Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 111: Undersøgelse af de forøgede koncentrationer af NO2 på H.C. Andersens Boulevard

Ellermann, T., Brandt, J., Jensen, S.S., Hertel, O., Løfstrøm, P., Ketzel, M., Olesen, H.R. & Winther, M. 2014. Undersøgelse af de forøgede koncentrationer af NO2 på H.C. Andersens Boulevard. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 100 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 111. http://dce2.au.dk/pub/SR111.pdf

Sammenfatning

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi har i 2013 og 2014 gennemført detaljerede undersøgelser af årsagerne til den observerede stigning af koncentrationerne af kvælstofdioxid (NO2) ved målestationen på H.C. Andersens Boulevard i sommeren 2010. Den observerede stigning er på 8 µg/m3 i gennemsnit og har været relativt konstant siden sommeren 2010. Resultaterne af undersøgelserne viser, at hovedårsagerne til de forøgede koncentrationer er ændringer i vejbanerne ud for målestationen, hvilket har flyttet trafikken tættere på målestationen, samt nedsat hastighed på vejstrækningen grundet øget kødannelse og trængsel.