtigste fødesøgningsområder i ynglesæsonen (juli) omfattede fjorde og øgrupper såvel som den åbne Baffinbugt op til 40 km fra kysten. Disse områder overlappede med eksisterende efterforskningslicenser. Begge studiearter overvintrede i hovedsagen på og øst for bankerne ved Newfoundland og Labrador, samt i Labradorhavet og i Davisstrædet.

Forholdene for ynglende lomvier og rider i undersøgelsesområdet var meget gode i 2008-13. Fuglene ynglede tidligt, forældrefuglene måtte ikke arbejde særligt hårdt, ungerne voksede hurtigt og ynglesuccesen var høj. Disse resultater indikerer at tilgængeligheden af højkvalitetsføde (formodentlig overvejende lodde og polartorsk) var god. Der var visse forskelle mellem årene, med senere ynglen i 2011 og 2013, formodentlig på grund af at isen brød op senere.

Resultaterne fra basisundersøgelserne udgør et udgangspunkt, som muliggør en vurdering af påvirkninger fra fremtidige olieaktiviteter eller andre miljøændringer. Kippaku vil være yderst velegnet som basis for et langtidsovervågningsprogram for havfugle i Baffinbugten.