Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 105: Miljøovervågning i 2013 på kryolit minen i Ivittuut, Sydgrønland

Bach, L., Asmund, G. & Riget, F. 2014. Environmental monitoring in 2013 at the cryolite mine in Ivittuut, South Greenland. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 32 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 105. http://dce2.au.dk/pub/SR105.pdf

Sammenfatning

I Ivittuut ved Arsuk Fjord i Sydgrønland foregik der brydning, sortering og udskibning af mineralet kryolit i perioden 1854 til 1987. Mineaktiviteterne medførte en forurening med bly og zink af fjorden. Hovedkilden er frasorterede sten, såkaldt gråbjerg, fra kryolitbrydningen. Dette materiale er bl.a. efterladt som opfyld langs kysten ved Ivittuut og indeholder bly- og zinkmineraler, som opløses i og udvaskes af tidevandet til Arsuk Fjord.

Forureningen i området er blevet overvåget siden 1982. Denne overvågning har siden 1985 kun omfattet blæretang og blåmuslinger, idet tidligere undersøgelser havde vist, at fisk og rejer fra fjorden ikke var belastet med bly og zink. Denne rapport redegør for den seneste undersøgelse, som blev udført i juli 2013. Den geografiske fordeling af bly- og zinkkoncentrationen i blæretang og blåmusling i 2013 viser, at gråbjerg efterladt langs kysten i Ivittuut fortsat er den dominerende forureningskilde.

I blæretang er der forhøjede blyværdier på en ca. 4 km lang kyststrækning i den østlige del af Arsuk Fjord omkring Ivittuut, mens der er forhøjede zinkværdier i blæretang på det meste af kyststrækningen af det undersøgte område i Arsuk fjord. I blåmuslinger er der forhøjede blyværdier i alle undersøgte områder af Arsuk Fjord og også i områder 3-4 km udenfor Arsuk Fjord. Zinkværdierne i blåmusling er kun forhøjet i området ved selve Ivittuut.

På en ca. 5 km lang kyststrækning omkring Ivittuut er blykoncentrationen i blåmuslinger så høj, at det frarådes at spise blåmuslinger indsamlet på denne kyststrækning. Dette område er af samme udstrækning som i 2007 og 2010, men er mindre end ved undersøgelsen i 2004 og meget mindre end i perioden 1982-1992. I perioden 1982-1992 omfattede området også en del af kyststrækningen på den vestlige del af Arsuk Fjord.

Set over hele undersøgelsesperioden fra 1982 til 2013 er blykoncentrationen i både blæretang og blåmusling faldet i Arsuk Fjord. Mens blykoncentrationerne nu i gennemsnit er ca. 3 gange lavere end de var i 1982, er zinkkoncentrationen i tang og musling også faldet, men ikke i samme grad som blykoncentrationen.