Aarhus Universitets segl

Nr. 50 - 99

Nr. 99: Sanitary survey af produktionsområder i Løgstør Bredning. Larsen, M.M., Jakobsen, H.H., Göke, C., Hendriksen, N.B., Rømer, J.K., Mohn, C. & Schultz, A.C. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 128 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 99.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (24,18 MB)

Nr. 98: Basiskortlægning af habitattrægrupper på forsvarets arealer. Høye. T.T. & Wind, P. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 36 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 98.
Sammenfatning | Summary | Rapporten (2,56 MB)

No. 97: Monthly variation in fine-scale distribution of harbour porpoises at St. Middelgrund reef. Sveegaard, S., Balle, J.D., Kyhn, L., Larsen, J., Mohn, C., Teilmann, J. & Nabe-Nielsen, J. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 34 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 97.
SummarySammenfatning | Report (2,33 MB)

Nr 96: Vurdering af invasive arters forekomst og påvirkninger i Danmark. Strandberg, B. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 88 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 96.
Sammenfatning | Rapporten (0,92 MB)

No. 95: Basemap02. Technical documentation of a model for elaboration of a land-use and land-cover map for Denmark. Levin, G., Iosub, C.-I. & Jepsen, M.R. 2017.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 64 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 95.
Summary | Sammenfatning | Report (1,49 MB)

No 94: Environmental performance evaluation for oil companies. Rigét, F, Wegeberg, S., Fritt-Rasmussen, J., Gustavson, K. & Mosbech, A. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 24 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 94.
Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Report (0,53 MB)

Nr. 93: Interkalibrering af marine målemetoder 2015. Fossing, H., Hansen, J.W. & Balsby, T.J.S. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 93.
Sammenfatning | Rapporten (1,45 MB)

Nr. 92: Naturkapitalindeks for danske kommuner. Metodebeskrivelse og guide. Skov, Fl., Bladt, J., Dalby, L., Nygaard, B. & Ejrnæs, R. 2017. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 18 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 92.
Sammenfatning | Rapporten (1,55 MB)

Nr. 91: Best practice for restoration of stone reefs in Denmark (codes of conduct). Dahl, K., Støttrup, J.G., Stenberg, C., Berggreen, U.C, Jensen, J.H. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 33 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 91.
Summary | Sammenfatning | Rapporten (2,98 MB)

Nr. 90: Miljøundersøgelser på Disko og Nuussuaq, Vestgrønland, august 2015. Wegeberg, S., Simonsen, C.E., Nymand, J., Loya, W., Bay, C., Clausen, D.S., Hansen, Jannik & Boertmann, D. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 90 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 90.
Sammenfatning | Summary | Ekiqqaneq | Rapporten (11,82 MB)

Nr. 89: Biologiske interesseområder i Vest- og Sydøstgrønland. Kortlægning af vigtige biologiske områder. Christensen, T., Aastrup, P., Boye, T., Boertmann, D., Hedeholm, R., Johansen, K.L., Merkel, F., Rosing-Asvid, A., Bay, C., Blicher, M., Clausen, D.S., Ugarte, F., Arendt, K., Burmeister, A., Topp-Jørgensen, E., Retzel, A, Hammeken, N., Falk, K., Frederiksen, M., Bjerrum, M. & Mosbech, A. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 210 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 89.
Imaqarniliaq | Sammenfatning | Summary | Rapporten (7,70 MB)

Nr. 88:  Sejlads med vandscooter, jetski og lignende fartøjer. Konsekvenser for fugle og havpattedyr ved en udvidelse af mulighederne for sejlads i Natura 2000-områder og vildtreservater. Laursen, K., Tougaard, J., Nielsen, R.D. & Therkildsen, O.R. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 40 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 88.
Sammenfatning | Rapporten (1,33 MB) 

Nr. 87: Danmarks ynglebestand af skarver i 2016. Bregnballe, T. & Nitschke, M. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 36 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 87.
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (3,26 MB)

Nr. 86: Adaptive Harvest Management for the Svalbard Population of Pink-Footed Geese. 2016 Progress Summary. Johnson, F.A. & Madsen, J. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 24 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 86.
Summary | Rapporten (1,42 MB) 

Nr. 85:  Vurdering af konsekvenser på ynglefugle ved regulering og bortskræmning af bramgæs på Mandø og ved Sneum Engsø. Madsen, J., Knudsen, N. & Balsby, T.J.S. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 22 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 85.
Sammenfatning | Rapporten (1,14 MB) 

Nr. 84: Projekt om måling af nitrat i dræn og vandløb. Analyse af eksisterende data og felttest af sammenhængen imellem drænafstrømning og nitrattransport indenfor deloplande. Poulsen, J.S., Blicher-Mathiesen, G., Ovesen, N.B., Højberg, A.L. & Piil. K. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 72 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 84. Sammenfatning | Rapporten (5,04 MB) 

Nr. 83: Ynglefugle i Vejlerne 2014. Nielsen, H.H. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 42 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 83.
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (2,54 MB)

Nr. 82: Svalbard Pink-footed Goose. Population Status Report 2015-16. Madsen, J., Cottaar, F., Amstrup, O., Asferg, T., Bak, M., Bakken, J., Frikke, J., Goma, V., Gundersen, O.M., Günther, K., Kjeldsen, J.P., Kruckenberg, H., Kuijken, E., Månsson, J., Nicolaisen, P.I., Nielsen, H.H., Nilsson, L., Reinsborg, T., Shimmings, P., Tapio, T., Tombre, I., Verscheure, C. & Ødegård, P-I. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 14 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 82.
Summary | Rapporten (1,15 MB) 

Nr. 81: Fordeling af vandorienterede friluftsaktiviteter og vandfugle i Danmark. Laursen, K., Kaae, B.C., Bladt, J., Skov-Petersen, H., Rømer, J.K., Clausen, P., Olafsson, A.S., Draux, H., Petersen, I.K., Bregnballe, T. & Nielsen, R.D. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 66 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 81.
Sammenfatning | Rapporten (20,62 MB) 

Nr. 79: Ændringer i det § 3-beskyttede naturareal 1995-2014. Resultater fra Naturstyrelsens opdateringsprojekt. Nygaard, B., Juel, A. & Fredshavn, J.R. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 106 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 79.
Sammenfatning | Rapporten (5,78 MB) 

Nr. 78: Aerial survey of geese, seaducks and other wildlife in the Disko Bay area, West Greenland, July 2015.  Boertmann, D. & Petersen, I.K. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 26 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 78. 
Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq Full report in PDF-format (2,96 MB)

Nr. 77: Redegørelse for udvikling i landbrugets fosforforbrug, tab og påvirkning af Vandmiljøet.  Andersen, H.E., Baatrup-Pedersen, A., Blicher-Mathiesen, G., Christensen, J.P., Heckrath, G., Nordemann Jensen, P. (red.), Vinther, F.P., Rolighed, J., Rubæk, G. & Søndergaard, M. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 86 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 77.
Sammenfatning | Rapporten (6,60 MB) 

No. 76: Intercalibration of chlorophyll a between Denmark, Norway and Sweden. Western Baltic (BC6), Kattegat (NEA8b) and Skagerrak (NEA8a, NEA9 and NEA10). Carstensen, J. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 38 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 76.
Summary | Sammenfatning | Report (0,54 MB)

Nr. 75: Arealkort til sårbarhedsanalyser. Beskrivelse af anvendte data og rumlig model til etablering af arealkort til sårbarhedsanalyser. Levin, G. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 75.
Sammenfatning | Rapporten (0,66 MB) 

Nr. 74: Opdatering af lokal bioscore for biodiversitetskortet for Danmark 2015. Bladt, J., Brunbjerg, A.K., Moeslund, J.E., Petersen, A.H. & Ejrnæs, R. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 74.
Sammenfatning | Rapporten (1,11 MB)

No. 73: Monitoring the vegetation recovery in Østerild Plantage 2015. Part 2. Wind, P. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 44 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 73.
Summary | Sammenfatning | Rapporten (1,31 MB) 

Nr. 72: Beregning af naturtilstand i søer over 5 hektar. Tilstandsvurdering af Habitatdirektivets søtyper. Søndergaard, M., Moeslund, B. & Lauridsen, T.L. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 72.
Sammenfatning | Rapporten (1,09 MB) 

Nr. 71: Undersøgelse af vægttab ved alkoholkonservering af bundfauna. Hansen, J.L.S. & Fossing, H. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 71.
Sammenfatning | Rapporten (0,51 MB) 

Nr. 70: Anskydning af vildt. Undersøgelser 2013-2015. Holm, T.E., Haugaard, L., Madsen, J. & Clausen, K.K. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 70.
Sammenfatning | Rapporten (1,48 MB) 

Nr. 69: Urban Green. En undersøgelse af vilde blomster som afsæt for en rigere natur i byerne. Ejrnæs, R., Brunbjerg, A.K., Wind, P., Brøndum, L., Hansen, M.D.D. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 69.
Sammenfatning | Rapporten (1,00 MB) 

No. 68: Porpoise monitoring in pinger-net fishery. Final baseline report. Teilmann, J., Sveegaard, S., Balle, J.D., Kyhn, L. & Carstensen, J. 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 38 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 68.
Summary | Sammenfatning | Rapporten (1,74 MB) 

Nr. 67: Revurdering af baseline. Jensen, P.N., Blicher-Mathiesen, G., Rolighed, J., Børgesen, C.B., Olesen, J.E., Thomsen, I.K., Kristensen, T., Sørensen, P. & Vinther, F.P. 2016. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 60 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 67.
Sammenfatning | Rapporten (0,95 MB) 

Nr. 66: Gåsebestande og flyvesikkerhed i Danmark. Forvaltning i lufthavnes sikkerhedsområder. Christensen, T.K., Baxter, A., Clausen, P., Hounisen, J.P. & Fox, A.D. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 78 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 66.
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (3,52 MB)

Nr. 65: Ammoniakdepositionen og lugteksponeringen omkring stalde. Simple meteorologiske parametre med størst betydning. Løfstrøm, P. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 73 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 65.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (4,67MB) 

No. 64: Adaptive Harvest Management for the Svalbard Population of Pink-footed Geese. 2015 Progress Summary. Johnson, F.A. & Madsen, J. 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 24 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 64.
Summary | Hele rapporten i pdf-format (0,55 MB) 

Nr. 63: Danmarks ynglebestand af skarver 2015. Bregnballe, T. & Nitschke, M. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 63.
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (5,03 MB)

No. 62: SYMBIOSE. Ecologically relevant data for marine strategies. Mohn, C., Göke, C., Timmermann, K., Andersen, J.H., Dahl, K., Dietz, R., Iversen, L.I., Mikkelsen, L., Petersen, I.K., Rømer, J.K., Sørensen, T.K., Stæhr, P., Sveegaard, S., Teilmann, J., Tougaard, J. 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 102 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 62.
Summary | Hele rapporten i pdf-format (32,44 MB) 

Nr. 61: Analyse af mulig økosystembaseret tilgang til forvaltning af skibstrafik i Disko Bugt og Store Hellefiskebanke. Christensen, T., Mosbech, A., Geertz-Hansen, O., Johansen, K.L., Wegeberg, S., Boertmann, D., Clausen, D.S., Zinglersen, K.B. & Linnebjerg, J.F. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 102 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 61.
Sammenfatning | Summary | EqikkaaneqFull report in PDF-format (11,03 MB)

No. 60: Breeding success of Oystercatcher, terns and gulls in the Danish Wadden Sea. Bregnballe, T., Thorup, O. Jensen, P.E., Nielsen, R.D., Pedersen, K.T. & Laursen, K. 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 84 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 60.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (5,48 MB) 

No. 59: User Guide to OML-Highway. A tool for air pollution assessments along highways. Olesen, H.R., Ketzel, M., Jensen, S.S., Løfstrøm, P., Im, U. & Becker, T. 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 66 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 59.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (2,01 MB) 

No. 58: Svalbard Pink-footed Goose. Population Status Report 2014-2015. Madsen, J., Cottaar, F., Amstrup, O., Asferg, T., Bak, M., Bakken, J., Christensen, T.K., Gundersen, O.M., Kjeldsen, J.P., Kuijken, E., Reinsborg, T., Shimmings, P., Tombre, I. & Verscheure, C. 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 16 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 58.
Summary | Hele rapporten i pdf-format (0,65 MB) 

No. 57: Porpoise monitoring in pinger-net fishery. Status report. Teilmann, J., Sveegaard, S., Balle, J.D., Kyhn, L. & Carstensen, J. 2015. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 38 pp. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 57.
Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1,50 MB) 

Nr. 56: For bestemmelse af drivhusgasudledning ved udtagning/ekstensivering af landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsjorder. Gyldenkærne, S. & Greve, M.H. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 47 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 56.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (2,29 MB) 

Nr. 55: Interkalibrering af NOVANA blødbundsfaunaanalyser 2013-2014. Hansen, J. L. S., Josefson, A. B., Lundsteen, S, Norden Andersen, O. G., Fossing, H. & Møller, B. L. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 31 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 55.
SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (1,11 MB)

Nr. 54: Manual til rødlistevurdering af danske arter 2013-2019. Moeslund, J.E., Ejrnæs, R. & Wind, P. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 54.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (0,54 MB) 

Nr. 53: Scenarieberegninger til brug for ny lugtvejledning for virksomheder. Løfstrøm, P. & Olesen, H.R. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 68 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 53.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (4,28 MB) 

Nr. 52: Undersøgelse af lokale bevægelser og flyvehøjder hos bramgæs ynglende på Saltholm, Danmark. Christensen, T.K., Clausen, P., Hounisen, J.P. & Fox, A.D. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 52.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1,92 MB) 

Nr. 51: Overvågning af bæver Castor fiber i Nordsjælland 2009-2014. Nitschke, M., Pagh Berthelsen, J., Wind, P., Roland Therkildsen, O., Eske Holm, T. & Damm, N. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s.– Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 51.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (5,14 MB) 

Nr. 50: Vådområder, flyvepladser og risiko for bird strikes. Christensen, T.K. & Hounisen, J.P. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 48 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 50.
Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (2,29 MB)