Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 127: Bundlevende smådyr (makroinvertebrater) – en mulig indikator for økologisk tilstand i danske søer

Wiberg-Larsen, P. 2014. Bundlevende smådyr (makroinvertebrater) – en mulig indikator for økologisk tilstand i danske søer. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 50 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 127
http://dce2.au.dk/pub/SR127.pdf

Sammenfatning

Makroinvertebrater (bundlevende smådyr) er ét af flere biologiske kvalitetselementer, der kan anvendes til vurdere økologisk tilstand i søer. Rapporten beskriver test af to indices, baseret på de makroinvertebrater som lever i søernes lavvandede bredzone, og som potentielt afspejler påvirkninger i form af generel eutrofiering og menneskeskabte påvirkninger inden for bredzonen og de sønære arealer. Rapporten beskriver hvordan de to indices er opbygget, hvordan de interkalibreres i forhold til en fælles europæisk standard, samt fordele og ulemper ved anvendelse af dem.