Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 135: DVPI og økologisk tilstand: Karakteristik af plantesamfundene og relation til påvirkninger

Baattrup-Pedersen, A., Göthe, E. & Riis, T. 2015. DVPI og økologisk tilstand: Karakteristik af plantesamfundene og relation til påvirkninger. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 42 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 135
http://dce2.au.dk/pub/SR135.pdf

Sammenfatning

I denne rapport beskrives de plantesamfund, der ligger bag en given DVPI klasse, herunder hvad disse plantesamfund fortæller om vandløbets økologiske tilstand samt, hvorledes disse er relateret til påvirkninger i vandløbene.